Karta ściemniania, głośności, media_player

Strona dodatku:
https://github.com/tonyflowed/dimmer-button
Przykłady dla karty :
https://github.com/tonyflowed/dimmer-button/blob/main/example.yaml

Instalacja ręczną przez dodanie ścieżki w konfiguracja → dashboardy → zasoby

url: /local/dimmer-button.js
type: module

Moja karta:

entity: light.led_board_3_2
background: url(/local/l33.jpg)
name: LED Szafa
foreground: rgba(34,193,195, 0.5) ;
on_color: black
off_color: green
on_icon: mdi:account
off_icon: mdi:air-horn
icon: mdi:alien
mode: brightness
bottom: tap to toggle, slide to dim, hold to bring up more info

Ustawienia trybu:
mode: brightness

Screenshot - 09.08.2021 , 15_36_21 Screenshot - 09.08.2021 , 15_36_34

Zmiana jasności, przytrzymujesz lewym przyciskiem na karcie i przesuwasz L/P
Przytrzymanie lewego przycisku wyświetla menu RGB
Możliwość zmiany tła na swoje

2 Likes

Kolejna karta ściemniania, głośności, media_player, wentylator …
Większe możliwości konfiguracji

Strona dodatku:
https://github.com/AnthonMS/ha-slider-card
Instalacja z HACS po dodaniu repozytorium w HACS → interfejs → użytkownika niestandardowe repozytoria, lub przez dodanie ścieżki w konfiguracja → dashboardy → zasoby
Pasek nie obsługuje włącz/wyłącz, jest natomiast możliwość ustawiania zakresu wartości min/max dla encji, kroku dla wartości i wiele innych opcji wpływających na wygląd i funkcjonalność.

Podstawowy kod karty:

type: custom:slider-card
entity: light.led_board_3_2
mainColor: red
mainColorOff: darkred
secondarySliderColor: blue
secondarySliderColorOff: darkblue
thumbColor: white
thumbColorOff: black

Screenshot - 09.08.2021 , 17_57_28

to jeszcze jeden projekt tego rodzaju


2 Likes