Stany encji media_player

Czy to ostatni release 2022.02 zmienił stany encji media_player i nie ma juz off/idle/playing a tylko idle/playing? I znowu muszę przerabiać NR …, chyba, że to tylko przejściowy stan - w opisie releasu nic nie znalazłem