Home esp czytnik wiegand

witam w klocki te wszystkie nie jestem za mocny ale udało się mi coś poskładać a mianowicie na esphome uruchomić czytnik wiegand ze strony : GitHub - avwuff/esphome-wiegand: Simple ESPHome Wiegand custom component

w homeassistant podaje numery kart. ale chciałbym zautomatyzować w samym czytniku stałe karty które mają otworzyć zamek. proszę o pomoc

jak poprawnie napisać wywołanie i żeby ta sama karta po zamknięciu zamka ponownie mogła otworzyć ( czyli musiałby się zresetować bufor aby zmiana była wykrywalna)

esphome:
 includes:
  - wiegand_device.h
 name: zamek-czytnik-test1-wiegand1


 platform: ESP8266
 board: nodemcuv2
#esp8266:
 # board: esp01_1m

# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
 password: "e2cbd59722b133ed3d5693bea037119b"
wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Czytnik-Test1-Wiegand1"
  password: "R1bSQ39Hx6vO"
captive_portal:

sensor:
- platform: custom
 lambda: |-
  auto wiegand = new WiegandReader(D1, D2);
  App.register_component(wiegand);
  return {wiegand};

 sensors:
  name: "Card ID1"
  on_value:
   then:
    - homeassistant.tag_scanned: !lambda |-
      char buf[16];
      sprintf(buf, "%.0f", x);
      std::string s = buf;
      return s;    
      
  on_value_range:
   above: 10847310
   below: 10847310
   then:
    - switch.turn_on: relay_1    
    - delay: 5s
    - switch.turn_off: relay_1 

# numer karty jako akceptowana nr 1: 247334
# numer karty jako akceptowana nr 2: 7580334
# numer karty jako akceptowana nr 3: 10847310
switch: 
 - platform: gpio
  name: "zamek drzwi nr1"
  pin: D5
  id: "relay_1"