Dopasowywanie się karty do ekranu

Hej

Dodałem sobie custom:vertical-stack-in-card i na tej karcie mam odkurzacz Roborock S6. Problem polega na tym, że chciałbym aby wyświetlało mi się wszystko naraz na ekranie, bo nie mam tam dużo informacji, a dzieję się tak, że obojętnie jak duży by nie był ekran, to zawsze muszę przewijać w dól. Tylko na telefonie działa jak powinno. Poniżej ui-lovelace.yaml

- title: Edward
  path: roborock
  icon: 'mdi:robot-vacuum'
  panel: false
  badges: []
  cards:
   - type: picture-elements
    image: \local\vacuum.jpg
    elements:
     - type: icon
      icon: 'mdi:bell-ring'
      tap_action: call-service
      entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
      service: vacuum.locate
      style:
       top: 90%
       left: 80%
       color: '#f3ff0d'
     - type: icon
      icon: 'mdi:crosshairs'
      tap_action: call-service
      entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
      service: vacuum.clean_segment
      style:
       top: 90%
       left: 65%
       color: '#f3ff0d'
     - type: icon
      tap_action: call-service
      icon: 'mdi:home'
      entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
      service: vacuum.return_to_base
      style:
       top: 90%
       left: 50%
       color: '#f3ff0d'
     - type: icon
      icon: 'mdi:stop'
      entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
      tap_action: call-service
      service: vacuum.stop
      style:
       top: 90%
       left: 35%
       color: '#f3ff0d'
     - type: icon
      icon: 'mdi:play'
      entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
      tap_action: call-service
      service: vacuum.turn_on
      style:
       top: 90%
       left: 20%
       color: '#f3ff0d'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_operation
      style:
       top: 10%
       left: 1%
       color: 'rgb(255, 255, 255)'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 90%
       font-weight: bold
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
       background-color: '#3090C7'
       border-radius: 6px
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_accessories
      style:
       top: 10%
       right: 1%
       color: 'rgb(255, 255, 255)'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 90%
       font-weight: bold
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
       background-color: '#3090C7'
       border-radius: 6px
     - type: state-label
      tap_action: more-info
      entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
      style:
       top: 14%
       right: 38%
       color: 'rgb(255, 255, 255)'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 150%
       font-weight: bold
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
       border-radius: 6px
       background-color: '#cccccc'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_cleanmainbrush
      style:
       top: 35%
       right: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 76%
       font-weight: bold
       border-right-style: solid
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_cleansidebrush
      style:
       top: 45%
       right: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 76%
       font-weight: bold
       border-right-style: solid
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_cleanfilter
      style:
       top: 55%
       right: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 76%
       font-weight: bold
       border-right-style: solid
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
       opacity: 0.8
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_sensordirtyleft
      style:
       top: 65%
       right: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 76%
       font-weight: bold
       border-right-style: solid
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_status
      style:
       top: 40%
       left: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 80%
       font-weight: bold
       border-left-style: solid
       border-color: '#3090C7'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_battery
      style:
       top: 50%
       left: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 80%
       font-weight: bold
       border-left-style: solid
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_fan_speed
      style:
       top: 60%
       left: 1%
       color: '#ffffff'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 80%
       font-weight: bold
       border-left-style: solid
       border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_cleaned_area
      prefix: 'Area:'
      style:
       top: 79%
       left: 31%
       color: '#84a6ba'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 80%
       font-weight: bold
     - type: state-label
      entity: sensor.vacuum_cleaning_time
      prefix: 'Time:'
      style:
       top: 79%
       left: 51%
       color: '#84a6ba'
       transform: 'translate(0%,-50%)'
       pointer-events: none
       font-family: Trebuchet MS
       font-size: 80%
       font-weight: bold
   - type: horizontal-stack
    title: Wybierz pokój do posprzątania
    cards:
     - type: picture-entity
      image: /local/malypokoj.jpg
      entity: script.vacuum_malypokoj
     - type: picture-entity
      image: /local/salon.jpg
      entity: script.vacuum_salon
     - type: picture-entity
      image: /local/lazienka.jpg
      entity: script.vacuum_lazienka
     - type: picture-entity
      image: /local/hol.jpg
      entity: script.vacuum_hol
     - type: picture-entity
      image: /local/sypialnia.jpg
      entity: script.vacuum_sypialnia
     - type: picture-entity
      image: /local/kuchnia.jpg
      entity: script.vacuum_kuchnia
   - type: entities
    entities:
     - entity: input_select.vacuum_mode_select
  type: 'custom:vertical-stack-in-card'

Dodaj jakiś zrzut ekranu.

Dobrze widzę masz ekran podzielony na 2 części ?

mam 2 monitory, różnej wielkości(laptop podłączony pod monitor) ale na obu jest to samo. Myślisz że to powód? Obrazek jest z 2 części bo musiałem scrollować:)

Spróbuj zmniejszyć rozmiar grafiki.

1 Like

Jeśli chcesz to możesz skorzystać z karty którą ja mam zrobioną - podmienisz sobie encje i nazwy plików:

 - elements:
   - icon: 'mdi:bell-ring'
    style:
     color: '#000000'
     left: 90%
     top: 95%
    tap_action:
     action: call-service
     service: vacuum.locate
     service_data:
      entity_id: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
    type: icon
   - icon: 'mdi:home'
    style:
     color: '#000000'
     left: 75%
     top: 95%
    tap_action:
     action: call-service
     service: vacuum.return_to_base
     service_data:
      entity_id: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
    type: icon
   - icon: 'mdi:stop'
    style:
     color: '#000000'
     left: 60%
     top: 95%
    tap_action:
     action: call-service
     service: vacuum.stop
     service_data:
      entity_id: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
    type: icon
   - icon: 'mdi:pause'
    style:
     color: '#000000'
     left: 45%
     top: 95%
    tap_action:
     action: call-service
     service: vacuum.pause
     service_data:
      entity_id: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
    type: icon
   - icon: 'mdi:play'
    style:
     color: '#000000'
     left: 30%
     top: 95%
    tap_action:
     action: call-service
     service: vacuum.start
     service_data:
      entity_id: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
    type: icon
   - icon: 'mdi:robot-vacuum'
    style:
     color: '#000000'
     left: 10%
     top: 95%
    tap_action:
     action: toggle
    entity: input_boolean.vacuum_tryb
    type: icon
   - entity: sensor.vacuum_operation
    style:
     background-color: '#000000'
     border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     border-radius: 6px
     color: 'rgb(255, 255, 255)'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 100%
     font-weight: bold
     left: 0%
     pointer-events: none
     top: 10%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_accessories
    style:
     background-color: '#000000'
     border-color: 'rgb(34, 154, 210)'
     border-radius: 6px
     color: 'rgb(255, 255, 255)'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 100%
     font-weight: bold
     pointer-events: none
     right: 0%
     top: 10%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner
    style:
     '--paper-item-icon-color': 'rgb(115, 122, 130)'
     action: more-info
     font-size: 150%
     font-weight: bold
     left: 50%
     tap_action: null
     top: 8%
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_cleanmainbrush
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-right-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     pointer-events: none
     right: 0%
     top: 25%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_cleansidebrush
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-right-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     pointer-events: none
     right: 0%
     top: 35%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_cleanfilter
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-right-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     pointer-events: none
     right: 0%
     top: 55%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_sensordirtyleft
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-right-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     pointer-events: none
     right: 0%
     top: 65%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_status
    prefix: 'Status: '
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-left-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     left: 0%
     pointer-events: none
     top: 25%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_battery
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-left-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     left: 0%
     pointer-events: none
     top: 38%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_fan_speed
    style:
     border-color: '#ffffff'
     border-left-style: solid
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 90%
     font-weight: bold
     left: 0%
     pointer-events: none
     top: 68%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: sensor.vacuum_cleaned_area
    prefix: 'Area: '
    style:
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 100%
     font-weight: bold
     left: 59%
     pointer-events: none
     top: 85%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
   - entity: counter.ilosc_sprzatan
    prefix: 'Ilość sprzątań: '
    style:
     color: '#ffffff'
     font-family: Trebuchet MS
     font-size: 100%
     font-weight: bold
     left: 15%
     pointer-events: none
     top: 85%
     transform: 'translate(0%,-50%)'
    type: state-label
  image: /local/image/vacuum.png
  type: picture-elements
type: 'custom:vertical-stack-in-card'

1 Like

dzięki :slight_smile: rozwiązałeś jakoś temat wyboru ilości przejazdów odkurzacza w danym pokoju? Bo w aplikacji na tel można sobie ustawić ilość przejazdów(1-3) a nie wiem jak to zrobić w HA.

W sumie nie myślałem o tym, pewnie do zrobienia, ale szczerze mówiąc nie było mi to potrzebne. Jeśli nie posprzątał mi danego pomieszczenia to sobie klikam jeszcze raz określone pomieszczenie.

No moza i tak, ja to często uzywam przy mopowaniu, od razu daję że ma 3x jechać i jest czysto