D1 mini WiFi ESP8266 połączony z modułem 4 przekaźników HW-316

HA stoi na serwerku windows 2019 serwer jako obraz, a z win 10 wchodze poprzez strone na niego, a ESPHome jest zainstalowane w integracjach. Zrobiłem z linku i mam tak:

esphome:
 name: test
 platform: ESP8266
 board: esp01_1m

wifi:
 ssid: 'siec'
 password: 'haslo01230!'

api:

logger:

ota:

binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO14
   mode:
    input: true
    pullup: true
   inverted: true
  name: "Button 1"
 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO15
   mode:
    input: true
    pullup: true
   inverted: true
  name: "Button 2"
 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO2
   mode:
    input: true
    pullup: true
   inverted: true
  name: "Button 3"
 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO0
   mode:
    input: true
    pullup: true
   inverted: true
  name: "Button 4"
 - platform: status
  name: "Status"

switch:
 - platform: gpio
  name: "Relay 1"
  pin: GPIO5
 - platform: gpio
  name: "Relay 2"
  pin: GPIO4
 - platform: gpio
  name: "Relay 3"
  pin: GPIO12
 - platform: gpio
  name: "Relay 4"
  pin: GPIO13

i zwrotka:

INFO Reading configuration /config/esphome/test.yaml...
INFO Configuration is valid!
esphome:
 name: test
 build_path: .esphome/build/test
 platformio_options: {}
 includes: []
 libraries: []
 name_add_mac_suffix: false
esp8266:
 board: esp01_1m
 framework:
  version: 2.7.4
  source: ~3.20704.0
  platform_version: platformio/espressif8266 @ 2.6.3
 restore_from_flash: false
 board_flash_mode: dout
wifi:
 domain: .local
 reboot_timeout: 15min
 power_save_mode: NONE
 fast_connect: false
 output_power: 20.0
 networks:
 - ssid: siec
  password: haslo01230!
  priority: 0.0
 use_address: test.local
api:
 port: 6053
 password: ''
 reboot_timeout: 15min
logger:
 baud_rate: 115200
 tx_buffer_size: 512
 deassert_rts_dtr: false
 hardware_uart: UART0
 level: DEBUG
 logs: {}
 esp8266_store_log_strings_in_flash: true
ota:
 safe_mode: true
 port: 8266
 reboot_timeout: 5min
 num_attempts: 10
binary_sensor:
- platform: gpio
 pin:
  number: 14
  mode:
   input: true
   pullup: true
   analog: false
   output: false
   open_drain: false
   pulldown: false
  inverted: true
 name: Button 1
 disabled_by_default: false
- platform: gpio
 pin:
  number: 15
  mode:
   input: true
   pullup: true
   analog: false
   output: false
   open_drain: false
   pulldown: false
  inverted: true
 name: Button 2
 disabled_by_default: false
- platform: gpio
 pin:
  number: 2
  mode:
   input: true
   pullup: true
   analog: false
   output: false
   open_drain: false
   pulldown: false
  inverted: true
 name: Button 3
 disabled_by_default: false
- platform: gpio
 pin:
  number: 0
  mode:
   input: true
   pullup: true
   analog: false
   output: false
   open_drain: false
   pulldown: false
  inverted: true
 name: Button 4
 disabled_by_default: false
- platform: status
 name: Status
 disabled_by_default: false
 device_class: connectivity
 entity_category: diagnostic
switch:
- platform: gpio
 name: Relay 1
 pin:
  number: 5
  mode:
   output: true
   analog: false
   input: false
   open_drain: false
   pullup: false
   pulldown: false
  inverted: false
 disabled_by_default: false
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
 interlock_wait_time: 0ms
- platform: gpio
 name: Relay 2
 pin:
  number: 4
  mode:
   output: true
   analog: false
   input: false
   open_drain: false
   pullup: false
   pulldown: false
  inverted: false
 disabled_by_default: false
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
 interlock_wait_time: 0ms
- platform: gpio
 name: Relay 3
 pin:
  number: 12
  mode:
   output: true
   analog: false
   input: false
   open_drain: false
   pullup: false
   pulldown: false
  inverted: false
 disabled_by_default: false
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
 interlock_wait_time: 0ms
- platform: gpio
 name: Relay 4
 pin:
  number: 13
  mode:
   output: true
   analog: false
   input: false
   open_drain: false
   pullup: false
   pulldown: false
  inverted: false
 disabled_by_default: false
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
 interlock_wait_time: 0ms

Udało mi się połączyć flesherem ale jak z tego yaml-a zrobić bin?