ESP32-CAM a wykrywanie ruchu i zapis na karcie

Cześć wszystkim, kupiłem na AliBazari SP32-CAM, ESP32-CAM-MB MICRO USB ESP32 CH340 CH340G 5V Bluetooth, kamera OV2640 i antena. Link do oferty

Kod yalm

esphome:
 name: esphome-web-30bbb0
 friendly_name: ESPHome Web Camera 01

esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

ota:

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esphome-Web-30Bbb0"
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# ----------------------------------------------------------------------------------------
# Configuration entry
esp32_camera:
 name: esphome-web-30bbb0
 external_clock:
  pin: GPIO0
  frequency: 20MHz
 i2c_pins:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO27
 data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]

 # the order of the data_pins is significant, don't mix up the order

 vsync_pin: GPIO25
 href_pin: GPIO23
 pixel_clock_pin: GPIO22
 power_down_pin: GPIO32
 # resolution: 800x600
 resolution: 1024x768
 idle_framerate: 0.1fps
# -----------------------------------------------------------------------------------------
# Flashlight
output:
 - platform: gpio
  pin: GPIO4
  id: gpio_4
light:
 - platform: binary
  output: gpio_4
  name: $hostname light 
# -----------------------------------------------------------------------------------------
# Czujniki
sensor:
 - platform: wifi_signal
  name: '$name WiFi Signal'
 
binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin: GPIO14
  name: motion $name occupancy
  device_class: motion  
# -----------------------------------------------------------------------------------------
captive_portal:

Kamera działa poprawnie mam obraz w HA i steruję doświetleniem), choć nie do końca. Brakuje mi wykrywania ruchu i sygnalizacji o tym, oraz zapisu na karcie.
Może ktoś to już robił i może podzielić się wiedzą? szukałem solidnie (pewnie nie dość) i na poziomie mojej wiedzy doszedłem do kresu. Może zwyczajnie się nie da? mam na myśli wykrywanie ruchu. Co do zapisu na karcie to slot jest, ale nie wiem jak to ogarnąć, jaką pojemność karty toleruje itp.

W ESPHome się nie da, są inne projekty na ten sprzęt to im się przyjrzyj.

Aaaaa, ok. Czyli kręciłem się wkoło.