Automatyzacja wielu switchy

Witam wszystkich,
Potrzebuje by po każdym naciśnięciu switcha wracał on do stanu off ( potrzebuje efekt puls).
Zrealizowałem to w następujący sposób:

- alias: puls
 mode: single
 trigger:
  - platform: state
   entity_id: switch.kuchnia_led, switch.kuchnia_duze, switch.korytarz_1, switch.korytarz_2, switch.brama_garaz, switch.brama_garaz, switch.brama_wjazdowa
   from: 'off'
   to: 'on'
 condition: []
 action:
  - delay:
    milliseconds: 50
  - service: switch.turn_off
   target:
    entity_id: "{{ trigger.to_state.entity_id }}"

ale nie do końca podoba mi się to że entity_id musze wszystkie przyciski wymieniać po kolei, czy dało by się stworzyć np. liste przechowująca informacje o tych wszystkich przyciskach i w tym miejscu podać tylko nazwę tej listy?

Skorzystaj z grup

@rafkan ma racje - przyklad u mnie:

okna:
 name: Okna
 entities:
  - binary_sensor.kuchnia_lewe_skrzydlo_342
  - binary_sensor.kuchnia_prawe_skrzydlo_341
  - binary_sensor.duzy_pokoj_lewe_lewe_skrzydlo_330
  - binary_sensor.duzy_pokoj_lewe_prawe_skrzydlo_329
  - binary_sensor.duzy_pokoj_prawe_lewe_skrzydlo_333
  - binary_sensor.duzy_pokoj_prawe_prawe_skrzydlo_334
  - binary_sensor.maly_pokoj_lewe_skrzydlo_337
  - binary_sensor.maly_pokoj_prawe_skrzydlo_338
  
  
oknakuchnia:
 name: Oknakuchnia
 entities:
  - binary_sensor.kuchnia_lewe_skrzydlo_342
  - binary_sensor.kuchnia_prawe_skrzydlo_341

oknaduzy:
 name: Oknaduzy
 entities:
  - binary_sensor.duzy_pokoj_lewe_lewe_skrzydlo_330
  - binary_sensor.duzy_pokoj_lewe_prawe_skrzydlo_329
  - binary_sensor.duzy_pokoj_prawe_lewe_skrzydlo_333
  - binary_sensor.duzy_pokoj_prawe_prawe_skrzydlo_334

oknamaly:
 name: Oknamaly
 entities:
  - binary_sensor.maly_pokoj_lewe_skrzydlo_337
  - binary_sensor.maly_pokoj_prawe_skrzydlo_338
  
  
  
  
  
  
  
swiatlo:
 name: swiatlo
 entities:
  - light.kuchnia_boki_192
  - light.kuchnia_gora_190
  - light.kuchnia_rgbw_296
  - light.duzy_pokoj_halogen_lewy_16
  - light.duzy_pokoj_halogen_tv_18
  - light.duzy_pokoj_gora_204
  - light.duzy_pokoj_gora_drugie_188
  - light.maly_pokoj_gora_202
  - light.maly_pokoj_gora_drugie_186
  - light.maly_pokoj_halogen_lewy_22
  - light.maly_pokoj_halogen_prawy_20
  - switch.maly_pokoj_filtr_kotnik_306
  - light.przedpokoj_gora_194
  - light.przedpokoj_gora_drugie_196
  - light.lazienka_gora_200
  - light.lazienka_lustro_198
  - light.lazienka_kolor_lazienka_470
  
  
  
glosniki:
 name: glosniki
 entities:
  - media_player.kuchnia
  - media_player.duzy
  - media_player.maly
  - media_player.googlehome5298

itd.
Bardzo fajnie się to używa. Wsadzasz taki zapis do pliku groups.yaml. Zapisz, reset i śmiga.