ESP8266 i instalacja ESP Home - problem

Nabyłem drogą kupna moduły ESP8266 dokładniej z tej oferty [WEMOS D1 mini ESP8266-12F - Drukarki i Skanery - Allegro.pl](https://Link do oferty). Niestety nie umiem poradzić sobie z zainstalowaniem ESP Home. Pytanie czy to dobra droga. Zależy mi na wykorzystaniu modułu przy budowie prostych czujników, przekaźników i integracji z HA. Działam w ten sposób:
ESP Home mam już zainstalowane w HA. Dodaję nowe urządzenie przez + następnie wpisuję nazwę oraz dostęp do WiFi po czym następuje instalacja i na końcu widnieje błąd. Zapis postępu poniżej. Dodam jeszcze, że po wspięciu układu przez USB wykrywana jest sieć FaryLink_E2BE1A

Zapis całej operacji:

INFO Reading configuration /config/esphome/test.yaml…
INFO Generating C++ source…
INFO Core config or version changed, cleaning build files…
INFO Deleting /data/test/.pioenvs
INFO Deleting /data/test/.piolibdeps
INFO Compiling app…
INFO Running: platformio run -d /config/esphome/test
Processing test (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)

HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
PACKAGES:

 • framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
 • tool-esptool 1.413.0 (4.13)
 • tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
 • toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
  Library Manager: Installing Update
  Library Manager: Already installed, built-in library
  Dependency Graph
  |-- 1.2.3
  | |-- 1.0
  |-- 1.3.0
  | |-- 1.2.3
  | | |-- 1.0
  | |-- 1.0
  | |-- 1.0
  |-- 1.0
  |-- 1.2
  | |-- 1.0
  |-- 0.1.3
  | |-- 1.10018.1
  |-- 1.1.1
  | |-- 1.0
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/api/util.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/application.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/application_esp32.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/application_esp8266.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/color.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/component.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/controller.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/esphal.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/helpers.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/log.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/preferences.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/esphome/core/util.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/src/main.cpp.o
  Generating LD script /data/test/.pioenvs/test/ld/local.eagle.app.v6.common.ld
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/BearSSLHelpers.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/CertStoreBearSSL.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFi.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiAP.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiMulti.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiScan.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiServer.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureAxTLS.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/ESP8266WiFi/WiFiUdp.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/AsyncPrinter.cpp.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib4d9/libESP8266WiFi.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCP.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCPbuffer.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/SyncClient.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib189/ESPAsyncTCP-esphome/tcp_axtls.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib6f5/Hash/Hash.cpp.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib189/libESPAsyncTCP-esphome.a
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib6f5/libHash.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/SPIFFSEditor.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
  In file included from /root/.platformio/lib/ESPAsyncWebServer-esphome/src/SPIFFSEditor.cpp:1:0:
  /root/.platformio/lib/ESPAsyncWebServer-esphome/src/SPIFFSEditor.h:16:101: warning: ‘SPIFFS’ is deprecated (declared at /root/.platformio/packages/framework-arduinoespressif8266/cores/esp8266/FS.h:269): SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
  SPIFFSEditor(const String& username=String(), const String& password=String(), const fs::FS& fs=SPIFFS);
  ^
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib768/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.cpp.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib768/libESPAsyncWebServer-esphome.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/ESP8266mDNS_Legacy.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Control.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Helpers.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Structs.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Transfer.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_aead/chacha20poly1305/sodium/aead_chacha20poly1305.c.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib0d3/libESP8266mDNS.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ed25519.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ristretto255.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_core/ed25519/ref10/ed25519_ref10.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_hash/crypto_hash.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_hash/sha256/cp/hash_sha256_cp.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_hash/sha256/hash_sha256.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_onetimeauth/crypto_onetimeauth.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/donna/poly1305_donna.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/onetimeauth_poly1305.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_scalarmult/crypto_scalarmult.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/ref10/x25519_ref10.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/scalarmult_curve25519.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_stream/chacha20/ref/chacha20_ref.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_stream/chacha20/stream_chacha20.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_stream/crypto_stream.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/crypto_verify/sodium/verify.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/codecs.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/core.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/runtime.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium/sodium/utils.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/openssl/cipher-aesgcm.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/cipher-aesgcm.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/cipher-chachapoly.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/dh-curve25519.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/hash-blake2b.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/hash-blake2s.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/ref/hash-sha256.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/cipher-aesgcm.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/cipher-chachapoly.c.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib26d/libsodium.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/dh-curve25519.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/hash-blake2b.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/backend/sodium/hash-sha256.c.o
  /root/.platformio/lib/noise-c/src/backend/sodium/dh-curve25519.c: In function ‘noise_curve25519_calculate’:
  /root/.platformio/lib/noise-c/src/backend/sodium/dh-curve25519.c:97:33: warning: ignoring return value of ‘crypto_scalarmult_curve25519’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  crypto_scalarmult_curve25519(
  ^
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/aes/rijndael-alg-fst.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/blake2/blake2b.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/blake2/blake2s.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/chacha/chacha.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/donna/curve25519-donna-c64.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/donna/curve25519-donna.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/donna/poly1305-donna.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/sha2/sha256.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/sha2/sha512.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/crypto/x25519/x25519.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/cipherstate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/dhstate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/errors.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/handshakestate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/hashstate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/internal.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/names.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/patterns.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/rand_os.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/rand_sodium.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/randstate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/signstate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/symmetricstate.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib39c/noise-c/protocol/util.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/lib760/DNSServer/DNSServer.cpp.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib39c/libnoise-c.a
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduinoVariant.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Crypto.cpp.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/lib760/libDNSServer.a
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Esp-frag.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Esp-version.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/FS.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/FSnoop.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Print.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Schedule.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/StackThunk.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/TypeConversion.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/Updater.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/WString.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/abi.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/base64.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/cont.S.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/cont_util.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_app_entry_noextra4k.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_eboot_command.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_features.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_quirks.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_utils.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_i2s.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_main.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_noniso.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_phy.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_postmortem.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_si2c.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_sigma_delta.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_spi_utils.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_timer.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_waveform.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_analog.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_digital.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pulse.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pwm.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_shift.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/crc32.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/debug.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/flash_hal.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/gdb_hooks.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/heap.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/libb64/cdecode.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/libb64/cencode.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/libc_replacements.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/sntp-lwip2.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_cache.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_check.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_gc.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_hydrogen.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_nucleus.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/spiffs_api.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/sqrt32.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/time.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/uart.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_info.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_integrity.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_local.c.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_malloc.cpp.o
  Compiling /data/test/.pioenvs/test/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_poison.c.o
  Archiving /data/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduino.a
  Linking /data/test/.pioenvs/test/firmware.elf
  Building /data/test/.pioenvs/test/firmware.bin
  Retrieving maximum program size /data/test/.pioenvs/test/firmware.elf
  Checking size /data/test/.pioenvs/test/firmware.elf
  RAM: [==== ] 37.9% (used 31048 bytes from 81920 bytes)
  Flash: [==== ] 37.7% (used 393288 bytes from 1044464 bytes)
  Creating BIN file “/data/test/.pioenvs/test/firmware.bin” using “/root/.platformio/packages/framework-arduinoespressif8266/bootloaders/eboot/eboot.elf” and “/data/test/.pioenvs/test/firmware.elf”
  ======================== [SUCCESS] Took 314.10 seconds ========================

We found 1.16MB of unnecessary PlatformIO system data (temporary files, unnecessary packages, etc.).
Use pio system prune --dry-run to list them or pio system prune to save disk space.
INFO Successfully compiled program.
INFO Running: esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --chip esp8266 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x0 /data/test/.pioenvs/test/firmware.bin
esptool.py v3.1
Serial port /dev/ttyACM0
Connecting……_____

A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
INFO Running: esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 115200 --chip esp8266 --port /dev/ttyACM0 write_flash 0x0 /data/test/.pioenvs/test/firmware.bin
esptool.py v3.1
Serial port /dev/ttyACM0
Connecting……_____

A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

Z logów wynika, że prawidłowo skompilowałeś plik bin.
Jest problem z wgraniem tego pliku do modułu… Wpisy INFO wskazują na możliwy problem zbyt dużej prędkości przesyłu. Lecz ja obstawiam, że nie wprowadziłeś modułu ESP w tryb boot mode czyli zwarte GPIO 0 do masy. Powszechnym problemem jest również przewód USB, który nie przesyła danych do płytki.

1 Like

Dzięki za szybką odpowiedź. Fakt, nic nie kombinowałem ze zwieraniem pinów. Czy wystarczy, że połączę piny 18 i 15 podczas wgrywania?

Odpowiedz sobie sam… jak tam piny masz numerowane nie wiem. Zwierasz nie podczas, a przed uruchomieniem ESP.


1 Like

Niestety po zwarciu pinów (tak jak pisałem D3 i G) dalej niepowodzenie. Niestety nie wiem co jeszcze powinienem sprawdzić. Przewód USB już wymieniłem.

Musisz być pewien, że przewód działa. W tym celu uruchom dowolny program z monitorem portu szeregowego np. Arduino IDE, PUTTY czy Hercules i sprawdź czy otrzymujesz jakieś logi. W samym ESPHome też jest monitor komunikacji, o ile dobrze pamiętam… Wciskając reset na płytce powinno się coś pokazać.

Pojawia się dokładnie coś takiego w Arduino IDE
⸮⸮Hl⸮⸮⸮X⸮D⸮@:⸮U⸮|⸮⸮B<$d⸮$<p⸮⸮⸮x⸮$⸮HP⸮pF⸮.⸮⸮`讴⸮Mְ⸮jCHtI⸮

Dodam, że samą płytkę podłączam bezpośrednio do USB przez HUB. W momencie kiedy Wemos nie jest podpięty błąd jest taki sam jak przy wpiętym module.

Stawiam na to, że wybrałeś niewłaściwy port szeregowy, jeśli wpinasz do komputera na którym pracuje HA to wybierasz 3 opcję

esphome_flash_01

a następnie masz listę dostępnych portów szeregowych

esphome_flash_02

dla ułatwienia życia podpiąłem niebieski (turkusowy?) D1 mini (nie wiem czy to oryginał WeMos, czy podróbka) ale wygląda identycznie do zdjęcia z oferty i tak się u mnie nazywa jego port szeregowy (to platforma x64, ale stawiam na to, że na RPi może to wyglądać podobnie, tylko powinieneś mieć więcej portów do wyboru - zakładam, że driver tego portu dla arm64 powinien przedstawiać się tak samo w przypadku tego samego UARTu)

edit: mój nie wygląda identycznie, na module mam napis ESP8266MOD
a użyty UART ten czarny scalak po drugiej stronie PCB to CH340G
musisz obejrzeć dokładnie swój i wtedy porównamy (bo od tego zależy jak się przedstawia UART w systemie)

Niestety mam już na nim ESPHome więc nie pamiętam jak flashowałem za pierwszym razem, głowy sobie za to nie dam uciąć, ale chyba nie jest wymagane zwieranie pinów, natomiast raczej jest to kombinacja z przyciskiem (chyba trzeba podpiąć z ciśniętym?)

log przy udanym flashowaniu (fragment) przez jego wbudowany UART na USB (wcześniejszy fragment, który pominąłem to proces kompilacji, apóźniejszy to już log z działającego na nim ESPHome)

Retrieving maximum program size /data/barometr/.pioenvs/barometr/firmware.elf
Checking size /data/barometr/.pioenvs/barometr/firmware.elf
RAM:  [====   ] 38.8% (used 31792 bytes from 81920 bytes)
Flash: [====   ] 39.0% (used 407396 bytes from 1044464 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 6.13 seconds =========================
INFO Successfully compiled program.
INFO Running: esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB1 write_flash 0x0 /data/barometr/.pioenvs/barometr/firmware.bin
esptool.py v3.1
Serial port /dev/ttyUSB1
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: ec:fa:bc:XX:XX:XX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00064fff...
Compressed 411552 bytes to 285985...
Wrote 411552 bytes (285985 compressed) at 0x00000000 in 6.6 seconds (effective 499.2 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from /dev/ttyUSB1 with baud rate 115200

Udało się. Zrobiłem to pod poczciwym windowsem, dzięki programowi ESP8266Flasher. Tam załadowałem plik BIN pobrany przy kompilacji.
Co do ustawień u mnie. Problem w tym, że jak mam podłączony układ czy nie mam zawsze wyświetla się:


dlaczego? Nie wiem. Ważne, że się udało. Teraz mogę działać z resztą. Wrócę pewnie w innych tematach :stuck_out_tongue:
Dziękuję za odpowiedź.

1 Like

Za pierwszym razem konieczne. Przycisk na tej płytce jest tylko od RESET.

Jak pisałem głowy sobie nie dam uciąć bo to było dawno, ale nie zwierałem.
(być może mam podróbkę, która tego nie wymaga, jakkolwiek jeśli jest jakiś przycisk to zazwyczaj z nim jest jakaś kombinacja, większe moduły mają po 2 przyciski i wtedy jeden jest do resetowania a drugi do wprowadzenia w tryb flashowania - jeśli dobrze pamiętam to zworkę na GPIO0 do masy jak dotąd musiałem używać tylko z modułami ESP-01 jakkolwiek większe moduły zwykle mają po prostu dedykowany przycisk, który de facto zwiera GPIO0 do masy)

zrestartuj ESPHome po podłączeniu (z Dashboardu Supervisora)

PS ponownie flashując przez UART (log wyżej) nie wciskałem żadnego przycisku (no ale to raczej dzięki ESPHome na pokładzie)
PPS oczywiście mogą być sytuacje, kiedy trzeba zewrzeć te piny (ale tu na module był już jakiś soft wgrany, więc daje to szansę programowego ustawienia go w tryb flashowania)

1 Like