Wykorzystanie noda websocket - in: jak wciągnąć zmienną do HA

Pobieram daną z czujnika odległości za pomocą noda websocket-in otrzymuje w odpowiedzi msg.payload: string[12] w takiej postaci {“rand1”:61}. Interesuje mnie, żebym miał w HA dostępny do dalszych operacji wynik pomiaru z czujnika odległości, w tym przypadku jest to wartość zmiennej rand1- czyli 61. Dodatkowo chciałbym, żebym mógł regulować co jaki czas system pobiera zmienną z czujnika, np. raz na 30 minut, itp. Wiadomo że nod utrzymuje połączenie z socetem i przez cały czas aktualizuje wartość pomiaru, czętotliwość pobierania wartości bardziej dotyczy już samej prezentacji na dashboardzie. Bo finalnie chcę, żeby na koniec zaprezentować wynik pomiaru na dashboardzie.

Używasz MQTT? Zapisz tą wartość w temacie i w HA utwórz mqtt sensor

Używam MQTT ale nie wiem jak mam to zrobić i jak dalej mogę przetworzyć tą wartość?
Flow wygląda póki co tak…

Są dwa sposoby:

 1. zapisujesz cały payload json (string) w mqtt
 2. zapisujesz samą wartość
  Następnie w HA dla sensora tworzy odpowiedni template
value_template: "{{ value_json.rand1}}"  dla p.1
value_template: "{{ value_json }}" dla p.2

…samą watrość odczytasz porzez użycie msg.payload.rand1

ok, ale gdzie wykonać te wpisy, bo jak widzisz jestem w node redzie jaki nod mam połączyć na wyjściu noda websocket-in?

…dla metody 1 (value_template: “{{ value_json.rand1}}” ) - wystarczy podłączyć nod mgtt out.
W konfiguracji noda określić temat gdzie ma być to zapisane

resztę dodajesz w HA np

mqtt:
 sensor:
  - name: "Odległość"
   state_topic: "pomiar_odl"
   unit_of_measurement: '%'
   value_template: "{{ value_json.rand1 }}" 

Niby zrobiłem, a wartość sensora Odległość jest nieznana… bynajminiej tak pokazuje developer tools. Jakaś rada co sprawdzić? może problemem jest to, że nod mqtt-out ma status connecting?

…za bardzo uprościłem - załączam przykład podający dane z przycisku.
odl2
flows (42).json (2,4 KB)
…dostosuj topik pod własne ustawienia, pooglądaj pobaw się i w razie czego zrób zrzut swojej konfiguracji