Dodatkowy dashboard energy

Czy można mieć dodatkowy dashboard energy?

:thinking:

Bardziej chodzi mi o te wykresy słupkowe godzinowe. Mam mew01 podpięty tylko do pompy ciepła. chciałbym analizować na osobnej karcie (dashboardzie) tylko pompę ciepła. Ale sugestie także przeanalizuje nie znałem tego.

lub / i