Wyciągnięcie danych z sensorów z raspberry PI do HA

:+1:
" Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"

1 Like