My Home Assistant Config

Może to oczywiste dla niekórych ale warto wspomnieć, że GitHub to również spore źródło wiedzy o konfiguracji HA. Użytkownicy tego portalu udostępniają swoje konfiguracje HA, m.in. pliki konfiguracyjne, automatyzacje, używane dodatki, integracje i urządzenia, wystarczy wyszukać Search · Home Assistant Config · GitHub, poniżej dwa takie przykłady:

1 Like