Dużo błędów w logach w HA

Witam. Ostatnio zauważyłem że zniknęły mi ikony z paska bocznego a mianowicie Historia i Dziennik i sprawdziłem logi i mam takie błędy jak to naprawić ?

http://10.144.209.226:8123/frontend_latest/e318687c.js:2:20964 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_leaflet_pos')
13:00:06 – (BŁĘDY) components/system_log/__init__.py
Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.contact }}'
12:29:31 – (BŁĘDY) helpers/template.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:29:31 i powtarzała się 3 razy
Error parsing value: 'value_json' is undefined (value: , template: {{ value_json.contact }})
12:29:31 – (BŁĘDY) helpers/template.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:29:31 i powtarzała się 2 razy
Erroneous JSON:
12:29:31 – (OSTRZEŻENIA) MQTT - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:29:31 i powtarzała się 3 razy
Connection error: Failed to read: 0 bytes read on a total of undefined expected bytes. Partial bytes read: b''
12:27:45 – (BŁĘDY) VLC media player via Telnet - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:27:05 i powtarzała się 2 razy
Could not fetch stats for core_vlc: Can't read stats from addon_core_vlc: [Errno Expecting value] : 0
12:27:08 – (OSTRZEŻENIA) Home Assistant Supervisor
Can't connect to ESPHome API for listy @ 192.168.0.112: Error connecting to ('192.168.0.112', 6053): [Errno 113] Connect call failed ('192.168.0.112', 6053)
12:22:14 – (OSTRZEŻENIA) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/aioesphomeapi/reconnect_logic.py
Setup failed for recorder: Integration failed to initialize.
12:22:09 – (BŁĘDY) setup.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:21:53 i powtarzała się 5 razy
Unable to set up dependencies of logbook. Setup failed for dependencies: recorder
12:22:09 – (BŁĘDY) setup.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:22:03 i powtarzała się 4 razy
Configuration of Google Calendar in YAML in configuration.yaml is is deprecated and will be removed in a future release; Your existing OAuth Application Credentials and access settings have been imported into the UI automatically and can be safely removed from your configuration.yaml file
12:22:08 – (OSTRZEŻENIA) Google Calendars
The 'google' option near /config/configuration.yaml:2 is deprecated, please remove it from your configuration
12:22:08 – (OSTRZEŻENIA) Google Calendars
The version platform for the sensor integration does not support platform setup. Please remove it from your config.
12:22:05 – (BŁĘDY) Sensor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:22:05 i powtarzała się 2 razy
The 'webostv' option near /config/configuration.yaml:2 has been removed, please remove it from your configuration
12:22:04 – (BŁĘDY) LG webOS Smart TV
Error during connection setup: (MySQLdb._exceptions.OperationalError) (1045, "Access denied for user 'homeassistant'@'172.30.32.1' (using password: YES)") (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8) (retrying in 3 seconds)
12:21:50 – (BŁĘDY) recorder - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 12:21:22 i powtarzała się 10 razy
Setup of recorder is taking over 10 seconds.
12:21:32 – (OSTRZEŻENIA) /usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py`Tekst sformatowany`

większość logów do szybkiej naprawy, albo poprawa template, albo usunięcie z configuracji yaml ponieważ przeszło na web gui :slight_smile:

`has been removed, please remove it from your configuration`

to tylko informacja że się ładuje dłużej

Setup of recorder is taking over 10 seconds.

Należy usunąć konfiguracje webostv z pliku configuration.yaml

Należy usunąć konfiguracje Google Calendar z pliku configuration.yaml

Wszystkie te integracje zostały przeniesione do Urządzenia oraz usługi

ok no to pousuwam to z konfiguracji. A jak zrobić żebym znowu miał dzienni i historie bo teraz jej nie mam?

Edit:

po usunięciu tych wpisów w config wróciła historia i dziennik :slight_smile: