Dodawanie stałej do wyniku sensora

Dzień dobry. Pytanie, jaką encję trzeba zrobić by uzyskać wynik z dodawania stałej liczby np. 200 (stała) do wartości otrzymanej z sensora która aktualizuje się co chwila. Z góry dziękuję.

Skorzystaj z template:

state: "{{ states('sensor.twojsensorzrodlowy')|float + 200 }}"

albo jak chcesz zaokrąglić do np. 2 miejsc po przecinku

state: "{{ (states('sensor.twojsensorzrodlowy') | float + 200 | round(2) }}"

Możesz sprawdzić sam szablon w: Narzędzia deweloperskie → szablon

Dziękuję serdecznie
z sensormai od czujników działa wyśmienicie, ale z jednym mam kłopot gdyż to jest termostat z możliwością regulacji nastawy , a chciałbym otrzymać wynik pomiaru , sensor jest z rodziny climate :

climate.test_temperatury_zew

Czy można jakoś to zmienić

utwórz nowy sensor z “atrybutu” encji sensora climate (jest w dokumentacji podlinkowanej wyżej)

state: "{{ state_attr('climate.twoj_zrodlowy', 'atrybut_ktory_chcesz') }}"

Serdeczne dzięki Mariusz. Wszystko jest super.

Dzień Dobrym na podobnym przykładzie chciałbym aby utworzone przeze mnie sensory miały scan iterval nustawione na 15 sekund.

Przykład:

template:
 - sensor:
  - name: "Moc Pobrana"
   unique_id: moc_probrana
   state: >-
     {{ 
      [ states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_1_2'), 
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_2_2'),
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_3_2'),
      ] | map('float') | sum | round(2)
     }}
   unit_of_measurement: kWh
   device_class: energy
   state_class: total_increasing
   attributes:
    last_reset: "1970-01-01T00:00:00+00:00"
   availability: >-
     {{ 
      [ states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_1_2'), 
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_2_2'),
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_3_2'),
      ] | map('is_number') | min | round(2)
     }}
  - name: "Zamel Pompa Power Total"
   unique_id: zamel_pompa_power_total
   state: >-
     {{ 
      [ states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_1'), 
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_2'),
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_3'),
      ] | map('float') | sum | round (2)
     }}
   unit_of_measurement: W
   device_class: power
   state_class: measurement
   availability: >-
     {{ 
      [ states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_1'), 
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_2'),
       states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_3'),
      ] | map('is_number') | min | round (2)
     }}

Gdzie powyżej mam wsadzić scan_interval: 15 ???

Jak wpisujenp:

name: “Moc Pobrana”
unique_id: moc_probrana
scan_interval: 15

Ro rozsypiuje wszystkie sensory i nie działa…

Sensory template bazujące na stanach sensorów źródłowych są aktualizowane z częstotliwością aktualizacji sensorów źródłowych, więc w nich ustaw pożądaną częstotliwość aktualizacji.

PS zamiast wstawiać trzy kropki użyj trzech apostrofów odwrotnych (zobacz jak zedytowałem pierwszą sekcję YAMLa).

Próbuje ustawiac w Narędziach Developerskich “STANY”, ale sie nie zapsiuje, nie wiem czy dobrze robię, ale nie potrafię edytowac tych sensorów i ich atrybutów…

Częstotliwość aktualizacji powinieneś ustawić w Integracji źródłowej, czyli tej która tworzy np. ten sensor sensor.electricity_meter_power_active_phase_3_2 albo dowolny inny z nich.