Problem z instalacją "node-red-node-arduino"

Nie mam tak obecnie. Miałem tak. Teraz mam bezpośredni obraz z HA na SSD podpięty do USB
Kiedy miałem w dokerze miałem pełną kontrolę przez konsole - logując się na konto admina. W tej wersji nie znam ani nazwy konta admina, a do roota nie znam hasła.

@ELMARDO właśnie przed chwilą postawiłem:


dodałem Node-Red’a i próbowałem doinstalować:

niestety, te same błędy…


2020-08-08T18:07:30.029Z Install : node-red-node-arduino 0.3.1
2020-08-08T18:07:29.153Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix="~" --production node-red-node-arduino@0.3.1
2020-08-08T18:07:47.283Z [out]
2020-08-08T18:07:47.283Z [out] > @serialport/bindings@8.0.8 install /config/node-red/node_modules/@serialport/bindings
2020-08-08T18:07:47.283Z [out] > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
2020-08-08T18:07:47.283Z [out]
2020-08-08T18:07:48.744Z [err] prebuild-install
2020-08-08T18:07:48.745Z [err] WARN install No prebuilt binaries found (target=12.17.0 runtime=node arch=arm libc=musl platform=linux)
2020-08-08T18:07:51.771Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.773Z [err]
2020-08-08T18:07:51.773Z [err] ERR! build error
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] ERR! stack Error: not found: make
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] ERR!
2020-08-08T18:07:51.776Z [err] stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] ERR! stack
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.777Z [err] ERR! stack
2020-08-08T18:07:51.778Z [err] at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
2020-08-08T18:07:51.778Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.778Z [err] ERR! stack
2020-08-08T18:07:51.778Z [err] at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
2020-08-08T18:07:51.778Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T18:07:51.778Z [err] stack at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:167:21)
2020-08-08T18:07:51.779Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.779Z [err] ERR! System Linux 5.4.51-v7+
2020-08-08T18:07:51.779Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] command “/usr/bin/node” “/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js” “rebuild”
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] cwd /config/node-red/node_modules/@serialport/bindings
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] ERR! node -v
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] v12.17.0
2020-08-08T18:07:51.780Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.781Z [err] ERR! node-gyp -v
2020-08-08T18:07:51.781Z [err] v5.1.0
2020-08-08T18:07:51.781Z [err] gyp
2020-08-08T18:07:51.781Z [err] ERR! not ok
2020-08-08T18:07:52.597Z [err] npm
2020-08-08T18:07:52.597Z [err] ERR! code ELIFECYCLE
2020-08-08T18:07:52.597Z [err] npm ERR! errno 1
2020-08-08T18:07:52.602Z [err] npm
2020-08-08T18:07:52.602Z [err] ERR! @serialport/bindings@8.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
2020-08-08T18:07:52.602Z [err] npm ERR! Exit status 1
2020-08-08T18:07:52.603Z [err] npm ERR!
2020-08-08T18:07:52.603Z [err]
2020-08-08T18:07:52.603Z [err] npm ERR!
2020-08-08T18:07:52.603Z [err] Failed at the @serialport/bindings@8.0.8 install script.
2020-08-08T18:07:52.603Z [err] npm ERR!
2020-08-08T18:07:52.603Z [err] This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
2020-08-08T18:07:52.649Z [err]
2020-08-08T18:07:52.650Z [err] npm
2020-08-08T18:07:52.651Z [err]
2020-08-08T18:07:52.651Z [err] ERR!
2020-08-08T18:07:52.651Z [err] A complete log of this run can be found in:
2020-08-08T18:07:52.651Z [err] npm
2020-08-08T18:07:52.652Z [err]
2020-08-08T18:07:52.652Z [err] ERR!
2020-08-08T18:07:52.652Z [err] /root/.npm/_logs/2020-08-08T18_07_52_631Z-debug.log
2020-08-08T18:07:52.671Z rc=1

jestem dopiero na początku przygody z systemami Unix / Linux, na razie nie wiem co i gdzie podkładać by działało.

Błędy wskazują że cały czas nie ma pakietu make

Zainstalowałem z poziomu root’a:

apt-get install cmake

Odpaliłem instalacje z poziomu NR i kicha, z roota i kicha…
Log z poziomu NR:


2020-08-08T19:38:46.144Z Install : node-red-node-arduino 0.3.1
2020-08-08T19:38:45.257Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix="~" --production node-red-node-arduino@0.3.1
2020-08-08T19:39:06.279Z [out]
2020-08-08T19:39:06.279Z [out] > @serialport/bindings@8.0.8 install /config/node-red/node_modules/@serialport/bindings
2020-08-08T19:39:06.279Z [out] > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
2020-08-08T19:39:06.279Z [out]
2020-08-08T19:39:08.170Z [err] prebuild-install
2020-08-08T19:39:08.171Z [err] WARN
2020-08-08T19:39:08.171Z [err] install No prebuilt binaries found (target=12.17.0 runtime=node arch=arm libc=musl platform=linux)
2020-08-08T19:39:12.590Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.592Z [err]
2020-08-08T19:39:12.592Z [err] ERR! build error
2020-08-08T19:39:12.595Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.596Z [err] ERR!
2020-08-08T19:39:12.596Z [err] stack Error: not found: make
2020-08-08T19:39:12.596Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.596Z [err] ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
2020-08-08T19:39:12.596Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.597Z [err] ERR! stack
2020-08-08T19:39:12.597Z [err] at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
2020-08-08T19:39:12.597Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.597Z [err] ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
2020-08-08T19:39:12.598Z [err] gyp ERR! stack
2020-08-08T19:39:12.598Z [err] at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
2020-08-08T19:39:12.598Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T19:39:12.598Z [err] stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
2020-08-08T19:39:12.598Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T19:39:12.599Z [err] stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
2020-08-08T19:39:12.599Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.599Z [err] ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:167:21)
2020-08-08T19:39:12.600Z [err] gyp
2020-08-08T19:39:12.601Z [err] ERR! System Linux 5.4.51-v7+
2020-08-08T19:39:12.601Z [err] gyp ERR! command “/usr/bin/node” “/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js” “rebuild”
2020-08-08T19:39:12.601Z [err] gyp ERR! cwd /config/node-red/node_modules/@serialport/bindings
2020-08-08T19:39:12.602Z [err] gyp ERR!
2020-08-08T19:39:12.602Z [err] node -v v12.17.0
2020-08-08T19:39:12.602Z [err] gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
2020-08-08T19:39:12.603Z [err] gyp ERR! not ok
2020-08-08T19:39:13.749Z [err] npm
2020-08-08T19:39:13.750Z [err]
2020-08-08T19:39:13.751Z [err] ERR!
2020-08-08T19:39:13.751Z [err]
2020-08-08T19:39:13.752Z [err] code
2020-08-08T19:39:13.752Z [err] ELIFECYCLE
2020-08-08T19:39:13.753Z [err] npm
2020-08-08T19:39:13.753Z [err] ERR! errno 1
2020-08-08T19:39:13.759Z [err] npm
2020-08-08T19:39:13.760Z [err] ERR! @serialport/bindings@8.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
2020-08-08T19:39:13.760Z [err] npm ERR! Exit status 1
2020-08-08T19:39:13.760Z [err] npm ERR!
2020-08-08T19:39:13.760Z [err] npm
2020-08-08T19:39:13.761Z [err] ERR! Failed at the @serialport/bindings@8.0.8 install script.
2020-08-08T19:39:13.761Z [err] npm ERR!
2020-08-08T19:39:13.761Z [err] This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
2020-08-08T19:39:13.827Z [err]
2020-08-08T19:39:13.828Z [err] npm
2020-08-08T19:39:13.829Z [err]
2020-08-08T19:39:13.829Z [err] ERR!
2020-08-08T19:39:13.830Z [err] A complete log of this run can be found in:
2020-08-08T19:39:13.831Z [err] npm
2020-08-08T19:39:13.831Z [err]
2020-08-08T19:39:13.832Z [err] ERR!
2020-08-08T19:39:13.832Z [err] /root/.npm/_logs/2020-08-08T19_39_13_801Z-debug.log
2020-08-08T19:39:13.858Z rc=1

log z poziomu Root’a (tylko 2005 lini)–>debug.json (116,5 KB)

myślałem że może jest literówka w wywołaniu pakietu instalacyjnego i odpaliłem:

npm install --no-audit --no-update-notifier --no-found --save --save-prefix="~" --production node-red-node-arduino@0.3.1

niestety taki sam zwrot akcji

No błąd aplikanta :stuck_out_tongue:
Bije się w pierś!!! Nie zresetowałem RP przed instalacją.

Po restarcie instalacja przeszła z poziomu NR

EDIT:
ale tylko na Raspberry Pi OS, bo w dokerze już nie :frowning: i z poziomu HA nody już nie są dostępne :((

Witam wszystkich :wink:
Jestem nowy i nie wiem czy dobrze, że odgrzebałem stary temat czy lepiej założyć nowy.

Mam ten sam problem z biblioteką cmake.
Home assistant mam zainstalowany na Proxmoxie

Nie wiem, czy dobrze rozumiem , ale instalacje tego pakietu powinienem zrobić w konsoli PROXMOX?
Próbowałem tak, restartowałem HA i PROXMOXA , ale nadal nie mogę zainstalować node-arduino