Automatyzacja światła

Cześć.
Zrobiłem sobie taki prosty proces, który poźniej chciałbym rozbudować o dalsze warunki. Docelowo ma to służyć do załączania alarmu, ale już na światle nie działa.
Plan jest taki, iż jeśli w godzinach 22-6 okno zmieni stan z otwarte na zamknięte, ma się załączyć światło (do testów) a docelowo alarm.
Jednak coś mi nie działa - obecnie działa to tak, iż o każdej godzinie jeśli zmieni się stan okna następuje włączenie światła… co jest źle? Tak jakby ten node eztimer nie działał…
Wojtek

Załącz wyeksportowany flow, bez tego trudno coś powiedzieć. Osobiście unikam nodu trigger: state. Nie zgłębiałem tego dokładniej, ale mam wrażenie, że potrafi on rozpocząć proces po spełnieniu warunku nawet jeśli nie dostanie impulsu na wejściu.

tak to właśnie wygląda, że rozpoczyna niezależnie od impulsu…

[{"id":"1421d637.8c9c3a","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"fb9373f5.150dd","type":"api-call-service","z":"1421d637.8c9c3a","name":"","server":"4e9b47dd.fb0308","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.shelly_1_770396_relay_0","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":850,"y":140,"wires":[["9172bafd.ef5ef8"]]},{"id":"9172bafd.ef5ef8","type":"debug","z":"1421d637.8c9c3a","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":160,"wires":[]},{"id":"514d0478.08a34c","type":"trigger-state","z":"1421d637.8c9c3a","name":"Okna parter - otwarte => zamknięte","server":"4e9b47dd.fb0308","version":0,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityid":"binary_sensor.windows_downstairs","entityidfiltertype":"exact","debugenabled":false,"constraints":[{"targetType":"this_entity","targetValue":"","propertyType":"current_state","comparatorType":"is","comparatorValueDatatype":"str","comparatorValue":"off","propertyValue":"new_state.state"},{"targetType":"this_entity","targetValue":"","propertyType":"previous_state","comparatorType":"is","comparatorValueDatatype":"str","comparatorValue":"on","propertyValue":"old_state.state"}],"outputs":2,"customoutputs":[],"outputinitially":false,"state_type":"str","x":580,"y":160,"wires":[["fb9373f5.150dd"],[]]},{"id":"d94ca834.92ba48","type":"eztimer","z":"1421d637.8c9c3a","name":"","debug":false,"autoname":"22:00 - 6:00","tag":"eztimer","topic":"","suspended":false,"sendEventsOnSuspend":false,"latLongSource":"haZone","latLongHaZone":"zone.home","lat":"54.20272642724043","lon":"18.57989606451488","timerType":"1","startupMessage":false,"ontype":"2","ontimesun":"dawn","ontimetod":"22:00","onpropertytype":"msg","onproperty":"payload","onvaluetype":"num","onvalue":1,"onoffset":0,"onrandomoffset":0,"onsuppressrepeats":false,"offtype":"2","offtimesun":"dusk","offtimetod":"6:00","offduration":"00:01:00","offpropertytype":"msg","offproperty":"payload","offvaluetype":"num","offvalue":0,"offoffset":0,"offrandomoffset":0,"offsuppressrepeats":false,"resend":false,"resendInterval":"0s","mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"x":290,"y":160,"wires":[["514d0478.08a34c"]]},{"id":"4e9b47dd.fb0308","type":"server","name":"Home Assistant","version":1,"legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]

Usuń drugiego noda i daj przed pierwszego event states z tym czujnikiem okna
czyli w momencie jak zamkniesz okno i jest miedzy 22-6 to wlaczy sie alarm