Tuya - silniczek łańcuszkowy wifi i jedna encja

Cześć

zakupiłem silniczek łańcuszkowy wifi Tuya, zamontowałem i w HA pojawiła mi sie taka encja z automatu:

encja: cover.0006317224a160232bbc
image
encja reaguje na klikanie strzałek, ale wciąż to tylko jedna encja i nie ma innych. Jak taką encją sterować z pozycji NodeRed?

nod Debug zwraca mi takie info z encji


I tak to działa, jedna encja, proponuje zajrzeć do menu Narzędzia deweloperskie → Stany i zobaczyć wszystko co się kryje po tą encją a wszystko co możesz zrobić z encją cover jest w dokumentacji Cover - Home Assistant. Mając tę wiedzę możesz przetestować sterowanie cover w menu Narzędzia deweloperskie → Usługi, np. cover.open_cover, masz tam ładne podpowiadanie i przykłady. Potem to już w Node-RED robisz proste wywołanie call_service w HA.

dziękuje, już zapanowałem na nią :sunglasses: