Czy instalował może ktoś BeSIM w hassio

Czy instalował może ktoś BeSIM w hassio HassOS?
GitHub - jimmyH/BeSIM: A simulator for the cloud server the BeSMART thermostat/wifi box connects to,