Node call service set_temperatre wartość z node funtcion

Cześć

Jestem na etapie budowy termostatu przy pomocy node-red’a
Częściowo korzystam z flow pana Artura oraz wbudowanego termostatu HA.
Chciałbym ustawić tolerancję i automatyczną zmianę temperatury w nocy.
Mam coś takiego:

[{"id":"e66f3b649b6521cf","type":"tab","label":"Flow 2","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"8eafe4086cd11b57","type":"api-current-state","z":"e66f3b649b6521cf","name":"Odczyt temperatury z termostatu","server":"bf1cdba.1929828","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"climate.sypialnia","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"ustawiona_temperatura","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":170,"y":280,"wires":[["1486637d40072eaf"]]},{"id":"1486637d40072eaf","type":"function","z":"e66f3b649b6521cf","name":"Uwzględnienie tolerancji","func":"const globalHomeAssistant = global.get('homeassistant');\nvar akceptowalna_temperatura = msg.data.attributes.temperature\nvar tolerancja_dzien = parseInt(globalHomeAssistant.homeAssistant.states[\"input_number.tolerancja_dzien\"].state);\n\nakceptowalna_temperatura = akceptowalna_temperatura - tolerancja_dzien\n\nmsg.akceptowalna_temp = akceptowalna_temperatura\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":490,"y":280,"wires":[["6c94abfa0b22df23","2f6af551704f5850"]]},{"id":"efb636db8843ec93","type":"inject","z":"e66f3b649b6521cf","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":200,"wires":[["8eafe4086cd11b57"]]},{"id":"2f6af551704f5850","type":"debug","z":"e66f3b649b6521cf","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":160,"wires":[]},{"id":"6c94abfa0b22df23","type":"api-call-service","z":"e66f3b649b6521cf","name":"","server":"dfa0d7e.177cf28","version":5,"debugenabled":true,"domain":"climate","service":"set_temperature","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["climate.sypialnia"],"data":"{\"temperature\": \"akceptowalna_temp\"}","dataType":"json","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":430,"y":200,"wires":[["2f6af551704f5850"]]},{"id":"bf1cdba.1929828","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30},{"id":"dfa0d7e.177cf28","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30}]

Nie wiem co wpisać w set temperature aby od wartości z termostatu odejmować wartość z pomocnika.
Ktoś podpowie jak to zrobić ?

Cześć,
Rozumiem, że masz utworzoną encję pomocnika o nazwie input_number.tolerancja_dzien?

Nie wiem jak wyglądał ten flow oryginalnie, ale chyba czegoś tutaj brakuje.

Tak, mam encję input_number.tolerancja_dzien.

Czegoś brakuje, tylko nie wiem czego. Na różne sposoby próbowałem i nie udawało mi się :confused: