Aktualizacja HA Core do wersji 2022.7.6 problem

Obecna wersja Core to 22.7.5. Pojawiła się aktualizacja do 2022.7.6 lecz nie chce wskoczyć.
W logach Supervisora pojawia się taki błąd:

22-07-21 10:36:53 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2022.7.6
22-07-21 10:36:53 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Updating image Package qemux86-64-homeassistant · GitHub to Package qemux86-64-homeassistant · GitHub
22-07-21 10:36:53 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image Package qemux86-64-homeassistant · GitHub with tag 2022.7.6.
22-07-21 10:36:53 ERROR (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Can’t install ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2022.7.6: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2022.7.6&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Fqemux86-64-homeassistant&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error (“Get “https://ghcr.io/v2/”: dial tcp: lookup ghcr.io on [::1]:53: read udp [::1]:47983->[::1]:53: read: connection refused”)
22-07-21 10:36:53 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed

Pomożecie ?

Błąd serwera z ktorego chcesz pobrać aktualizuję, spróbuj później.

Dzięki za informację …