Custom:button-card - kolory

Witam wszystkich serdecznie.
Postanowiłem przesiąść się na konfigurowanie lovelace w Yaml.
Chciałbym coś na styl “Minimalist UI”.
System jest świeży, wtyczki doinstalowane.
Nie działa mi natomiast zmiana koloru po zmianie stanu dla podstawowej encji jak light.
Nie działa również zmiana koloru na inny przy pomocy opcji color jak również przez styles.

button_card_templates: !include_dir_merge_named minimalist-templates/
views:
 - title: Minimalist
  cards:
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: custom:button-card
      template: edge
     - type: custom:button-card
      template: title
      name: Welcome to UI-Lovelace-Minimalist
     - type: custom:button-card
      template: edge
   - type: custom:mini-graph-card
    entities:
     - sensor.0x00158d0006d3e4bc_battery
   - type: 'custom:button-card'
    template: card_light_slider
    variables:
     ulm_card_light_slider_name: Light
    entity: light.0x00178801099f4f73
    styles:
     icon:
      - color: 'rgb(192,192,192)'
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       icon:
        - color: 'rgb(255,255,153)'

Efekt:

Sprawdź :thinking:

 styles:
 state:
  - value: 'on'
   styles:
    icon:
     - color: 'rgb(255,255,153)'
 state:
  - value: 'off'
   styles:
    icon:
     - color: 'rgb(255,255,255)'


bez drugiego state

button_card_templates: !include_dir_merge_named minimalist-templates/
views:
 - title: Minimalist
  cards:
   - type: horizontal-stack
    cards:
     - type: custom:button-card
      template: edge
     - type: custom:button-card
      template: title
      name: Welcome to UI-Lovelace-Minimalist
     - type: custom:button-card
      template: edge
   - type: custom:mini-graph-card
    entities:
     - sensor.0x00158d0006d3e4bc_battery
   - type: 'custom:button-card'
    template: card_light_slider
    variables:
     ulm_card_light_slider_name: Light
    entity: light.0x00178801099f4f73
    styles:
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       icon:
        - color: 'rgb(255,255,153)'
     - value: 'off'
      styles:
       icon:
        - color: 'rgb(255,255,255)'

Pokaż zawartość template: card_light_slider

card_light_slider:
 template:
  - "ulm_language_variables"
 variables:
  ulm_card_light_slider_name: "[[[ return entity.attributes.friendly_name ]]]"
 show_icon: false
 show_name: false
 show_label: false
 state:
  - operator: "template"
   value: "[[[ return entity.state == 'on' ]]]"
   styles:
    card:
     - background-color: "rgba(var(--color-background-yellow),var(--opacity-bg))"
 styles:
  grid:
   - grid-template-areas: "'item1' 'item2'"
   - grid-template-columns: "1fr"
   - grid-template-rows: "min-content min-content"
   - row-gap: "12px"
  card:
   - border-radius: "var(--border-radius)"
   - box-shadow: "var(--box-shadow)"
   - padding: "12px"
 custom_fields:
  item1:
   card:
    type: "custom:button-card"
    template:
     - "icon_info"
     - "yellow_slider"
    entity: "[[[ return entity.entity_id ]]]"
    label: >-
     [[[
      if (entity.state !="unavailable"){
       if (entity.state =="off"){
        return variables.ulm_off;
       } else if (entity.state == "on"){
        if (entity.attributes.brightness != null){
         var bri = Math.round(entity.attributes.brightness / 2.55);
         return (bri ? bri : "0") + "%";
        } else {
         return variables.ulm_on
        }
       }
      } else {
       return variables.ulm_unavailable;
      }
     ]]]
    name: "[[[ return variables.ulm_card_light_slider_name ]]]"
    styles:
     card:
      - box-shadow: "none"
      - border-radius: "var(--border-radius) var(--border-radius) var(--border-radius) var(--border-radius)"
      - padding: "0px"
  item2:
   card:
    type: "custom:my-slider"
    entity: "[[[ return entity.entity_id ]]]"
    radius: "14px"
    height: "42px"
    mainSliderColor: >-
     [[[
      if (entity.state == "unavailable"){
       return "rgba(var(--color-grey),1)";
      }
      return "rgba(var(--color-yellow),1)";
     ]]]
    secondarySliderColor: >-
     [[[
      if (entity.state == "unavailable"){
       return "rgba(var(--color-grey),0.2)";
      }
      return "rgba(var(--color-yellow),0.2)";
     ]]]
    mainSliderColorOff: "rgba(var(--color-theme),0.05)"
    secondarySliderColorOff: "rgba(var(--color-theme),0.05)"
    thumbHorizontalPadding: "0px"
    thumbVerticalPadding: "0px"
    thumbWidth: "0px"
    card_mod:
    style: |
     ha-card {
      border-radius: 14px;
      box-shadow: none;
     }

Deklarujesz w template brak ikony, po czym chcesz zmieniać jej kolor?

show_icon: false

OK. Template użyłem domyślny z minimalist.
zmieniłem na card_light, kolor podstawowy działa, Natomiast po włączeniu mam czarną ikonę.

Wyklucz na początek całkowicie template, bo inaczej nie dojdziemy do niczego.
Zostaw tylko:

   - type: 'custom:button-card'
    entity: light.0x00178801099f4f73
    state:
     - value: 'on'
      styles:
       icon:
        - color: 'rgb(255,255,153)'
     - value: 'off'
      styles:
       icon:
        - color: 'rgb(255,255,255)'

Tak jest OK… :slight_smile:
Nie wiem natomiast co dalej.

Temples z których korzystasz sam tworzyłeś czy to jakieś gotowce. W tym pierwszym, którego zawartość pokazałeś nie było zadeklarowanej ikony, stąd brak jej obsługi.
Przyjrzyj się zapisowi poniżej:

 light_button:
  show_last_changed: true
  styles:
   card:
    - height: 110px
    - border-radius: 10px
    - background-color: black
    - font-variant: small-caps
    - padding: 5%
   icon:
    - height: 62%
    - margin-left: '-12%'
    - margin-top: '-12%'
   img_cell:
    - justify-content: start
   grid:
    - grid-template-areas: '"i" "n" "s" "l"'
    - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content
   label:
    - color: gray
    - font-size: 11px
    - justify-self: start
   name:
    - font-size: 14px
    - font-weight: bold
    - justify-self: start

Po za tym, w tym template: card_light_slider pojawiają się kolejne templates podczas deklaracji cistom_fields. Za duża gmatwanina.

Edit:
Przyjrzałem się jeszcze raz temu template: card_light_slider i ikona jest tam prawdopodobnie obsługiwana poprzez custom_field item1 gdzie pojawia się wpis

    template:
     - "icon_info"

czyli tam trzeba szukać rozwiązania. Co nie zmienia faktu że ktoś to za bardzo zagmatwał.