ESPHome + ESP32 Wroom 32 + Xiaomi HHCCJCY01

Witam, coś mnie podkusiło i postanowiłem uporządkować ESP. Skasowałem wszystko i zacząłem od nowa i tu zonk, coś co działało poprzednio teraz stwarza problemy. Wygląda to tak

esphome:
 name: esphome02
 friendly_name: ESPHome02

esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino

esp32_ble_tracker:

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

ota:
 password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

sensor:
 - platform: xiaomi_hhccjcy01
  mac_address: 'xxxxxxxxxxxxx'
  temperature:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Temperature"
  moisture:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Moisture"
  illuminance:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance"
  conductivity:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity"
  battery_level:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Battery Level"

 - platform: xiaomi_hhccjcy01
  mac_address: 'xxxxxxxxxxxxxxxxx'
  temperature:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Temperature"
  moisture:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Moisture"
  illuminance:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance"
  conductivity:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity"
  battery_level:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Battery Level"   

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esphome02 Fallback Hotspot"
  password: "xxxxxxxxxxxx"

captive_portal:

Nie potrafię znaleźć źródła problemu

W logach jest zapis “Component sensor.xiaomi_hhccjcy01 requires component esp32_ble_tracker.”
co to za twór?

INFO ESPHome 2023.9.3
INFO Reading configuration /config/esphome/esphomebz.yaml...
Failed config

sensor.xiaomi_hhccjcy01: [source /config/esphome/esphomebz.yaml:22]
 
 Component sensor.xiaomi_hhccjcy01 requires component esp32_ble_tracker.
 platform: xiaomi_hhccjcy01
 mac_address: 5c:85:7e:b0:4d:22
 temperature: 
  name: 03 Xiaomi HHCCJCY01 Temperature
 moisture: 
  name: 03 Xiaomi HHCCJCY01 Moisture
 illuminance: 
  name: 03 Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance
 conductivity: 
  name: 03 Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity
sensor.xiaomi_hhccjcy01: [source /config/esphome/esphomebz.yaml:33]
 
 Component sensor.xiaomi_hhccjcy01 requires component esp32_ble_tracker.
 platform: xiaomi_hhccjcy01
 mac_address: 5C:85:7E:B0:95:DC
 temperature: 
  name: 04 Xiaomi HHCCJCY01 Temperature
 moisture: 
  name: 04 Xiaomi HHCCJCY01 Moisture
 illuminance: 
  name: 04 Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance
 conductivity: 
  name: 04 Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity
xiaomi_ble: None
 {}
Component xiaomi_ble requires component esp32_ble_tracker

Cały temat jest tu i zrozumiałem, że nie potrzeba trakera

Zawsze tego wymagał, nie możesz wywaliać z YAMLa czegokolwiek bez sprawdzania dokumentacji

No to źle zrozumiałeś - tracker hub jest integracją nadrzędną - integracja xiaomi ble używa kodu trackera

Ups, jak to naprawić?

Dodać brakującą linijkę aktywującą hub? esp32_ble_tracker:

a skoro porządkujesz kod to zrób to porządnie nie mieszając bloków funkcjonalnych, przykład poniżej, oczywiście wziąłem twój kod i go poprzekładałem, więc jeśli nadal się nie kompiluje to sprawdź dokumentację

# tu masz definicje niezbędne do działania więc są na początku
esphome:
 name: esphome02
 friendly_name: ESPHome02

esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino

# blok dotyczący komunikacji ze światem też na początku
wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esphome02 Fallback Hotspot"
  password: "xxxxxxxxxxxx"

captive_portal:

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

ota:
 password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# tu się kończy blok wygenerowany przez kreator umożliwiający działanie ESPHome
# więc swój kod dodawaj poniżej 
# (chyba że modyfikujesz działanie jakiegoś z komponentów powyżej, to modyfikujesz na swoim miejscu)

# tu aktywujesz hub
esp32_ble_tracker:

# a tuy definiujesz sensory z niego korzystające
sensor:
 - platform: xiaomi_hhccjcy01
  mac_address: 'xxxxxxxxxxxxx'
  temperature:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Temperature"
  moisture:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Moisture"
  illuminance:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance"
  conductivity:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity"
  battery_level:
   name: "03 Xiaomi HHCCJCY01 Battery Level"

 - platform: xiaomi_hhccjcy01
  mac_address: 'xxxxxxxxxxxxxxxxx'
  temperature:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Temperature"
  moisture:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Moisture"
  illuminance:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance"
  conductivity:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity"
  battery_level:
   name: "04 Xiaomi HHCCJCY01 Battery Level"   

Ponadto jeśli nie korzystasz z połączeń aktywnych, to możesz to nieco ulepszyć, tak jak masz to w dokumentacji - dla większości modeli (a może i dla wszystkich?) xiaomi wystarcza nasłuch, czyli połączenie pasywne:

esp32_ble_tracker:
 scan_parameters:
  active: false

Tak to pomogło i wygładziłem to wszystko. Już działa, dzięki za pomoc.