Błędy kompilacji w ESPHome (komponent SzczepanLeon)

Witam wszystkich, mam problem z kompilacją w ESPHome, może ktoś bardziej biegły w te klocki zobaczyć w czym jest problem.

Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/main.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/lib0f6/wMbus-lib/rf_mbus.cpp.o
In file included from /data/wmbus/.piolibdeps/wmbus/wMbus-lib/rf_mbus.cpp:5:
/data/wmbus/.piolibdeps/wmbus/wMbus-lib/tmode_rf_settings.hpp:8:10: fatal error: ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h: No such file or directory

**********************************************************************************
* Looking for ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h dependency? Check our library registry!
*
* CLI > platformio lib search "header:ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h
*
**********************************************************************************

  8 | #include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
   |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
*** [/data/wmbus/.pioenvs/wmbus/lib0f6/wMbus-lib/rf_mbus.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 12.36 seconds =========================

a Validate jak przechodzi? tam pokazuje błędy

Validate przechodzi bez błędu.

@Mariusz_Woszczyński Taki jest yaml

esphome:
 name: wmbus

esp8266:
 board: nodemcuv2
 
# Enable logging
logger:
 level: DEBUG
 
# Enable Home Assistant API
api:

ota:
 password: "4bc36369d3dd9cbb97182734179e6322"

web_server:
 port: 80
 version: 2
 
wifi:
 ssid: xxxx
 password: xxxxxxxx
 
 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Wmbus Fallback Hotspot"
  password: "yRpUkMI2hSAt"

time:
 - platform: sntp
  
captive_portal:

external_components:
 - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
  components: [ wmbus ]

wmbus:
 mosi_pin: GPIO13
 miso_pin: GPIO12
 clk_pin: GPIO14 
 cs_pin:  GPIO2 
 gdo0_pin: GPIO5
 gdo2_pin: GPIO4

Validate nie sprawdza kodu w C++, więc mało powie o czymś takim.

A jak kompilujesz to wszystko?

Jak zwykle , install - manual download - modern format, i jazda. I do tej pory wszystko zawsze kompilowało się i miałem “bin” do wgrania do płytki.

Zmień w YAMLu:

external_components:
 - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
  refresh: 0d
  components: [ wmbus ]

i daj znać czy się udało.

Szybka podmianka ale niestety nie pomogło ten sam błąd.

Jak to mówią “u mnie działa” :wink:

Daj “Clean Build Files” i jeszcze raz Install.
Wklej początkowe logi z tego install’a (do momentu pierwszego “Compiling /”

Możesz jeszcze YAMLa pozmieniać:

esphome:
 name: wmbus
 build_path: "./.build/wmbus/"

Cieszę się że u Ciebie działa :smiley: Po “Clean Build Files” jest zmiana bo teraz zmienił się błąd

Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/core/application.cpp.o
In file included from src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp:1:
src/esphome/components/wmbus/wmbus.h:14:10: fatal error: rf_mbus.hpp: No such file or directory

*******************************************************************
* Looking for rf_mbus.hpp dependency? Check our library registry!
*
* CLI > platformio lib search "header:rf_mbus.hpp"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:rf_mbus.hpp
*
*******************************************************************

  14 | #include "rf_mbus.hpp"
   |     ^~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
*** [/data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 87.42 seconds =========================

I log zaczyna sie od tego momentu? nie ma nic o sciaganiu biibliotek??
Coś jak poniżej:

INFO Reading configuration /config/esphome/wifi-tests.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@main
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esph--d1-mini-testy (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
--------------------------------------------------------------------------------
Library Manager: Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.15
INFO Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.15
git version 2.30.2
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-7pnlog44'...
Library Manager: wMbus-lib@0.9.15+sha.25dfb37 has been installed!
INFO wMbus-lib@0.9.15+sha.25dfb37 has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
INFO Resolving dependencies...
Library Manager: Installing lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ ^2.5.7
INFO Installing lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ ^2.5.7
Unpacking [####################################] 100%
Library Manager: SmartRC-CC1101-Driver-Lib@2.5.7 has been installed!
INFO SmartRC-CC1101-Driver-Lib@2.5.7 has been installed!
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- wMbus-lib @ 0.9.15+sha.25dfb37
|  |-- SPI @ 1.0
|  |-- SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ 2.5.7
Compiling /data/esph--d1-mini-testy/.pioenvs/esph--d1-mini-testy/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o

Już daję całość

INFO Reading configuration /config/esphome/wmbus.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@main
INFO Detected timezone 'Europe/Warsaw'
INFO Generating C++ source...
INFO Core config or version changed, cleaning build files...
INFO Deleting /data/wmbus/.pioenvs
INFO Deleting /data/wmbus/.piolibdeps
INFO Compiling app...
Processing wmbus (board: nodemcuv2; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Library Manager: Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.15
git version 2.30.2
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-gxg0rhuf'...
Library Manager: wMbus-lib @ 0.9.15+sha.25dfb37 has been installed!
Library Manager: Installing dependencies...
Library Manager: Installing SPI @ *
Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
Dependency Graph
|-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
|-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 2.1.0
|  |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
|  |-- <Hash> 1.0
|  |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <DNSServer> 1.1.1
|-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ESP8266mDNS> 1.2
|-- <ArduinoJson> 6.18.5
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/network/util.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/sntp/sntp_component.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/time/automation.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/time/real_time_clock.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp.o
In file included from src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp:1:
src/esphome/components/wmbus/wmbus.h:14:10: fatal error: rf_mbus.hpp: No such file or directory

*******************************************************************
* Looking for rf_mbus.hpp dependency? Check our library registry!
*
* CLI > platformio lib search "header:rf_mbus.hpp"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:rf_mbus.hpp
*
*******************************************************************

  14 | #include "rf_mbus.hpp"
   |     ^~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
*** [/data/wmbus/.pioenvs/wmbus/src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 83.69 seconds =========================

założyłem że sama końcówka logu wystarczy, przepraszam

Ciekawe – widać ze nie zaciąga zależności.

Ta linia jest podejrzana.

@tomog sproboj jeszcze raz tworząc nowe urządzenie. Na czym masz HA? HA i ESPHome uaktualnione?

@_Szczepan gość wziął czytnik i będzie próbował odczytać tego Apatora

HA stoi na HP T620 (HAOS), core -2023.1.7 , ESPHome Current version: 2022.3.1
Mam nieaktualny ESPHome ( rok w plecy) sam się nie zaktualizował mimo iż autoaktualizacja była włączona, teraz czytam że trzeba to zrobić ręcznie. Dam znać po wszystkim.

Temat rozwiązany, miałem ESPHome w wersji DEPRECATED i stąd problem. Po zainstalowaniu oficjalnego dodatku ESPHome pełen sukces. Dzięki za naprowadzenie na właściwy trop.

Teraz jak to mówią " u mnie też działa" :+1:

1 Like

Cześć,

u mnie pojawia się ten sam błąd:

src/esphome/components/wmbus/wmbus.h:14:10: fatal error: rf_mbus.hpp: No such file or directory

Log kompilacji wygląda tak:

INFO Reading configuration /config/esphome/watermeter-esp.yaml...
WARNING GPIO2 is a Strapping PIN and should be avoided.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
WARNING GPIO4 is a Strapping PIN and should be avoided.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
INFO Detected timezone 'Europe/Warsaw'
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing watermeter-esp (board: esp32dev; framework: espidf; platform: platformio/espressif32 @ 5.3.0)
--------------------------------------------------------------------------------
Library Manager: Installing esphome/noise-c @ 0.1.4
INFO Installing esphome/noise-c @ 0.1.4
Unpacking [####################################] 100%
Library Manager: noise-c@0.1.4 has been installed!
INFO noise-c@0.1.4 has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
INFO Resolving dependencies...
Library Manager: Installing esphome/libsodium @ 1.10018.1
INFO Installing esphome/libsodium @ 1.10018.1
Unpacking [####################################] 100%
Library Manager: libsodium@1.10018.1 has been installed!
INFO libsodium@1.10018.1 has been installed!
Library Manager: Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.15
INFO Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wMbus-lib @ 0.9.15
git version 2.30.2
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-e16r6t4u'...
Library Manager: wMbus-lib@0.9.15+sha.25dfb37 has been installed!
INFO wMbus-lib@0.9.15+sha.25dfb37 has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
INFO Resolving dependencies...
Library Manager: Installing lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ ^2.5.7
INFO Installing lsatan/SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ ^2.5.7
Unpacking [####################################] 100%
Library Manager: SmartRC-CC1101-Driver-Lib@2.5.7 has been installed!
INFO SmartRC-CC1101-Driver-Lib@2.5.7 has been installed!
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
 - framework-espidf @ 3.40404.0 (4.4.4) 
 - tool-cmake @ 3.16.9 
 - tool-ninja @ 1.10.2 
 - toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830 
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Reading CMake configuration...
Generating assembly for certificate bundle...
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- noise-c @ 0.1.4
|  |-- libsodium @ 1.10018.1
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/api_connection.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/api_frame_helper.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/api_pb2.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/api_pb2_service.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/api_server.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/list_entities.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/proto.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/subscribe_state.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/api/user_services.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/bluetooth_proxy/bluetooth_connection.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/bluetooth_proxy/bluetooth_proxy.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32/core.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32/gpio.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32/preferences.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble/ble.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble_client/ble_characteristic.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble_client/ble_client_base.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble_client/ble_service.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/homeassistant/time/homeassistant_time.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/logger/logger.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/md5/md5.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/mdns/mdns_component.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/network/util.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/ota/ota_component.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/restart/switch/restart_switch.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/sensor/automation.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/sensor/filter.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/sensor/sensor.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/socket/socket.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/switch/automation.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/switch/switch.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/time/automation.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/time/real_time_clock.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/uptime/uptime_sensor.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wifi/wifi_component.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wifi_signal/wifi_signal_sensor.o
Compiling /data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wmbus/wmbus.o
In file included from src/esphome/components/wmbus/wmbus.cpp:1:
src/esphome/components/wmbus/wmbus.h:14:10: fatal error: rf_mbus.hpp: No such file or directory

*******************************************************************
* Looking for rf_mbus.hpp dependency? Check our library registry!
*
* CLI > platformio lib search "header:rf_mbus.hpp"
* Web > https://registry.platformio.org/search?q=header:rf_mbus.hpp
*
*******************************************************************

 #include "rf_mbus.hpp"
     ^~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
*** [/data/watermeter-esp/.pioenvs/watermeter-esp/src/esphome/components/wmbus/wmbus.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 151.60 seconds =========================

Konfig:

substitutions:
 name: watermeter-esp
 friendly_name: Watermeter ESP

esphome:
 name: ${name}
 build_path: "./.build/wmbus/" #potencjalny fix #1 z forum

esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: esp-idf

external_components:
 - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
  refresh: 0d #potencjalny fix #2 z forum
  components: [ wmbus ]

wmbus:
 mosi_pin: GPIO23
 miso_pin: GPIO19
 clk_pin: GPIO18
 cs_pin:  GPIO5
 gdo0_pin: GPIO2 #pin do zmiany
 gdo2_pin: GPIO4 #pin do zmiany

# Enable logging
logger:

esp32_ble_tracker:

bluetooth_proxy:

# Enable Home Assistant API
api:
 port: !secret api_port
 encryption:
  key: !secret api_encryption_key

ota:
 password: !secret ota_password

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "${friendly_name} hotspot"
  password: !secret ap_password

# Sync time with Home Assistant
time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time

switch:
 - platform: restart
  name: "${friendly_name} restart"

sensor:
#  - platform: wmbus
#   name: "Main water total usage"
#   icon: "mdi:water-pump"
#   unit_of_measurement: m³
#   device_class: "water"
#   state_class: "total_increasing"
#   meter_id: yyyyyyyy
#   type: apator162
#   key: "00000000000000000000000000000000"

#  - platform: wmbus
#   name: "Garden water total usage"
#   icon: "mdi:water-pump"
#   unit_of_measurement: m³
#   device_class: "water"
#   state_class: "total_increasing"
#   meter_id: xxxxxxxx
#   type: apator162
#   key: "00000000000000000000000000000000"

 - platform: wifi_signal
  name: "${friendly_name} WiFi signal"
  update_interval: 10s
  
 - platform: uptime
  name: "${friendly_name} uptime"

Nie podłączyłem jeszcze CC1101 pod te ESP (zakomentowałem linie od tworzenia sensorów). Płytka to ESP32-WROOM-32. Użyłem opcji Clean Build Files.

HA: 2023.3.5
ESPHome: 2023.3.1

Prosiłbym o pomoc.

Pozdrawiam,
V

EDIT:

Rozwiązane: należy użyć arduino framework.