Beacony iNode w HA

Dokładnie. @jacek mnie ubiegł.
Poczytaj np. tu:

i tu:

Jeśli możesz to dodaj też integrację System Monitor i powiedz jakie teraz masz zużycie CPU.

(albo wklej przynajmniej zrzut ekranu z zakładki Supervisor - System)