Blog - rozpoznawanie twarzy

Uruchomienie mechanizmu rozpoznawania twarzy i wykorzystaniu go w HomeAssistant