Błędy w logach - config_entries.py:725

Witam,

od jakiegoś czasu mam taki błąd i nie wiem co z tym zrobić:

Logger: homeassistant
Source: config_entries.py:725
First occurred: 1 lutego 2022, 23:54:35 (148 occurrences)
Last logged: 09:12:01

Error doing job: Task exception was never retrieved
Traceback (most recent call last):
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 718, in async_create_flow
integration.get_platform(“config_flow”)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 530, in get_platform
cache[full_name] = self._import_platform(platform_name)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py”, line 535, in _import_platform
return importlib.import_module(f"{self.pkg_path}.{platform_name}")
File “/usr/local/lib/python3.9/importlib/init.py”, line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 1030, in _gcd_import
File “”, line 1007, in _find_and_load
File “”, line 972, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 228, in _call_with_frames_removed
File “”, line 1030, in _gcd_import
File “”, line 1007, in _find_and_load
File “”, line 986, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 680, in _load_unlocked
File “”, line 850, in exec_module
File “”, line 228, in _call_with_frames_removed
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/xiaomi_miio/init.py”, line 9, in
from miio import (
ImportError: cannot import name ‘FanZA5’ from ‘miio’ (/usr/local/lib/python3.9/site-packages/miio/init.py)

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py”, line 203, in async_init
flow, result = await task
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py”, line 221, in _async_init
flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 725, in async_create_flow
raise data_entry_flow.UnknownHandler
homeassistant.data_entry_flow.UnknownHandler

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Sprawdź integrację xiaomi_miio bo z niej wynikają error’y.