Dodawanie encji do ESP8266 z LCD

Witam
Po roku czasu wpadłem na pomysł (w celach naukowych oczywiści) aby dołączyć ESP8266 z LCD oraz z DS18B20. Ale to nuda więc dzięki YT smart_jack dodałem jeszcze na wyświetlaczu godzinę z HA i Adres IP. I teraz chciałem dodać jakąś encje np z Airly sensor.dom_pm2_5??

Zrób to analogicznie do tego (przykład na eksport encji temperatury z HA do ESPHome) to fragment YAMLa w ESPHome oczywiście, wyświetlać już umiesz, więc dasz radę (dostępne funkcje wizualizacji zależą od wyświetlacza)

sensor:
 - platform: homeassistant
  id: balkon_temperatura_do_esp
  name: "Temperatura Balkon podłoga (From HA)"
  entity_id: sensor.ble_temperature_balkon_podloga
  internal: false
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  state_class: "measurement"
  accuracy_decimals: 1

A generalnie, to polecam podpierać się coraz lepszą dokumentacją ESPHome

1 Like