502 Bad Gateway - nginx

Zorbiłem dzisiaj update Node-RED i nie chce mi się uruchomić…
Spotkał się ktoś z takim problemem?

a co jest napisane w logach dodatku?

Sprawdź czy nie masz włączonego ssl

ssl: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_ssl: false

SSL wyłączony
Log:
17 Sep 12:03:30 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
17 Sep 12:03:30 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
17 Sep 12:03:40 - [red] Uncaught Exception:
17 Sep 12:03:40 - TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://:
at onParseError (internal/url.js:256:9)
at new URL (internal/url.js:332:5)
at initAsClient (/config/node-red/node_modules/ws/lib/websocket.js:474:17)
at new WebSocket (/config/node-red/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
at DeconzSocket.connect (/config/node-red/node_modules/node-red-contrib-deconz/lib/deconz-socket.js:50:27)
at Timeout._onTimeout (/config/node-red/node_modules/node-red-contrib-deconz/lib/deconz-socket.js:111:35)
at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
at processTimers (internal/timers.js:492:7)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! addon-node-red@ start: node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js "--settings" "/etc/node-red/config.js"
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the addon-node-red@ start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-09-17T10_03_40_505Z-debug.log
[12:03:40] INFO: Starting Node-RED…

addon-node-red@ start /opt
node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js “–settings” “/etc/node-red/config.js”
2020/09/17 12:03:42 [error] 579#579: *10 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 172.30.32.2, server: a0d7b954-nodered, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “http://127.0.0.1:46836/”, host: “10.10.10.130:8123”, referrer: “http://10.10.10.130:8123/a0d7b954_nodered
[17/Sep/2020:12:03:42 +0200] 502 10.10.10.70, 172.30.32.1(172.30.32.2) GET / HTTP/1.1 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36)
17 Sep 12:03:44 - [info]
Welcome to Node-RED
===================
17 Sep 12:03:44 - [info] Node-RED version: v1.1.3
17 Sep 12:03:44 - [info] Node.js version: v12.18.3
17 Sep 12:03:44 - [info] Linux 5.4.63 x64 LE
17 Sep 12:03:44 - [info] Loading palette nodesPreformatted text

Wydaje się, że problem jest tutaj

17 Sep 12:03:40 - TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL: ws://:
at onParseError (internal/url.js:256:9)
at new URL (internal/url.js:332:5)
at initAsClient (/config/node-red/node_modules/ws/lib/websocket.js:474:17)
at new WebSocket (/config/node-red/node_modules/ws/lib/websocket.js:72:7)
at DeconzSocket.connect (/config/node-red/node_modules/node-red-contrib-deconz/lib/deconz-socket.js:50:27)
at Timeout._onTimeout (/config/node-red/node_modules/node-red-contrib-deconz/lib/deconz-socket.js:111:35)

Coś robiłes z deconz?

Kiepska sprawa, jak dobrze kojarzę to nodered robi backup w folderze /config/node-red/

.flows.json.backup

Do decoz zainstalowałem nod ale nie mam go nawet wyciągniętego na proces

Porostu masz jakiś błąd w nod-ered tak jak Artur ci podał i czasami node-red nie chce się uruchomić

Wyłaczyłem prawie wszystko

Jakoś działa czasem rzuca na ekran błedem

moja propozycja najprostsza to reinstal nodereda, ale zanim to zrobisz, to zrób kopie folderu w config “node-red”, bo on jest najważniejszy, dalej odinstaluj i zainstaluj ponownie, następnie przekopiuj / zamień ze starego node-red plik “flows_cred.json”, tam są wszystkie nody, więc spokojnie jak ruszy node red to wszystko ponownie zobaczysz. Ja już kilka razy spotkałem się że node-red niedomagał, więc restart i poszło, a raz robiłem reinstal, bo przy updatach nowych procesów wskazywał mi na błędy w nodach, których wogóle nie nie było.
Ale zanim to zrobisz to backup HA do google dla pewności. Backupów nigdy dość.