ESPHome + ESP32 C3 + BLE + LYWSD03MMC

Cześć,
Problem, który napotkałem to masakrycznie wolne odświeżanie czujnika Xiaomi LYWSD03MMC.
obraz
obraz

Załączam Kod.

esphome:
 name: esp-c3-32
 platformio_options:
  board_build.flash_mode: dio 
  
esp32:
 board: esp32-c3-devkitm-1
 framework:
  type: esp-idf
  version: recommended
  # Custom sdkconfig options
  sdkconfig_options:
   CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE: y
   CONFIG_BT_BLE_50_FEATURES_SUPPORTED: y
   CONFIG_BT_BLE_42_FEATURES_SUPPORTED: y
   CONFIG_BOOTLOADER_WDT_ENABLE: n
   CONFIG_BOOTLOADER_WDT_DISABLE_IN_USER_CODE: y
   CONFIG_ESP_INT_WDT: n
   CONFIG_ESP_TASK_WDT: n
   CONFIG_INT_WDT: n
   CONFIG_TASK_WDT: n
  # Advanced tweaking options
  advanced:
   ignore_efuse_mac_crc: false
  

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
 password: ""

wifi:
 ssid: 
 password: 

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "
  password: ""

# Enable Bluetooth scanning for this ESP32
esp32_ble_tracker: 
sensor:
 - platform: xiaomi_lywsd03mmc
  mac_address: "A4:C1:38:6F:BD:8E"
  bindkey: "2bd30dacb0db092a7fece6bd1ef35bc4"
  temperature:
   name: "LYWSD03MMC Temperature"
  humidity:
   name: "LYWSD03MMC Humidity"
  battery_level:
   name: "LYWSD03MMC Battery Level"


Miał ktoś podobny problem z tą płytką, lub jej wcześniejszą wersją? Może ktoś ma pomysł jak inaczej się połączyć i ugryźć temat?