Button-card z listą input_select

wiem że jest tutaj więcej programistów którzy mogą pomóc :slight_smile:
udało mi się dawno temu ogarnąć listę komunikatów, ostrzeżeń itd zgodnie z instrukcjami które tutaj mamy - działa OK:

jednak aktualnie mocno przerabiam wizualizację pod button-card i chciałbym aby własnie w niej wyświetlała się lista…
jednak kwestia ogarnięcia aby wszystkie opcje z input_select wyświetlały się jedna pod drugą już nie jest taka prosta - a przynajmniej mi się tak wydaje, wyświetla mi się jako lista jedno za drugim:

image

może ktoś pomóc jak to ogarnąć ?

type: custom:button-card
entity: input_select.warnings
name: Lista ostrzerzeń
tap_action:
 action: more-info
double_tap_action:
 action: more-info
hold_action:
 action: more-info
custom_fields:
 sensor_1: |
  [[[
   return `<span>
   ${states['input_select.warnings'].attributes.options}
  </span>`
  ]]]
styles:
 card:
  - padding: 5px 15px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 25%, rgba(0,0,20,0.3)50%)
  - border-radius: 15px
  - border: solid 3px rgb(17,80,73,1)
  - color: ivory
 img_cell:
  - justify-content: start
  - align-items: start
  - margin: none
 icon:
  - width: 10%
  - margin-top: 0%
  - color: rgb(17,80,73,1)
 name:
  - color: white
  - font-weight: bold
  - font-size: 150%
  - padding: 15px 0px 0px 0px
 grid:
  - grid-template-areas: '"n n" "i i" "l l" "sensor_1 sensor_1" '
  - grid-template-rows: min-content 1fr min-content
 custom_fields:
  sensor_1:
   - color: rgb(17,80,73)
   - justify-self: start
   - font-size: 13px
   - padding: 12px 0px 0px 0px

Ja mam przerobiony cały interfejs HA pod button-card ale akurat do tematu wyglądu list poszedłem trochę inaczej. Posłużyłem się stylem karty aby upodobnić ja do wyglądu reszty wykonanej za pomocą button-card.
Wygląda to tak:

type: markdown
content: |-
 # <font color='#c00000'>Alarmy:</font>
 {% for i in states.input_select.alarmy.attributes.options %}
 - {{i }} 
 {%- endfor %}
style: |
 ha-card {
  margin-left: 9px;
  margin-right: 9px;
  box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--primary-color);
  font-variant: small-caps;
  background: rgb(0,0,0);
 }
1 Like

Dodaj - white-space: normal do sekcji

custom_fields:
  sensor_1:
   - color: rgb(17,80,73)
   - justify-self: start
   - font-size: 13px
   - padding: 12px 0px 0px 0px

Lub skorzystaj z HACS → Interfejs home-feed-card
Screenshot - 06.01.2022 , 20_26_05

Dzięki @artpc jednak dodanie white-space powoduje że łamie się linia a nie wyświetla lista :slight_smile:

image

sprawdzę home-feed-card i coś pokombinuje że pomysłem @MariuszT bo wygląda również zacnie :slight_smile:

dzięki !!

podziel się proszę całym kodem z tej karty, ładnie to wygląda :slight_smile:

póki nie mam rozwiązania na button-card zrobiłem tak u siebie :slight_smile:

dla poszczególnych elementów podmieniasz kolor i input_select

type: markdown
content: |-
 # <font color = 'red' > Lista alarmów
 # <font color = 'white' >
 {% for i in states.input_select.alarmy.attributes.options %}
  - {{i }} 
 {%- endfor %}
 </font> 
style: |
 ha-card {
  margin-left: 9px;
  margin-right: 9px;
  box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--primary-color);
 }

Nie ma problemu.
Tyle tylko, że obecnie wygląda to u mnie już trochę inaczej. Zdjęcie które pokazałem wcześniej było zrobione już jakiś czas temu, pochodziło ze zrzutów ekranu z telefonu. Obecnie wygląda to tak:

Inna kolorystyka za sprawą innego motywu, inny układ.

Jeżeli chodzi o kod do widocznych kart to przedstawia się tak:

type: vertical-stack
cards:
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:person-entity-card
    centered: true
    showAtHome: true
    entities:
     - person.malgosia
     - person.justynka
    style: |
     ha-card {
      height: 40px;
     }
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    template: device_button
    tap_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/logs
    styles:
     card:
      - height: null
    custom_fields:
     jeden: |
      [[[
       return `<ha-icon
        icon="mdi:ip-network"
        style="width: 20px; height: 20px; color: rgb(85,193,241)">
        </ha-icon><span> Adres IP: <span style="color: lightgreen;">${states['sensor.ipv4'].state}</span></span>`
      ]]]
     dwa: |
      [[[
       return `<ha-icon
        icon="mdi:raspberry-pi"
        style="width: 20px; height: 20px; color: rgb(85,193,241)">
        </ha-icon><span> RPi pracuje: <span style="color: lightgreen;">${states['sensor.rpi_uptime'].state}</span></span>`
      ]]]
     trzy: |
      [[[
       return `<ha-icon
        icon="mdi:home-assistant"
        style="width: 20px; height: 20px; color: rgb(85,193,241)">
        </ha-icon><span> HA pracuje: <span style="color: lightgreen;">${states['sensor.ha_uptime'].state}</span></span>`
      ]]]
     cztery: |
      [[[
       return `<ha-icon
        icon="mdi:database"
        style="width: 20px; height: 20px; color: rgb(85,193,241)">
        </ha-icon><span> MariaDB: <span style="color: lightgreen;">${states['sensor.database_rozmiar'].state} MB</span></span>`
      ]]]
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: custom:button-card
  template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: binary_sensor.home_assistant_operating_system_update_available
    icon: mdi:home-assistant
    template: ha_version_button
    name: HAOS
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/dashboard
    custom_fields:
     obecna: |
      [[[
       return `<span> - <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.home_assistant_operating_system_version'].state}</span></span>`
      ]]]
     dostepna: |
      [[[
       return `<span> - <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.home_assistant_operating_system_newest_version'].state}</span></span>`
      ]]]
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.core_update
    icon: mdi:home-assistant
    template: ha_version_button
    name: HA Core
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/dashboard
    custom_fields:
     obecna: |
      [[[
       return `<span> - <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.version_current'].state}</span></span>`
      ]]]
     dostepna: |
      [[[
       return `<span> - <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.version_available'].state}</span></span>`
      ]]]
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.supervisor_update
    icon: mdi:home-assistant
    template: ha_version_button
    name: Supervisor
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/dashboard
    custom_fields:
     obecna: |
      [[[
       return `<span> - <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.supervisor_update'].attributes.current_version}</span></span>`
      ]]]
     dostepna: |
      [[[
       return `<span> - <span style='color: var(--text-color-sensor);'>${states['sensor.supervisor_update'].attributes.newest_version}</span></span>`
      ]]]
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: custom:button-card
  template: vertical-divider-grey
 - type: custom:stack-in-card
  cards:
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: custom:bar-card
      entities:
       - entity: sensor.cpu_use
      entity_row: true
      name: CPU
      direction: up
      height: 100px
      width: 70px
      target: 1550
      unit_of_measurement: null
      positions:
       icon: inside
       indicator: 'off'
       value: inside
       name: outside
      severity:
       - from: 0
        to: 60
        color: rgba(57,128,228)
       - from: 61
        to: 85
        color: orange
       - from: 86
        to: 100
        color: red
      minmax: 'off'
      style: |
       ha-card {
        margin-top: 10px;
       }
       bar-card-value {
        color: white;
       }
     - type: custom:bar-card
      entities:
       - entity: sensor.cpu_temp
      entity_row: true
      name: CPU
      direction: up
      height: 100px
      width: 70px
      target: 1550
      positions:
       icon: inside
       indicator: 'off'
       value: inside
       name: outside
      severity:
       - from: 0
        to: 60
        color: rgba(57,128,228)
       - from: 61
        to: 85
        color: orange
       - from: 86
        to: 100
        color: red
      minmax: 'off'
      style: |
       ha-card {
        margin-top: 10px;
       }
       bar-card-value {
        color: white;
       }
     - type: custom:bar-card
      entities:
       - entity: sensor.memory_use_percent
      entity_row: true
      name: RAM
      direction: up
      height: 100px
      width: 70px
      target: 1550
      positions:
       icon: inside
       indicator: 'off'
       value: inside
       name: outside
      severity:
       - from: 0
        to: 50
        color: rgba(57,128,228)
       - from: 51
        to: 85
        color: orange
       - from: 86
        to: 100
        color: red
      minmax: 'off'
      style: |
       ha-card {
        margin-top: 10px;
       }
       bar-card-value {
        color: white;
       }
     - type: custom:bar-card
      entities:
       - entity: sensor.disk_use
      entity_row: true
      name: SSD
      direction: up
      height: 100px
      width: 70px
      max: 122
      target: 1550
      positions:
       icon: inside
       indicator: 'off'
       value: inside
       name: outside
      severity:
       - from: 0
        to: 90
        color: rgba(57,128,228)
       - from: 90
        to: 110
        color: orange
       - from: 110
        to: 122
        color: red
      minmax: 'off'
      style: |
       ha-card {
        margin-top: 10px;
       }
       bar-card-value {
        color: white;
       }
  style: |
   ha-card {
    margin-left: 9px;
    margin-right: 9px;
    box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color);
    height: 150px;
    border-radius: 10px;
    background-color: rgb(0,0,0)
   }
 - type: custom:button-card
  template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: custom:button-card
      template: vertical-divider-grey
     - type: custom:button-card
      template: alert_button
      tap_action:
       action: call-service
       service: homeassistant.restart
      hold_action:
       action: navigate
       navigation_path: /config/server_control
      name: Restart HA
      icon: mdi:power
      styles:
       card:
        - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
        - height: 80px
       name:
        - font-size: 11px
     - type: custom:button-card
      template: vertical-divider-grey
     - type: custom:button-card
      template: alert_button
      tap_action:
       action: call-service
       service: hassio.host_reboot
      name: Restart Hosta
      icon: mdi:power
      lock:
       enabled:
        - - - return entity.state === 'on';
       unlock: hold
       exemptions:
        - username: Mariusz
      styles:
       card:
        - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
        - height: 80px
       name:
        - font-size: 11px
     - type: custom:button-card
      template: vertical-divider-grey
     - type: custom:button-card
      template: alert_button
      tap_action:
       action: call-service
       service: hassio.host_shutdown
      name: Wyłącz Hosta
      icon: mdi:power
      lock:
       enabled:
        - - - return entity.state === 'on';
       unlock: hold
       exemptions:
        - username: Mariusz
      styles:
       card:
        - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
        - height: 80px
       name:
        - font-size: 11px
     - type: custom:button-card
      template: vertical-divider-grey
type: vertical-stack
cards:
 - type: markdown
  content: |-
   # <font color='#c00000'>Alarmy:</font>
   {% for i in states.input_select.alarmy.attributes.options %}
   - {{i }} 
   {%- endfor %}
  style: |
   ha-card {
    margin-left: 9px;
    margin-right: 9px;
    box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color);
    font-variant: small-caps;
    background: rgb(0,0,0);
    border-radius: 10px
   }
 - type: markdown
  content: |-
   # <font color='#c1c100'>Ostrzeżenia:</font>
   {% for i in states.input_select.ostrzezenia.attributes.options %}
   - {{i }} 
   {%- endfor %}
  style: |
   ha-card {
    margin-left: 9px;
    margin-right: 9px;
    box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color);
    font-variant: small-caps;
    background: rgb(0,0,0);
    border-radius: 10px
   }
 - type: markdown
  content: |-
   # <font color='#007a00'>Informacje:</font>
   {% for i in states.input_select.informacje.attributes.options %}
   - {{i }} 
   {%- endfor %}
  style: |
   ha-card {
    margin-left: 9px;
    margin-right: 9px;
    box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color);
    font-variant: small-caps;
    background: rgb(0,0,0);
    border-radius: 10px
   }
 - type: button
  entity: input_boolean.wyczysc_alarmy_i_ostrzezenia
  show_name: false
  icon_height: 40px
  style: |
   ha-card {
    margin-left: 9px;
    margin-right: 9px;
    box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color);
    font-variant: small-caps;
    background: rgb(0,0,0);
    max-height: 50px;
    border-radius: 10px
   }
 - type: custom:button-card
  template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.hacs
    name: Hacs Updates
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /hacs
    show_name: true
    layout: icon_state_name2nd
    styles:
     grid:
      - grid-template-areas: '"i n" "i s" "i ilosc"'
      - grid-template-columns: 1fr 75%
     card:
      - height: 55px
      - font-size: 22px
      - background-color: black
      - border-radius: 10px
      - box-shadow: >
        [[[ if (entity.state > '0') return '0px 0px 5px 1px
        var(--primary-color)'; 
           return '0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)';
        ]]]
      - font-variant: small-caps
     icon:
      - color: |
        [[[
         if (entity.state > '0') return 'var(--primary-color)'; 
         return 'var(--state-icon-color)';
        ]]]
      - width: 60%
     name:
      - font-size: 13px
      - color: White
    custom_fields:
     ilosc: |
      [[[
       return `<span style='color: var(--text-color-sensor);'>${entity.state}</span>`
      ]]]
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.automatyzacje
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/automation/dashboard
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.grupy
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/entities
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.osoby
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/person
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.pomocnicy
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/helpers
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.sensory
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/entities
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.sensory_binarne
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/entities
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.skrypty
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/script/dashboard
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.strefy
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/zone
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.switche
    template: count_button
    hold_action:
     action: navigate
     navigation_path: /config/entities
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey

a ponieważ korzystam z buuton-card templates, to jeszcze potrzebne będzie:

button_card_templates:
 vertical-divider-grey:
  color_type: blank-card
  styles:
   card:
    - width: 1px
    - color: '#292929'
 alert_button:
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - box-shadow: 0px 0px 5px 1px var(--primary-color)
  styles:
   card:
    - height: 97px
    - background-color: black
    - border-radius: 10px
    - padding: 5%
    - font-size: 22px
    - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
    - font-variant: small-caps
   grid:
    - grid-template-areas: '"i i" "n n" "s s"'
    - grid-template-columns: 1fr 1fr
    - grid-template-rows: 1fr min-content min-content
   name:
    - font-size: 13px
    - color: White
    - align-self: middle
    - justify-self: middle
    - padding-bottom: 4px
   state:
    - font-size: 15px
   img_cell:
    - justify-content: middle
    - align-items: middle
    - margin: none
   icon:
    - width: 40%
    - margin-top: '-5%'
 count_button:
  show_state: true
  show_name: true
  layout: icon_state_name2nd
  styles:
   grid:
    - grid-template-areas: '"i n" "i s" "i l"'
    - grid-template-columns: 1fr 75%
   card:
    - height: 55px
    - font-size: 22px
    - background-color: black
    - border-radius: 10px
    - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
    - font-variant: small-caps
   icon:
    - color: var(--state-icon-color)
    - width: 60%
   name:
    - font-size: 13px
    - color: White
   state:
    - margin-top: '-30px'
 device_button:
  styles:
   card:
    - height: 210px
    - background-color: rgb(0,0,0)
    - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
    - border-radius: 10px
    - padding: 2%
    - font-variant: small-caps
   grid:
    - grid-template-areas: >-
      "i topright" "bar bar" "jeden jeden" "dwa dwa" "trzy trzy" "cztery
      cztery" "piec topleft" "szesc szesc" "siedem siedem" "osiem osiem"
    - grid-template-columns: 1fr
    - grid-template-rows: >-
      1fr min-content min-content min-content min-content min-content
      min-content min-content min-content min-content
   img_cell:
    - justify-content: start
    - align-items: start
    - padding-bottom: 1%
   icon:
    - width: 33%
    - margin-top: 2%
    - margin-left: 35%
    - color: rgb(0,122,255)
   custom_fields:
    jeden:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    dwa:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    trzy:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    cztery:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    piec:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    szesc:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    siedem:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    osiem:
     - margin-left: 2%
     - padding-bottom: 2px
     - align-self: middle
     - justify-self: start
     - font-size: 13px
    topright:
     - position: absolute
     - right: 5%
     - top: 5%
     - font-size: 14px
     - height: 100px
    topleft:
     - position: absolute
     - left: 1px
     - top: 1px
     - width: 97%
     - margin-top: '-3%'
    bar:
     - padding-left: 5px
     - padding-right: 5px
     - '--ha-card-background': rgba(0, 0, 0, 0.0)
 ha_version_button:
  state:
   - value: 'on'
    styles:
     card:
      - box-shadow: 0px 0px 5px 1px var(--primary-color)
  styles:
   card:
    - height: 120px
    - background-color: black
    - border-radius: 10px
    - padding: 5%
    - font-size: 12px
    - text-transform: capitalize
    - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
    - font-variant: small-caps
   grid:
    - grid-template-areas: '"i i" "n n" "obecna obecna" "dostepna dostepna" '
    - grid-template-columns: 1fr 1fr
    - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content min-content
   name:
    - font-weight: bold
    - font-size: 13px
    - color: White
    - align-self: middle
    - justify-self: start
    - padding-bottom: 4px
   img_cell:
    - justify-content: start
    - align-items: start
    - margin: none
   icon:
    - color: |
      [[[
       if (entity.state == 'on') return 'var(--primary-color)';
       return 'var(--state-icon-color)';
      ]]]
    - width: 30%
    - margin-top: '-5%'
   custom_fields:
    obecna:
     - align-self: start
     - justify-self: start
     - margin-left: 10px
    dostepna:
     - padding-bottom: 5px
     - align-self: start
     - justify-self: start
     - margin-left: 10px

Te button-card templates trzeba wpisać do pliku konfiguracji Lovelace, klikając kolejno w trzy kropki a potem w pozycję zaznaczoną strzałką.

temp

Najlepiej wpisać od razu bezpośrednio pod pierwszą linijką z pliku:
title: Home Assistant

Motyw jakiego używam to ten podany poniżej, chociaż częściowo też zmodyfikowany pod moje potrzeby:

1 Like

widać że trochę Ci to zajeło :slight_smile: skopiował bym od Ciebie super informację o aktualnych wersjach, jednak potrzebuję danych…
skąd ściągasz encje - bo wyglądają jak template z czegoś ściągnięte :slight_smile: z góry dzięki !!

 • binary_sensor.home_assistant_operating_system_update_available
 • sensor.home_assistant_operating_system_version
 • sensor.home_assistant_operating_system_newest_version

EDIT - nie aktualne - udało mi się :slight_smile: DZIĘKI !!

Zamiast pisać nieaktualne napisałbyś, że to np. pochodzi z integracji z Supervisorem, co to za zakichany zwyczaj pytać, a potem nie podawać samodzielnie znalezionego rozwiązania…

4 Likes

Post poszedł w zupełnie inną stronę więc i tak by nikt tutaj nie szukał tego czego potrzebuje… nie rozumiem oburzenia.
PS następnym razem usune zapytanie i problem z głowy…

Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację - wpada tu Czytelnik, (niekoniecznie po to by zadać pytanie - fora są również, a właściwie przede wszystkim po to by je czytać) i czyta ten cały temat, bo tytuł wydał mu się interesujący, ale jednak zdecydował, że nie będzie wdrażać żadnego z pomysłów oprócz tego, który zaintrygował Ciebie 3 posty wyżej i czyta pytanie po czym to:

czy teraz już rozumiesz?

Ile czasu więcej (a może mniej?) by zajęło napisanie gdzie znalazłeś te encje zamiast pisać, że nieaktualne?

2 Likes

ciężko mi to przez gardło przechodzi ale masz rację :slight_smile: (żarcik)

dla potomnych:

każdy z sensorów ma swoje atrybuty

Jednak źle zadałem pytanie…
binary_sesor.updater pochodzi z tej integracji (która “fabrycznie” jest włączona, więc każdy to ma, o ile sobie nie wyłączy)

ale pozostałe są z integracji z Supervisorem… więc najpierw trzeba je aktywować w integracji, bo z powietrza się nie biorą (po premierze, gdy były domyślnie włączone ktoś jednak pomyślał i obecnie ta integracja ma domyślnie wyłączone sensory).

PS wyszukiwarka encji jest w samym dashboardzie Lovelace wystarczy mając fokus na jakimś neutralnym elemencie wcisnąć “e” z klawiatury.

1 Like

Na bazie powyższego posta zacząłem naukę button-card. Utknąłem na dwóch problemach i proszę o pomoc.

Jak zmniejszyć czcionkę na przyciskach? Wstawione font-size: 5px nie zmienia czcionki.
Jak uzyskujecie zaokrąglone narożniki przycisków?

Poniżej kod jednego z moich przycisków.

entity: light.modul_2x_dimmer_1_l1
name: Sufit
font-size: 5px
icon: mdi:ceiling-light-multiple
aspect_ratio: 2/1
state:
 - value: 'on'
  styles:
   card:
    - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
    - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
    - transition: all 2s ease
style: |
 ha-card:hover {
 transform: scale(1.05);
 box-shadow: 0 0 10px;
 }
double_tap_action:
 action: more-info```

font-size wpisujesz nie w tym miejscu, zaokrąglone narożniki to:
border-radius: 10px
Popatrz na różnice poniżej:

name: Sufit
icon: mdi:ceiling-light-multiple
aspect_ratio: 2/1
styles:
 card:
  - font-size: 5px
  - border-radius: 10px
state:
 - value: 'on'
  styles:
   card:
    - '-webkit-box-shadow': 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
    - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem var(--button-card-light-color)
    - transition: all 2s ease
style: |
 ha-card:hover {
 transform: scale(1.05);
 box-shadow: 0 0 10px;
 }
double_tap_action:
 action: more-info```
1 Like

Pomogło, bardzo ci dziękuję.

wczoraj trochę powalczyłem ze swoim pierwonym planem - ponieważ button-custom jednak ma większe możliwości konfiguracji i parametryzacji i udało mi się uzyskać efekt jak poniżej:

image
przełamanie lini jest przez wciśnięcie znaku łamania lini - czyli \r
no tylko że wszystkie atrybuty wyświetlały się domyślnie z przecinkiem…,
jakiś pomysł aby przecinek nie był wyświetlany lub aby go usuwać ?

type: custom:button-card
entity: input_select.informacje
name: Lista informacji
tap_action:
 action: more-info
double_tap_action:
 action: more-info
hold_action:
 action: more-info
custom_fields:
 sensor_1: |
  [[[
   return `<span>
   ${states['input_select.informacje'].attributes.options}
  </span>`

  ]]]
styles:
 card:
  - padding: 5px 15px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 25%, rgba(0,0,20,0.3)50%)
  - border-radius: 15px
  - border: solid 3px rgb(17,80,73,1)
  - color: ivory
 img_cell:
  - justify-content: start
  - align-items: start
  - margin: none
 icon:
  - width: 10%
  - margin-top: 0%
  - color: rgb(17,80,73,1)
 name:
  - color: white
  - font-weight: bold
  - font-size: 100%
  - padding: 5px 0px 1px 0px
 grid:
  - grid-template-areas: '"n" "i" "sensor_1" '
  - grid-template-rows: min-content 1fr min-content
 custom_fields:
  sensor_1:
   - justify-self: start
   - white-space: pre-wrap

wycinek z powiadomień jak niżej:

funkcja łamania lini dodana do funkcji godzina:

var czas = new Date();

function addZero(i) {
if (i < 10) {i = "0" + i}
return i;
}

var h = addZero(czas.getHours());
var m = addZero(czas.getMinutes());
var czas_formatowany = h + ":" + m + " - "

msg.wiadomosc =
{
  "tresc" : czas_formatowany + msg.wiadomosc.tresc +"\r",
}
msg.payload =
{
  "data":
  {
    "message": msg.wiadomosc.tresc,
  }
}
return msg;

EDIT: udało mi się przerobić w NR składnię i \r dodaję na początku przez co uzyskuje oczekiwany efekt:

image
przełamanie lini przez polecenie - white-space: pre-line - jednak widać że robi sporo miejsca z góry i z dołu (ten typ tak ma) może ktoś wie jak to wywaliść? odrazu mówię nie działa padding z minusową wartością :slight_smile:

poniżek kod YAML do wizu jak by ktoś chciał:

type: custom:button-card
entity: input_select.informacje
name: Lista informacji
tap_action:
 action: more-info
double_tap_action:
 action: more-info
hold_action:
 action: more-info
custom_fields:
 sensor_1: |
  [[[
   return `<span>
   ${states['input_select.informacje'].attributes.options}
  </span>`

  ]]]
styles:
 card:
  - padding: 5px 15px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 25%, rgba(0,0,20,0.3)50%)
  - border-radius: 15px
  - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
  - color: ivory
 icon:
  - width: 10%
  - color: var(--state-icon-color)
 name:
  - font-weight: bold
  - padding: 5px 0px 1px 0px
 grid:
  - grid-template-areas: '"n n" "i i" "sensor_1 sensor_1" '
  - grid-template-rows: min-content min-content 1fr
 custom_fields:
  sensor_1:
   - white-space: pre-line
   - text-align: start

Screenshot - 12.01.2022 , 03_24_11

Rozwijana lista

Kod karty:

desc: true
hiddenState:
 - Brak ostrzeżeń
state_map:
 - icon: mdi:stove
  value: Wiadomość testowa
entity: input_select.warnings
title: Ostrzeżenia
duration_labels:
 second: ${value} sekund
 seconds: ${value} sekundy
 minute: ${value} minut
 minutes: ${value} minuty
 hour: ${value} heure
 hours: ${value} heures
 day: ${value} dzień
 days: ${value} dni
show:
 state: true
 collapse: 3
 duration: true
 start_date: true
 end_date: true
 icon: true
 separator: true
separator: true
separator_style:
 color: black
 style: dashed
collapse: 2
max_items: 10
history: 5

Kod Karty z czyszczeniem:

cards:
 - type: custom:logbook-card
  desc: true
  hiddenState:
   - Brak ostrzeżeń
  state_map:
   - icon: mdi:stove
    value: Wiadomość testowa
  entity: input_select.warnings
  title: Ostrzeżenia
  duration_labels:
   second: ${value} sekund
   seconds: ${value} sekundy
   minute: ${value} minut
   minutes: ${value} minuty
   hour: ${value} heure
   hours: ${value} heures
   day: ${value} dzień
   days: ${value} dni
  show:
   state: true
   collapse: 3
   duration: true
   start_date: true
   end_date: true
   icon: true
   separator: true
  separator: true
  separator_style:
   color: black
   style: dashed
  collapse: 2
  max_items: 10
  history: 5
 - entity: input_boolean.alarmy_wyczysc
  hold_action:
   action: more-info
  icon_height: 33px
  show_icon: true
  show_name: false
  show_state: false
  tap_action:
   action: toggle
  type: button
style: |
 ha-card {
  box-shadow:
   {% if is_state('sun.sun', 'above_horizon') %}
    -5px -5px 15px #ffffff, 5px 5px 15px #ebebeb;
   {% elif is_state('sun.sun', 'below_horizon') %}
    -5px -5px 15px #2c2c2c, 5px 5px 15px #191919;
   {% endif %}
  background-color: var(--primary-background-color);
  width: 250px;
  border-radius: 10px;
  margin: 10px auto;
 } 

custom:logbook-card
Instalacja z HACS Logbook Card
Strona integracji :
https://github.com/royto/logbook-card#state-map-object

2 Likes

wygląda ładnie jednak czas który poświęciłem na button-custom powoduje że zostaje przy tym :slight_smile: moja lista informacji trochę rośnie i może być tego za dużo z taką ilością danych.
jeżeli ktoś chce to prezentuję moje rozwiązanie:kod karty informacji:

type: custom:button-card
entity: input_select.informacje
name: Lista informacji
tap_action:
 action: more-info
double_tap_action:
 action: more-info
hold_action:
 action: more-info
custom_fields:
 sensor_1: |
  [[[
   return `<span>
   ${states['input_select.informacje'].attributes.options}
  </span>`

  ]]]
styles:
 card:
  - padding: 5px 15px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 25%, rgba(0,0,20,0.3)50%)
  - border-radius: 15px
  - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
  - color: ivory
 icon:
  - width: 20%
  - color: var(--state-icon-color)
 name:
  - color: var(--state-icon-color)
  - font-weight: bold
  - padding: 5px 0px 1px 0px
  - justify-self: start
  - font-size: 130%
  - padding-left: 10px
 grid:
  - grid-template-areas: '"n i" "sensor_1 sensor_1" '
  - grid-template-columns: 1fr 1fr
 custom_fields:
  sensor_1:
   - white-space: pre-line
   - text-align: start

kod kasowania:

type: custom:button-card
entity: input_boolean.alarmy_wyczysc
show_state: false
name: Kasowanie komunikatów
show_name: false
double_tap_action:
 action: more-info
hold_action:
 action: more-info
state:
 - value: 'on'
  styles:
   card:
    - box-shadow: 0 0 0.95rem 0.2rem deepskyblue
    - border: solid 3px deepskyblue
    - transition: all 1s ease
    - icon-color: red
styles:
 card:
  - height: min(180vw, 50px)
  - font-size: 11px
  - padding: 0px 0px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 25%, rgba(0,0,20,0.3)50%)
  - border-radius: 10px
  - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
  - color: ivory
 icon:
  - height: 80%
  - color: |
    [[[
     if (entity.state == 'on') return 'yellow';
     if (entity.state == 'off') return 'var(--state-icon-color)';
     else return 'grey';
    ]]]
 grid:
  - grid-template-areas: '"n" "i"'
  - grid-template-rows: min-content 1fr min-content

1 Like

Drobna kosmetyka i efekt początkowy jest taki:
lista1

type: custom:button-card
entity: input_select.informacje
name: Lista informacji
tap_action:
 action: more-info
double_tap_action:
 action: more-info
hold_action:
 action: more-info
custom_fields:
 sensor_1: |
  [[[
   return `${states['input_select.informacje'].attributes.options}`
  ]]]
styles:
 card:
  - padding: 5px 15px
  - background: linear-gradient(rgba(255,255,255,0.1) 25%, rgba(0,0,20,0.3)50%)
  - border-radius: 15px
  - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
  - color: ivory
 icon:
  - width: 20%
  - color: var(--state-icon-color)
 name:
  - color: var(--state-icon-color)
  - font-weight: bold
  - padding: 5px 0px 1px 0px
  - justify-self: start
  - font-size: 130%
  - padding-left: 10px
 grid:
  - grid-template-areas: '"n i" "sensor_1 sensor_1" '
  - grid-template-columns: 1fr 1fr
 custom_fields:
  sensor_1:
   - white-space: pre-line
   - text-align: start
   - padding-bottom: 2%

U mnie po rezygnacji z ikon i dokonaniu jeszcze kilku zmian wygląda to tak:
lista2

type: vertical-stack
cards:
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: input_select.alarmy
    name: 'Alarmy:'
    show_icon: false
    custom_fields:
     sensor_1: |
      [[[
       return `${states['input_select.alarmy'].attributes.options}`
      ]]]
    styles:
     card:
      - padding: 1% 5%
      - background: black
      - border-radius: 10px
      - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
      - color: white
      - font-variant: small-caps
     name:
      - color: red
      - font-weight: bold
      - justify-self: start
      - font-size: 160%
     grid:
      - grid-template-areas: '"n" "sensor_1"'
      - grid-template-columns: 1fr
     custom_fields:
      sensor_1:
       - white-space: pre-line
       - text-align: start
       - margin-left: 5%
       - font-size: 90%
       - padding-bottom: 2%
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: input_select.ostrzezenia
    name: 'Ostrzeżenia:'
    show_icon: false
    custom_fields:
     sensor_1: |
      [[[
       return `${states['input_select.ostrzezenia'].attributes.options}`
      ]]]
    styles:
     card:
      - padding: 1% 5%
      - background: black
      - border-radius: 10px
      - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
      - color: white
      - font-variant: small-caps
     name:
      - color: '#c1c100'
      - font-weight: bold
      - justify-self: start
      - font-size: 160%
     grid:
      - grid-template-areas: '"n" "sensor_1"'
      - grid-template-columns: 1fr
     custom_fields:
      sensor_1:
       - white-space: pre-line
       - text-align: start
       - margin-left: 5%
       - font-size: 90%
       - padding-bottom: 2%
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey
   - type: custom:button-card
    entity: input_select.informacje
    name: 'Informacje:'
    show_icon: false
    custom_fields:
     sensor_1: |
      [[[
       return `${states['input_select.informacje'].attributes.options}`
      ]]]
    styles:
     card:
      - padding: 1% 5%
      - background: black
      - border-radius: 10px
      - box-shadow: 0px 0px 3px 1px var(--state-icon-color)
      - color: white
      - font-variant: small-caps
     name:
      - color: green
      - font-weight: bold
      - justify-self: start
      - font-size: 160%
     grid:
      - grid-template-areas: '"n" "sensor_1"'
      - grid-template-columns: 1fr
     custom_fields:
      sensor_1:
       - white-space: pre-line
       - text-align: start
       - margin-left: 5%
       - font-size: 90%
       - padding-bottom: 2%
   - type: custom:button-card
    template: vertical-divider-grey

To rozwiązanie (z użyciem button-card) ma dodatkową zaletę, że można zrezygnować z przycisku czyszczenia list. Tworząc trzech różnych pomocników, każdy do czyszczenia innej listy i podpinając ich uruchomienie pod np. hold_action przycisku określonej listy czyścimy tylko wybraną listę. Oczywiście trzeba także odpowiednio zmodyfikować flow w node-red.

1 Like