Brak komunikacji Zigbee2mqtt z donglem USB CC2531

Cześć,
Opiszę swój problem, może ktoś zna rozwiązanie. Mam konfigurację laptop+proxmox+hsssio jak w poniższym tutorialu:
https://www.youtube.com/watch?v=RXxpObZYs9c&t=1328s
Zainstalowałem i uruchomiłem broker MQTT. Jest ok, sprawdziłem zgodnie z tym tutorialem:
https://www.youtube.com/watch?v=VGyECi16THg
Do tego dołączyłem USB Zigbee2mqtt (CC2531), taki:
https://allegro.pl/oferta/cc2531zigbee2mqtt-z-antena-domoticz-home-assistant-9310915728
I tu zaczęły się schody. Większość scenariuszy mówi, że standardowy port USB to /dev/ttyACM0. W moim przypadku jest to chyba /dev/ttyS3.
W systemie mam następujące wpisy:

devices:
[...]
  attributes:
   BUSNUM: '003'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/003/002
   DEVNUM: '002'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb3/3-1'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_1d_0-usb-0_1
   ID_MODEL: CC2531_USB_Dongle
   ID_MODEL_ENC: CC2531\x20USB\x20Dongle
   ID_MODEL_ID: 16ae
   ID_PATH: 'pci-0000:00:1d.0-usb-0:1'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_1d_0-usb-0_1
   ID_REVISION: '3335'
   ID_SERIAL: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle
   ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
   ID_VENDOR: Texas_Instruments
   ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
   ID_VENDOR_ID: '0451'
   MAJOR: '189'
   MINOR: '257'
   PRODUCT: 451/16ae/3335
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 0/0/0
   USEC_INITIALIZED: '2584608'
 - name: usbmon3
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usbmon/usbmon3'
  dev_path: /dev/usbmon3
  subsystem: usbmon
  by_id: null
[…]
 - name: ttyS0
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
  dev_path: /dev/ttyS0
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS0
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
   MAJOR: '4'
   MINOR: '64'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2607634'
 - name: ttyS1
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
  dev_path: /dev/ttyS1
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS1
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
   MAJOR: '4'
   MINOR: '65'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2606598'
 - name: ttyS2
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
  dev_path: /dev/ttyS2
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS2
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
   MAJOR: '4'
   MINOR: '66'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2611882'
 - name: ttyS3
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
  dev_path: /dev/ttyS3
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS3
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
   MAJOR: '4'
   MINOR: '67'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2611309'

Po wpisaniu do konfiguracji Zigbee2mqtt portu /dev/ttyS3 zwraca błąd:
Zigbee2MQTT:error [data] Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: I/O error setting custom baud rate of 115200’
at Znp. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
at Generator.next ()
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
at new Promise ()
at __awaiter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Tak samo w przypadku dowolnego od ttyS0 do ttyS3. test -w dev/ ttyS0 (do ttyS3) && echo success || echo failure - zwraca wynik success. Sto razy to zmieniałem i rebootowałem i nic. Wyczytałem, że może to być kwestia uprawnień, niestety za słabo znam Linuxa, żeby sobie z tym poradzić. Czy możecie mi pomóc?

/dev/ttyACM0 jest (chyba) typowe dla RPi
a udostępniłeś sobie w ogóle tego dongla w proxmoxie dla maszyny HA?

Dodałeś cc2531 w proxmoxie do HA?, @artur bodajże w jednym ze swoich szkoleń wyjaśnia jak to zrobić

Tak zgodnie z tutorialem w opcji Vendor/Device ID, ale próbowałem też pozostałych opcji - nic to nie zmienia. Z system info wynika, że HA widzi klucz: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle.

Jeśli masz na myśli mapowanie porów USB z hosta na VM to tak, zgodnie z wytycznymi @artur po USB Vendor/Device ID.

To wklej całość między linijkami z ``` (tak jak zedytowałem twojego posta) a nie po kawałku, bo wydaje się, że uciąłeś linijkę ze ścieżką do portu (jest to bodajże pierwsza ucięta linijka której brakuje na końcu pierwszej wklejki.

Na RPi ten istotny fragment wygląda tak:


 - name: 1-1.4
  sysfs: >-
   /sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4
  dev_path: /dev/bus/usb/001/004
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '001'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/001/004
   DEVNUM: '004'
   DEVPATH: >-
    /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_MODEL: TI_CC2531_USB_CDC
   ID_MODEL_ENC: TI\x20CC2531\x20USB\x20CDC
   ID_MODEL_ID: 16a8
   ID_PATH: 'platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4'
   ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4
   ID_REVISION: 0009
   ID_SERIAL: Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117
   ID_SERIAL_SHORT: __0X00124B001949F117
   ID_USB_INTERFACES: ':020201:0a0000:'
   ID_VENDOR: Texas_Instruments
   ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
   ID_VENDOR_ID: '0451'
   MAJOR: '189'
   MINOR: '3'
   PRODUCT: 451/16a8/9
   SUBSYSTEM: usb
   TYPE: 2/0/0
   USEC_INITIALIZED: '2540367'
 - name: ttyACM0
  sysfs: >-
   /sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/tty/ttyACM0
  dev_path: /dev/ttyACM0
  subsystem: tty
  by_id: >-
   /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117-if00
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117-if00
    /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0
   DEVNAME: /dev/ttyACM0
   DEVPATH: >-
    /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/tty/ttyACM0
   ID_BUS: usb
   ID_MODEL: TI_CC2531_USB_CDC
   ID_MODEL_ENC: TI\x20CC2531\x20USB\x20CDC
   ID_MODEL_ID: 16a8
   ID_PATH: 'platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0'
   ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4_1_0
   ID_REVISION: 0009
   ID_SERIAL: Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117
   ID_SERIAL_SHORT: __0X00124B001949F117
   ID_TYPE: generic
   ID_USB_DRIVER: cdc_acm
   ID_USB_INTERFACES: ':020201:0a0000:'
   ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
   ID_VENDOR: Texas_Instruments
   ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
   ID_VENDOR_ID: '0451'
   MAJOR: '166'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2632183'

a w nim zwykła ścieżka do portu to

/dev/ttyACM0

a ścieżka “by ID” to

/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117-if00

Poniżej cała zawartość mojego sprzęt info w dwóch częściach z uwagi na limit znaków w poście:

Part1:

devices:
 - name: event0
  sysfs: '/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0/event0'
  dev_path: /dev/input/event0
  subsystem: input
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/input/event0
   DEVPATH: '/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0/event0'
   ID_INPUT: '1'
   ID_INPUT_KEY: '1'
   ID_PATH: 'acpi-LNXPWRBN:00'
   ID_PATH_TAG: acpi-LNXPWRBN_00
   MAJOR: '13'
   MINOR: '64'
   SUBSYSTEM: input
   TAGS: ':power-switch:'
   USEC_INITIALIZED: '2539795'
 - name: usb1
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1'
  dev_path: /dev/bus/usb/001/001
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '001'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/001/001
   DEVNUM: '001'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_01_2
   ID_MODEL: UHCI_Host_Controller
   ID_MODEL_ENC: UHCI\x20Host\x20Controller
   ID_MODEL_ID: '0001'
   ID_PATH: 'pci-0000:00:01.2'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_01_2
   ID_REVISION: '0504'
   ID_SERIAL: 'Linux_5.4.109_uhci_hcd_UHCI_Host_Controller_0000:00:01.2'
   ID_SERIAL_SHORT: '0000:00:01.2'
   ID_USB_INTERFACES: ':090000:'
   ID_VENDOR: Linux_5.4.109_uhci_hcd
   ID_VENDOR_ENC: Linux\x205.4.109\x20uhci_hcd
   ID_VENDOR_ID: 1d6b
   MAJOR: '189'
   MINOR: '0'
   PRODUCT: 1d6b/1/504
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 9/0/0
   USEC_INITIALIZED: '2492823'
 - name: 1-1
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1'
  dev_path: /dev/bus/usb/001/002
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '001'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/001/002
   DEVNUM: '002'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_01_2-usb-0_1
   ID_MODEL: QEMU_USB_Tablet
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20USB\x20Tablet
   ID_MODEL_ID: '0001'
   ID_PATH: 'pci-0000:00:01.2-usb-0:1'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_01_2-usb-0_1
   ID_REVISION: '0000'
   ID_SERIAL: 'QEMU_QEMU_USB_Tablet_28754-0000:00:01.2-1'
   ID_SERIAL_SHORT: '28754-0000:00:01.2-1'
   ID_USB_INTERFACES: ':030000:'
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU
   ID_VENDOR_ID: '0627'
   MAJOR: '189'
   MINOR: '1'
   PRODUCT: 627/1/0
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 0/0/0
   USEC_INITIALIZED: '2499777'
 - name: hidraw0
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/hidraw/hidraw0
  dev_path: /dev/hidraw0
  subsystem: hidraw
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/hidraw0
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/hidraw/hidraw0
   MAJOR: '247'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: hidraw
 - name: event2
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/event2
  dev_path: /dev/input/event2
  subsystem: input
  by_id: '/dev/input/by-id/usb-QEMU_QEMU_USB_Tablet_28754-0000:00:01.2-1-event-mouse'
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/input/by-id/usb-QEMU_QEMU_USB_Tablet_28754-0000:00:01.2-1-event-mouse
    /dev/input/by-path/pci-0000:00:01.2-usb-0:1:1.0-event-mouse
   DEVNAME: /dev/input/event2
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/event2
   ID_BUS: usb
   ID_INPUT: '1'
   ID_INPUT_MOUSE: '1'
   ID_MODEL: QEMU_USB_Tablet
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20USB\x20Tablet
   ID_MODEL_ID: '0001'
   ID_PATH: 'pci-0000:00:01.2-usb-0:1:1.0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_01_2-usb-0_1_1_0
   ID_REVISION: '0000'
   ID_SERIAL: 'QEMU_QEMU_USB_Tablet_28754-0000:00:01.2-1'
   ID_SERIAL_SHORT: '28754-0000:00:01.2-1'
   ID_TYPE: hid
   ID_USB_DRIVER: usbhid
   ID_USB_INTERFACES: ':030000:'
   ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU
   ID_VENDOR_ID: '0627'
   MAJOR: '13'
   MINOR: '66'
   SUBSYSTEM: input
   USEC_INITIALIZED: '2651904'
 - name: usbmon1
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usbmon/usbmon1'
  dev_path: /dev/usbmon1
  subsystem: usbmon
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/usbmon1
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usbmon/usbmon1'
   MAJOR: '248'
   MINOR: '1'
   SUBSYSTEM: usbmon
 - name: sda
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
  dev_path: /dev/sda
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0
   DEVNAME: /dev/sda
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
   DEVTYPE: disk
   ID_BUS: scsi
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2633127'
 - name: sda1
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
  dev_path: /dev/sda1
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part1
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part1
    /dev/disk/by-label/hassos-boot /dev/disk/by-partlabel/hassos-boot
    /dev/disk/by-partuuid/b3dd0952-733c-4c88-8cba-cab9b8b4377f
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part1
    /dev/disk/by-uuid/B1A4-18FE
   DEVNAME: /dev/sda1
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_LABEL: hassos-boot
   ID_FS_LABEL_ENC: hassos-boot
   ID_FS_TYPE: vfat
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_UUID: B1A4-18FE
   ID_FS_UUID_ENC: B1A4-18FE
   ID_FS_VERSION: FAT16
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-boot
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '1'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '2048'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '65536'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
   ID_PART_ENTRY_UUID: b3dd0952-733c-4c88-8cba-cab9b8b4377f
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '1'
   PARTN: '1'
   PARTNAME: hassos-boot
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2667593'
 - name: sda2
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2
  dev_path: /dev/sda2
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part2
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part2
    /dev/disk/by-label/hassos-kernel /dev/disk/by-partlabel/hassos-kernel0
    /dev/disk/by-partuuid/26700fc6-b0bc-4ccf-9837-ea1a4cba3e65
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part2
    /dev/disk/by-uuid/f3ca48b1-d876-4c67-acdf-de82776e486d
   DEVNAME: /dev/sda2
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_LABEL: hassos-kernel
   ID_FS_LABEL_ENC: hassos-kernel
   ID_FS_TYPE: ext4
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_UUID: f3ca48b1-d876-4c67-acdf-de82776e486d
   ID_FS_UUID_ENC: f3ca48b1-d876-4c67-acdf-de82776e486d
   ID_FS_VERSION: '1.0'
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-kernel0
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '2'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '67584'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '49152'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: 26700fc6-b0bc-4ccf-9837-ea1a4cba3e65
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '2'
   PARTN: '2'
   PARTNAME: hassos-kernel0
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2667350'
 - name: sda3
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3
  dev_path: /dev/sda3
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part3
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part3
    /dev/disk/by-partlabel/hassos-system0
    /dev/disk/by-partuuid/8d3d53e3-6d49-4c38-8349-aff6859e82fd
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part3
   DEVNAME: /dev/sda3
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_TYPE: squashfs
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_VERSION: '4.0'
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-system0
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '3'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '116736'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '524288'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: 8d3d53e3-6d49-4c38-8349-aff6859e82fd
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '3'
   PARTN: '3'
   PARTNAME: hassos-system0
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2663038'
 - name: sda4
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda4
  dev_path: /dev/sda4
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part4
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part4
    /dev/disk/by-label/hassos-kernel /dev/disk/by-partlabel/hassos-kernel1
    /dev/disk/by-partuuid/fc02a4f0-5350-406f-93a2-56cbed636b5f
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part4
    /dev/disk/by-uuid/a064f62c-732a-48a6-a5ec-08e089c9413c
   DEVNAME: /dev/sda4
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda4
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_LABEL: hassos-kernel
   ID_FS_LABEL_ENC: hassos-kernel
   ID_FS_TYPE: ext4
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_UUID: a064f62c-732a-48a6-a5ec-08e089c9413c
   ID_FS_UUID_ENC: a064f62c-732a-48a6-a5ec-08e089c9413c
   ID_FS_VERSION: '1.0'
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-kernel1
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '4'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '641024'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '49152'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: fc02a4f0-5350-406f-93a2-56cbed636b5f
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '4'
   PARTN: '4'
   PARTNAME: hassos-kernel1
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2662669'
 - name: sda5
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda5
  dev_path: /dev/sda5
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part5
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part5
    /dev/disk/by-partlabel/hassos-system1
    /dev/disk/by-partuuid/a3ec664e-32ce-4665-95ea-7ae90ce9aa20
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part5
   DEVNAME: /dev/sda5
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda5
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_TYPE: squashfs
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_VERSION: '4.0'
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-system1
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '5'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '690176'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '524288'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: a3ec664e-32ce-4665-95ea-7ae90ce9aa20
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '5'
   PARTN: '5'
   PARTNAME: hassos-system1
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2659733'
 - name: sda6
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda6
  dev_path: /dev/sda6
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part6
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part6
    /dev/disk/by-partlabel/hassos-bootstate
    /dev/disk/by-partuuid/33236519-7f32-4dff-8002-3390b62c309d
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part6
   DEVNAME: /dev/sda6
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda6
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-bootstate
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '6'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '1214464'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '16384'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: 33236519-7f32-4dff-8002-3390b62c309d
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '6'
   PARTN: '6'
   PARTNAME: hassos-bootstate
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2647846'
 - name: sda7
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda7
  dev_path: /dev/sda7
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part7
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part7
    /dev/disk/by-label/hassos-overlay /dev/disk/by-partlabel/hassos-overlay
    /dev/disk/by-partuuid/f1326040-5236-40eb-b683-aaa100a9afcf
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part7
    /dev/disk/by-uuid/c93807d1-eaee-4e3b-84ae-76cf5d389dd0
   DEVNAME: /dev/sda7
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda7
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_LABEL: hassos-overlay
   ID_FS_LABEL_ENC: hassos-overlay
   ID_FS_TYPE: ext4
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_UUID: c93807d1-eaee-4e3b-84ae-76cf5d389dd0
   ID_FS_UUID_ENC: c93807d1-eaee-4e3b-84ae-76cf5d389dd0
   ID_FS_VERSION: '1.0'
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-overlay
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '7'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '1230848'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '196608'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: f1326040-5236-40eb-b683-aaa100a9afcf
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '7'
   PARTN: '7'
   PARTNAME: hassos-overlay
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2663371'
 - name: sda8
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda8
  dev_path: /dev/sda8
  subsystem: block
  by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part8
  attributes:
   DEVLINKS: >-
    /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part8
    /dev/disk/by-label/hassos-data /dev/disk/by-partlabel/hassos-data
    /dev/disk/by-partuuid/a52a4597-fa3a-4851-aefd-2fbe9f849079
    /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part8
    /dev/disk/by-uuid/23a581ba-05e8-4f3e-be4a-d1b6c21017c8
   DEVNAME: /dev/sda8
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda8
   DEVTYPE: partition
   ID_BUS: scsi
   ID_FS_LABEL: hassos-data
   ID_FS_LABEL_ENC: hassos-data
   ID_FS_TYPE: ext4
   ID_FS_USAGE: filesystem
   ID_FS_UUID: 23a581ba-05e8-4f3e-be4a-d1b6c21017c8
   ID_FS_UUID_ENC: 23a581ba-05e8-4f3e-be4a-d1b6c21017c8
   ID_FS_VERSION: '1.0'
   ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
   ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
   ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
   ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-data
   ID_PART_ENTRY_NUMBER: '8'
   ID_PART_ENTRY_OFFSET: '1427456'
   ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
   ID_PART_ENTRY_SIZE: '65681375'
   ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
   ID_PART_ENTRY_UUID: a52a4597-fa3a-4851-aefd-2fbe9f849079
   ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
   ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
   ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
   ID_REVISION: 2.5+
   ID_SCSI: '1'
   ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
   ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
   ID_TYPE: disk
   ID_VENDOR: QEMU
   ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
   MAJOR: '8'
   MINOR: '8'
   PARTN: '8'
   PARTNAME: hassos-data
   SUBSYSTEM: block
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2666814'`

Part2:

 - name: '0:0:0:0'
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/bsg/0:0:0:0
  dev_path: '/dev/bsg/0:0:0:0'
  subsystem: bsg
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: '/dev/bsg/0:0:0:0'
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/bsg/0:0:0:0
   MAJOR: '250'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: bsg
 - name: sg0
  sysfs: >-
   /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_generic/sg0
  dev_path: /dev/sg0
  subsystem: scsi_generic
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/sg0
   DEVPATH: >-
    /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_generic/sg0
   MAJOR: '21'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: scsi_generic
 - name: vport2p1
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/virtio2/virtio-ports/vport2p1'
  dev_path: /dev/vport2p1
  subsystem: virtio-ports
  by_id: null
  attributes:
   DEVLINKS: /dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0
   DEVNAME: /dev/vport2p1
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/virtio2/virtio-ports/vport2p1'
   MAJOR: '246'
   MINOR: '1'
   SUBSYSTEM: virtio-ports
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2628891'
 - name: usb2
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2'
  dev_path: /dev/bus/usb/002/001
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '002'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/002/001
   DEVNUM: '001'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_01_1b_0
   ID_MODEL: xHCI_Host_Controller
   ID_MODEL_ENC: xHCI\x20Host\x20Controller
   ID_MODEL_ID: '0002'
   ID_PATH: 'pci-0000:01:1b.0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_01_1b_0
   ID_REVISION: '0504'
   ID_SERIAL: 'Linux_5.4.109_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:01:1b.0'
   ID_SERIAL_SHORT: '0000:01:1b.0'
   ID_USB_INTERFACES: ':090000:'
   ID_VENDOR: Linux_5.4.109_xhci-hcd
   ID_VENDOR_ENC: Linux\x205.4.109\x20xhci-hcd
   ID_VENDOR_ID: 1d6b
   MAJOR: '189'
   MINOR: '128'
   PRODUCT: 1d6b/2/504
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 9/0/1
   USEC_INITIALIZED: '2521447'
 - name: 2-1
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1'
  dev_path: /dev/bus/usb/002/002
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '002'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/002/002
   DEVNUM: '002'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_01_1b_0-usb-0_1
   ID_MODEL: CC2531_USB_Dongle
   ID_MODEL_ENC: CC2531\x20USB\x20Dongle
   ID_MODEL_ID: 16ae
   ID_PATH: 'pci-0000:01:1b.0-usb-0:1'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_01_1b_0-usb-0_1
   ID_REVISION: '3335'
   ID_SERIAL: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle
   ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
   ID_VENDOR: Texas_Instruments
   ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
   ID_VENDOR_ID: '0451'
   MAJOR: '189'
   MINOR: '129'
   PRODUCT: 451/16ae/3335
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 0/0/0
   USEC_INITIALIZED: '2533442'
 - name: usb3
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb3'
  dev_path: /dev/bus/usb/003/001
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '003'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/003/001
   DEVNUM: '001'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb3'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_01_1b_0
   ID_MODEL: xHCI_Host_Controller
   ID_MODEL_ENC: xHCI\x20Host\x20Controller
   ID_MODEL_ID: '0003'
   ID_PATH: 'pci-0000:01:1b.0'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_01_1b_0
   ID_REVISION: '0504'
   ID_SERIAL: 'Linux_5.4.109_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:01:1b.0'
   ID_SERIAL_SHORT: '0000:01:1b.0'
   ID_USB_INTERFACES: ':090000:'
   ID_VENDOR: Linux_5.4.109_xhci-hcd
   ID_VENDOR_ENC: Linux\x205.4.109\x20xhci-hcd
   ID_VENDOR_ID: 1d6b
   MAJOR: '189'
   MINOR: '256'
   PRODUCT: 1d6b/3/504
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 9/0/3
   USEC_INITIALIZED: '2545026'
 - name: usbmon2
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon2'
  dev_path: /dev/usbmon2
  subsystem: usbmon
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/usbmon2
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon2'
   MAJOR: '248'
   MINOR: '2'
   SUBSYSTEM: usbmon
 - name: usbmon3
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon3'
  dev_path: /dev/usbmon3
  subsystem: usbmon
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/usbmon3
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon3'
   MAJOR: '248'
   MINOR: '3'
   SUBSYSTEM: usbmon
 - name: fb0
  sysfs: /sys/devices/platform/efi-framebuffer.0/graphics/fb0
  dev_path: /dev/fb0
  subsystem: graphics
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/fb0
   DEVPATH: /devices/platform/efi-framebuffer.0/graphics/fb0
   ID_FOR_SEAT: graphics-platform-efi-framebuffer_0
   ID_PATH: platform-efi-framebuffer.0
   ID_PATH_TAG: platform-efi-framebuffer_0
   MAJOR: '29'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: graphics
   TAGS: ':seat:'
   USEC_INITIALIZED: '2508198'
 - name: event1
  sysfs: /sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1
  dev_path: /dev/input/event1
  subsystem: input
  by_id: null
  attributes:
   DEVLINKS: /dev/input/by-path/platform-i8042-serio-0-event-kbd
   DEVNAME: /dev/input/event1
   DEVPATH: /devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1
   ID_BUS: i8042
   ID_INPUT: '1'
   ID_INPUT_KEY: '1'
   ID_INPUT_KEYBOARD: '1'
   ID_PATH: platform-i8042-serio-0
   ID_PATH_TAG: platform-i8042-serio-0
   ID_SERIAL: noserial
   MAJOR: '13'
   MINOR: '65'
   SUBSYSTEM: input
   TAGS: ':power-switch:'
   USEC_INITIALIZED: '2616260'
 - name: event3
  sysfs: /sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input3/event3
  dev_path: /dev/input/event3
  subsystem: input
  by_id: null
  attributes:
   DEVLINKS: /dev/input/by-path/platform-i8042-serio-1-event-mouse
   DEVNAME: /dev/input/event3
   DEVPATH: /devices/platform/i8042/serio1/input/input3/event3
   ID_BUS: i8042
   ID_INPUT: '1'
   ID_INPUT_MOUSE: '1'
   ID_PATH: platform-i8042-serio-1
   ID_PATH_TAG: platform-i8042-serio-1
   ID_SERIAL: noserial
   MAJOR: '13'
   MINOR: '67'
   SUBSYSTEM: input
   USEC_INITIALIZED: '2560452'
 - name: ttyS0
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
  dev_path: /dev/ttyS0
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS0
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
   MAJOR: '4'
   MINOR: '64'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2524423'
 - name: ttyS1
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
  dev_path: /dev/ttyS1
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS1
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
   MAJOR: '4'
   MINOR: '65'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2519879'
 - name: ttyS2
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
  dev_path: /dev/ttyS2
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS2
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
   MAJOR: '4'
   MINOR: '66'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2529138'
 - name: ttyS3
  sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
  dev_path: /dev/ttyS3
  subsystem: tty
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/ttyS3
   DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
   MAJOR: '4'
   MINOR: '67'
   SUBSYSTEM: tty
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2521101'
 - name: rtc0
  sysfs: '/sys/devices/pnp0/00:03/rtc/rtc0'
  dev_path: /dev/rtc0
  subsystem: rtc
  by_id: null
  attributes:
   DEVLINKS: /dev/rtc
   DEVNAME: /dev/rtc0
   DEVPATH: '/devices/pnp0/00:03/rtc/rtc0'
   MAJOR: '254'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: rtc
   USEC_INITIALIZED: '2516222'
 - name: cpu0
  sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu0
  dev_path: /dev/cpu/0/cpuid
  subsystem: cpuid
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/0/cpuid
   DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu0
   MAJOR: '203'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: cpuid
 - name: cpu1
  sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu1
  dev_path: /dev/cpu/1/cpuid
  subsystem: cpuid
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/1/cpuid
   DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu1
   MAJOR: '203'
   MINOR: '1'
   SUBSYSTEM: cpuid
 - name: cpu2
  sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu2
  dev_path: /dev/cpu/2/cpuid
  subsystem: cpuid
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/2/cpuid
   DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu2
   MAJOR: '203'
   MINOR: '2'
   SUBSYSTEM: cpuid
 - name: cpu3
  sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu3
  dev_path: /dev/cpu/3/cpuid
  subsystem: cpuid
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/3/cpuid
   DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu3
   MAJOR: '203'
   MINOR: '3'
   SUBSYSTEM: cpuid
 - name: full
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/full
  dev_path: /dev/full
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0666'
   DEVNAME: /dev/full
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/full
   MAJOR: '1'
   MINOR: '7'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: kmsg
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/kmsg
  dev_path: /dev/kmsg
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0644'
   DEVNAME: /dev/kmsg
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/kmsg
   MAJOR: '1'
   MINOR: '11'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: mem
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/mem
  dev_path: /dev/mem
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/mem
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/mem
   MAJOR: '1'
   MINOR: '1'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: 'null'
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/null
  dev_path: /dev/null
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0666'
   DEVNAME: /dev/null
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/null
   MAJOR: '1'
   MINOR: '3'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: port
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/port
  dev_path: /dev/port
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/port
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/port
   MAJOR: '1'
   MINOR: '4'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: random
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/random
  dev_path: /dev/random
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0666'
   DEVNAME: /dev/random
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/random
   MAJOR: '1'
   MINOR: '8'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: urandom
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/urandom
  dev_path: /dev/urandom
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0666'
   DEVNAME: /dev/urandom
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/urandom
   MAJOR: '1'
   MINOR: '9'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: zero
  sysfs: /sys/devices/virtual/mem/zero
  dev_path: /dev/zero
  subsystem: mem
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0666'
   DEVNAME: /dev/zero
   DEVPATH: /devices/virtual/mem/zero
   MAJOR: '1'
   MINOR: '5'
   SUBSYSTEM: mem
 - name: autofs
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/autofs
  dev_path: /dev/autofs
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVMODE: '0644'
   DEVNAME: /dev/autofs
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/autofs
   MAJOR: '10'
   MINOR: '235'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: cpu_dma_latency
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
  dev_path: /dev/cpu_dma_latency
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu_dma_latency
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
   MAJOR: '10'
   MINOR: '61'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: device-mapper
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/device-mapper
  dev_path: /dev/mapper/control
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/mapper/control
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/device-mapper
   MAJOR: '10'
   MINOR: '236'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: hpet
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/hpet
  dev_path: /dev/hpet
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/hpet
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/hpet
   MAJOR: '10'
   MINOR: '228'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: hw_random
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/hw_random
  dev_path: /dev/hwrng
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/hwrng
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/hw_random
   MAJOR: '10'
   MINOR: '183'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: loop-control
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/loop-control
  dev_path: /dev/loop-control
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/loop-control
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/loop-control
   MAJOR: '10'
   MINOR: '237'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: nvram
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/nvram
  dev_path: /dev/nvram
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/nvram
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/nvram
   MAJOR: '10'
   MINOR: '144'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: rfkill
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/rfkill
  dev_path: /dev/rfkill
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/rfkill
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/rfkill
   MAJOR: '10'
   MINOR: '242'
   SUBSYSTEM: misc
   SYSTEMD_WANTS: systemd-rfkill.socket
   TAGS: ':systemd:'
   USEC_INITIALIZED: '2567583'
 - name: snapshot
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/snapshot
  dev_path: /dev/snapshot
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/snapshot
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/snapshot
   MAJOR: '10'
   MINOR: '231'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: tun
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/tun
  dev_path: /dev/net/tun
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/net/tun
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/tun
   MAJOR: '10'
   MINOR: '200'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: vga_arbiter
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/vga_arbiter
  dev_path: /dev/vga_arbiter
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/vga_arbiter
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/vga_arbiter
   MAJOR: '10'
   MINOR: '63'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: vmci
  sysfs: /sys/devices/virtual/misc/vmci
  dev_path: /dev/vmci
  subsystem: misc
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/vmci
   DEVPATH: /devices/virtual/misc/vmci
   MAJOR: '10'
   MINOR: '62'
   SUBSYSTEM: misc
 - name: msr0
  sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr0
  dev_path: /dev/cpu/0/msr
  subsystem: msr
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/0/msr
   DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr0
   MAJOR: '202'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: msr
 - name: msr1
  sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr1
  dev_path: /dev/cpu/1/msr
  subsystem: msr
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/1/msr
   DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr1
   MAJOR: '202'
   MINOR: '1'
   SUBSYSTEM: msr
 - name: msr2
  sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr2
  dev_path: /dev/cpu/2/msr
  subsystem: msr
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/2/msr
   DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr2
   MAJOR: '202'
   MINOR: '2'
   SUBSYSTEM: msr
 - name: msr3
  sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr3
  dev_path: /dev/cpu/3/msr
  subsystem: msr
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/cpu/3/msr
   DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr3
   MAJOR: '202'
   MINOR: '3'
   SUBSYSTEM: msr
 - name: ptp0
  sysfs: /sys/devices/virtual/ptp/ptp0
  dev_path: /dev/ptp0
  subsystem: ptp
  by_id: null
  attributes:
   DEVLINKS: /dev/ptp_kvm
   DEVNAME: /dev/ptp0
   DEVPATH: /devices/virtual/ptp/ptp0
   MAJOR: '251'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: ptp
   USEC_INITIALIZED: '2574653'
 - name: seq
  sysfs: /sys/devices/virtual/sound/seq
  dev_path: /dev/snd/seq
  subsystem: sound
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/snd/seq
   DEVPATH: /devices/virtual/sound/seq
   MAJOR: '116'
   MINOR: '1'
   SUBSYSTEM: sound
 - name: timer
  sysfs: /sys/devices/virtual/sound/timer
  dev_path: /dev/snd/timer
  subsystem: sound
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/snd/timer
   DEVPATH: /devices/virtual/sound/timer
   MAJOR: '116'
   MINOR: '33'
   SUBSYSTEM: sound
 - name: usbmon0
  sysfs: /sys/devices/virtual/usbmon/usbmon0
  dev_path: /dev/usbmon0
  subsystem: usbmon
  by_id: null
  attributes:
   DEVNAME: /dev/usbmon0
   DEVPATH: /devices/virtual/usbmon/usbmon0
   MAJOR: '248'
   MINOR: '0'
   SUBSYSTEM: usbmon

supervisor-2021.03.9

Pisałem

ten znaczek jest dostępny pod klawiszem tyldy, to się przyda na przyszłość do wklejania kodu na forum czy githubie (np. zgłaszając issue) - zobacz jak zedytowałem twoje 2 ostatnie posty

twój CC2531 jest tylko w tym kawałku

 - name: 2-1
  sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1'
  dev_path: /dev/bus/usb/002/002
  subsystem: usb
  by_id: null
  attributes:
   BUSNUM: '002'
   DEVNAME: /dev/bus/usb/002/002
   DEVNUM: '002'
   DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1'
   DEVTYPE: usb_device
   DRIVER: usb
   ID_BUS: usb
   ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_01_1b_0-usb-0_1
   ID_MODEL: CC2531_USB_Dongle
   ID_MODEL_ENC: CC2531\x20USB\x20Dongle
   ID_MODEL_ID: 16ae
   ID_PATH: 'pci-0000:01:1b.0-usb-0:1'
   ID_PATH_TAG: pci-0000_01_1b_0-usb-0_1
   ID_REVISION: '3335'
   ID_SERIAL: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle
   ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
   ID_VENDOR: Texas_Instruments
   ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
   ID_VENDOR_ID: '0451'
   MAJOR: '189'
   MINOR: '129'
   PRODUCT: 451/16ae/3335
   SUBSYSTEM: usb
   TAGS: ':seat:'
   TYPE: 0/0/0
   USEC_INITIALIZED: '2533442'

czyli

/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1

w pierwszej wklejce ścieżka była jednak inna, czyli coś zmieniałeś po drodze?

/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb3/3-1

natomiast porty ttyS0 - ttyS3 to prawdopodobnie fizyczne lub zmapowane porty szeregowe (pod windowsem COMx)

Patrząc na świat z wnętrza maszyny wirtualnej można sądzić, że jest to jak najbardziej klasyczny pecet, ale to może być dośc złudne wrażenie - jaki to sprzęt?

Ok, dziękuję za wskazówki - dostosuję się. Tak, w międzyczasie mieszałem w konfiguracji USB maszyny w proxmoxie. Jeśli chodzi o maszynę, jest to laptop Acer , procek Intel(R) Core™ i3-2328M CPU @ 2.20GHz (1 Gniazdo), RAM 8GB, SSD256, Wersja jądra Linux 5.4.73-1-pve #1 SMP PVE 5.4.73-1 (Mon, 16 Nov 2020 10:52:16 +0100).
Po wprowadzeniu do konfiguracji powyższej ścieżki mam taki błąd:
Zigbee2MQTT:error 2021-04-10 15:39:05: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1’

Na tym sprzęcie możesz prawdopodobnie (no na jakieś 99%) zainstalować HassOS natywnie (w tej chwili obrazy nazywają się intel NUC), a nie w maszynie wirtualnej (no chyba, że używasz tego sprzętu równocześnie do innych zastosowań).

W kwestii proxmoxa nie jestem w stanie pomóc bo nie używam, ale skoro Z2M nie widzi dongla to warto sprawdzić czy jest prawidłowo udostępniony dla maszyny wirtualnej (odniosłem wrażenie, że większość użytkowników tego forum używa proxmoxa a jakoś nikt się nie odzywa…)

Kolejna kwestia jest taka - jakie firmware wgrałeś do CC2531?
bo jak widać u mnie zgłasza się zupełnie inaczej - jako CDC (na fw dla koordynatora v1.2)

Jeśli nie uda mi się rozwiązać tego problemu, postawię na wprost- jak piszesz. Jednak chciałbym trochę pobawić się VM-kami. Nie flashowałem układu. Według sprzedawcy siedzi tam firmware CC2531ZNP-Prod.hex CC2531_DEFAULT_20201127**

To nie wiem skąd on je wyczesał, bo to, które używam (przygotowane przez Koenkk i jak dotąd u mnie działa choć używam ZHA, a nie Z2M)
ma nieco starszą datę:

I może dodam coś istotnego - swojego flashowałem 2x, bo pierwsze flashowanie było moim zdaniem nieudane (a konkretniej chodziło raczej o nieudane czyszczenie flash).

Przypomnę tylko, że nie używam proxmoxa, a jak dla mnie to dziwne, że dotąd nie odezwał się ktoś kto używa proxmoxa i równocześnie ma CC2531 (skoro to koszt rzędu 20-30zł to chyba każdy sobie może pozwolić na takiego dongla prosto z Chin, sam swojego kupiłem “do szuflady”, a jednak go używam, choć nie w “produkcyjnej” instalacji; ba forumowiczom z Wrocławia mogę pożyczyć kabelek do flashowania bez lutowania tych “mysich” pinów).

Postanowiłem nie bawić się w samodzielne flashowanie i nabyłem kolejnego donga z softem CC2531ZNP-Prod. Poszedł z marszu na /dev/ttyACM0. @szopen bardzo dziękuję Ci a pomoc. Możemy chyba zamknąć ten wątek.

A zatem ten pierwszy powinieneś zwrócić sprzedawcy…
Nie wiem czy tu się praktykuje zamykanie wątków.

Nie ma potrzeby zamykania wątku, może ktoś spotka się z podobnym problem i będzie chciał dopytać.