Dostęp z zewnątrz do NR - błąd: 413 Request Entity Too Large

Od dłuższego czasu mam problem z edycją flowów w NR. gdy robię to z zewnątrz, logując się do HA z adresu mojej domeny xxx.duckdns.org. Sama edycja przebiega bez przeszkód, ale każda próba deploymentu jakichkolwiek zmian w NR kończy się następującym komunikatem:

obraz

Problem nie istnieje, gdy robię to samo będąc wewnątrz sieci LAN, logując się do HA przez jego lokalny ipek lub jego hostname.

Zgodnie ze wskazaniem, podejrzanym jest - być może - NGINX. Oto jego konfiguracja:

domain: xxx.duckdns.org
hsts: max-age=31536000; includeSubDomains
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
cloudflare: false
customize:
  active: false
  default: nginx_proxy_default*.conf
  servers: nginx_proxy/*.conf

Niestety, nie zauważyłem, od którego momentu ten błąd zaczął się pojawiać, więc nie jestem w stanie skojarzyć go z żadną rekonfiguracją czy updatem HA lub któregoś z jego komponentów.

Skąd ten komunikat o błędzie? Jak się go pozbyć?

Aktualizacji NR było kilka, o ile dobrze pamiętam to ten parametr odpowiada za rozmiar ‘’‘deploy ‘’’

settings.js

// The maximum size of HTTP request that will be accepted by the runtime api.
  // Default: 5mb
  //apiMaxLength: '5mb',
  1. Czego rozmiar mam sprawdzić, czy nie przekraczam 5Mb? Czy chodzi o plik flows.json? U mnie wszystko mieści się w 1.2Mb.
  2. Czy ten parametr jest nieistotny gdy robię DEPLOY z sieci lokalnej?

Ja w swoim pliku settings.js znalazłem także taki parametr:

  // The maximum length, in characters, of any message sent to the debug sidebar tab
  debugMaxLength: 1000,

Jest już wątek na ten temat. Spróbuj tym sposobem.

1 Like

ZADZIAŁAŁO! Dziękuję :beer: