Błąd RECORDER i MARIADB

Cześć dzisiaj w powiadomieniach zauważyłem takie wpisy:

Setup failed for recorder: Integration failed to initialize.

17:24:05 – (BŁĘDY) setup.py

E rror during connection setup to mysql://homeassistant:mojehasło.@core- 
mariadb/homeassistant?charset=utf8: (MySQLdb._exceptions.OperationalError) (2002, "Can't 
connect to MySQL server on 'core-mariadb' (115)") (Background on this error at: 
http://sqlalche.me/e/14/e3q8) (retrying in 3 seconds)

17:24:02 – (BŁĘDY) recorder - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 17:23:35 i powtarzała się 10 
 razy

Setup of recorder is taking over 10 seconds.

17:23:45 – (OSTRZEŻENIA) /usr/local/lib/python3.8/asyncio/events.py

Jak rozwiązać problem, nic nie grzebałem, wcześniej działało.

Pozdrawiam.

nie jestem pewien co do przyczyny błędu, ale wiem, że jak przywraca sie backup, lub ręcznie usuwa się wpisy z bazy, to lubi się wysypać, wtedy dobrze jest skopiować konfiguracje mariaDB, odinstalować i zainstalować ją ponownie wklejając konfiguracje gotową, wtedy baza ruszy od zera. Taka operacja trwa kilka minut

Tak zrobiłem i jest OK. Pozdrawiam.