Błędy w logach Node-RED

Podczas uruchomienia dodatku Node-RED pojawiają się błędy w logach


[12:58:29] INFO: Starting NGinx...
8 Dec 12:58:32 - [info] Started flows
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:34 - [error] [function:Wiadomość] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 12:58:35 - [info] [server:HA] Connecting to undefined
8 Dec 12:58:35 - [info] [server:HA] Connected to undefined

Samych nodów Wiadomość mam 83 a problem tak jak by dotyczył tylko tych 7?
Jak mogę znaleźć, które powodują błąd?
Najlepiej po kolei zmieniać ich nazwy, ale trochę tego jest.

Nie używaj polskich liter w nazwie funkcji, log mowi że błąd jest w funkcji Wiadomość linia 9

1 Like

Usunąłem polskie znaki w nazwach

[17:35:20] INFO: Starting NGinx...
8 Dec 17:35:23 - [info] Started flows
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [error] [function:Wiadomosc] SyntaxError: Unexpected string (body:line 9)
8 Dec 17:35:25 - [info] [server:HA] Connecting to undefined
8 Dec 17:35:25 - [info] [server:HA] Connected to undefined

Aktualizacja.
Zmieniłem nazwy wszystkich nodów funkcyjnych i znalazłem.
Brakowało przecinka na końcu linii.
Nauczka na przyszłość, opisywać nody :joy: