Geolokalizacja prosty przykład

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

pewnie dlatego, że składa sie z jednego noda change
https://forum.arturhome.pl/t/ha-geolokalizacja-powiadomienia/2777/11