Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) - liczniki energii elektrycznej

Witaj,

Czy wpisywałeś klucz deszyfrujący otrzymany od PGE?

Oczywiście. Dlatego odbieram i dekoduje ramki z licznika ale tylko total consumption I total production.