Aktualizacja Node-Red problem z dostępem bezposrednim

Po aktualizacji NR do wersji 8 w Hassio core-2021.1.4, supervisor-2021.01.5 zainstalowanych na RPi4 poprzez interfejs w hassio https://IP:8123/a0d7b954_nodered dostaję się do NR.
Natomiast przy bezpośrednim dostępie http://IP:1880/ mam błąd “500 Internal Server Error”.
Wcześniej działał dostęp bezpośredni bez problemu.
Spotkał się ktoś z kolegów z takim problemem?

Przy starcie NR w logach jest taki błąd:
[20:10:42] INFO: Starting NGinx…
nginx: [warn] lua_load_resty_core is deprecated (the lua-resty-core library is required since ngx_lua v0.10.16) in /etc/nginx/nginx.conf:43

natomiast później po usiłowaniu zalogowania bezpośredniego mam w logach:
021/01/23 20:11:51 [error] 567#567: *1 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/share/lua/common/resty/core/request.lua:124: no request found
stack traceback:
coroutine 0:
[C]: in function ‘error’
/usr/share/lua/common/resty/core/request.lua:124: in function ‘get_headers’
/etc/nginx/lua/ha-auth.lua:7: in function ‘authenticate’
/etc/nginx/lua/ha-auth.lua:73: in function </etc/nginx/lua/ha-auth.lua:1>, client: 192.168.10.1, server: a0d7b954-nodered, request: “GET / HTTP/1.1”, host: “10.0.0.111:1880”
[23/Jan/2021:20:11:51 +0100] 500 -(192.168.10.1) GET / HTTP/1.1 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36)
2021/01/23 20:11:52 [error] 567#567: *2 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/share/lua/common/resty/core/request.lua:124: no request found

Masz najnowsza aktualizacje?
core-2021.1.5
supervisor-2021.01.7
kanał beta

Już jest OK - dzisiejsza poprawka 8.0.1 załatwiła sprawę. Widocznie w 8.0 był błąd.