Blog - opis architektury systemu HA

Wyjaśnienie i opis architektury HA z wyszczególnieniem różnic pomiędzy HomeAssistant a np Home Assistant Core