Binary_sensor i zmiana ikonki

Dokładnie tak robiłem. Pełny opis błędu:

Edytor wizualny nie jest obsługiwany dla tej konfiguracji:

  Klucz "entities.0.card_mod" nie jest oczekiwany lub nie jest obsługiwany przez edytor wizualny.
  Wprowadzona wartość dla "entities.0" nie jest obsługiwana przez edytor wizualny. Obsługujemy (string), a otrzymaliśmy ({"entity":"binary_sensor.open_drzwi","name":"Górny zamek w drzwiach","state_color":false,"card_mod":{"style":":host {\n --card-mod-icon: \n {% if is_state('binary_sensor.open_drzwi', 'on') %} \n mdi:lock-open-variant-outline;\n {% else %}\n mdi:lock-outline;\n {% endif %}\n --card-mod-icon-color:\n {% if is_state('binary_sensor.open_drzwi', 'off') %}\n green;\n {% else %}\n red;\n {% endif %}\n}\n"},"secondary_info":"last-changed"}).

Nadal możesz edytować konfigurację w YAML.

Zacznijmy od początku - zainstalowałeś w HACS dodatek card-mod i masz go widocznego jak poniżej?


Niestety musiałem poczekać 3 godz zanim forum pozwoli mi napisać dzisiejszy post…

Ok, zobacz jeszcze poniższy kod:

entities:
 - entity: binary_sensor.openclose_58
  name: Górny zamek w drzwiach
  state_color: false
  card_mod:
   style: |
    :host {
     --card-mod-icon: 
      {% if is_state('binary_sensor.open_drzwi', 'on') %} 
       mdi:lock-open-variant-outline;
      {% else %}
       mdi:lock-outline;
      {% endif %}
     --card-mod-icon-color:
      {% if is_state('binary_sensor.open_drzwi', 'off') %}
       green;
      {% else %}
       red;
      {% endif %}
    }
type: entities

Usunąłem dla testu wpis “secondary_info: last-changed” ponieważ dla tej funkcji potrzebna jest instalacja dodatku multiple-entity-row

Po ponownym (dzisiejszym) restarcie RPi wszystko zaczęło działać i nie musiałem już sprawdzać drugiego kodu. Nie wiem, czy data instalacji miała znaczenie?..

Dzięki za pomoc :slight_smile:

Jest strona na której można dokładniej ogarnąć znaczenie poszczególnych komend w Card-mod?

Dla przykładu, mam różnie wyświetlane napisy w: “type: state-label”. W jednej przeglądarce są czarne, a w drugiej szare…

Na stronie dodatku:

Wiecie, jak wstawić własne ikonki? Coś w ten sposób:

  card_mod:
   style: |
    :host {
     --card-mod-icon: 
      {% if is_state('binary_sensor.open_drzwi', 'on') %} 
       image: /local/Drzwi_RED.png
      {% else %}
       image: /local/Drzwi_GREEN.png
      {% endif %}
    }

Edit:

Macie pomysł jak wstawić własne ikonki?

1 Like