ESP32 PWM brak odczytu stanu w HA

Próbuje ustawić i odczytac ustawiony poziom PWM w ESP32. NIe wiem czy ustawia mi pwm prawidlowo, nie mam błedow kompilacji ale odczytać nie odczytuje nic. Mam ustawione następujący kod

esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino
output:
 - platform: ledc
  pin: GPIO4
  id: pwm
sensor:
- platform: pulse_width
 pin: GPIO4
 name: Pulse Width Sensor
- platform: duty_cycle
 pin: GPIO4
 name: Duty Cycle Sensor

I w HA mam odczyt 0s i 100% duty. Ma ktoś pomysł co jest do poprawy?

ustawiam pwm takim kodem

turn_off_action:
   - output.turn_on: pwm
   - switch.toggle: relay_4
   - output.set_level:
     id: pwm
     level: 60%

Użyj innego pinu dla wejścia i innego dla wyjścia, możesz je oczywiście zewrzeć…

Czyli to działa tak że sensor ustawia mi dane gpio jako wejscie i nim moge mierzyc pwm . Natomiast wyjscie podaje pwm ale żeby je zmierzyc musze użyc dwóch gpio i je fizycznie spiać?
Da sie odczytac stan aktualnie ustawionej wartości pwm?

Da się odczytać, publikuj choćby sensor tekstowy co w danym momencie ustawiłeś.

tak

tak jest z pewnością najłatwiej, wybacz, ale nie chce mi się kopać po dokumentacji grubej jak 12-tomowa encyklopedia, by się upewnić, że to co chciałeś uzyskać jest niewykonalne na 100% (może jednak jest wykonalne, ale ja stawiam, że nie; wewnętrzne krosownice i multipleksery IO nie ułatwiają analizy zagadnienia, a wyniki, które uzyskałeś potwierdzają moje podejrzenia, przynajmniej w odniesieniu do ESPHome)