Esphome oświetlenie czasowe (1 przycisk i jeden przekaźnik)

Cześć,
Może ktoś mógłby pomóc w rozwiązaniu następującego problemu. Mam włącznik, tylko wyjście GPIO z przekaźnikiem, sterowane czujnikiem binarnym (również GPIO z przyciskiem).
Chciałbym uzyskać następującą funkcjonalność w esphome:
Naciśnięcie włącza światło na jakiś określony czas np. 2 minuty, a po tym czasie wyłącza je.
Jeżeli w tym czasie ktoś naciśnie przycisk, czas wydłuża się o kolejne 2 minuty.
Moja obecna konfiguracja esp8266 niestety nie działa poprawnie, po naciśnięciu przycisku odlicza poprawnie 2 minuty i wyłączą światło, niestety wcześniejsze wciśnięcie przycisku w czasie do 2 minut wyłącza światło.
Całość chciałbym uruchomić tylko na esphome, bez dodatkowych scen w home assistant.
Moja konfiguracja:

switch:
 - platform: gpio
  pin: D7
  name: "test_przekaznik_1"
  id: sw01
  icon: "mdi:light-switch"
  inverted: true
	
binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin:
   number: D1
   mode:
    input: true
    pullup: true
  name: "test_przycisk_1"
  on_press:
   then:
    - switch.toggle: sw01
    - delay: 120s
    - switch.toggle: sw01
  device_class: opening

W tym fragmencie

   then:
    - switch.toggle: sw01
    - delay: 120s
    - switch.toggle: sw01

na początek spróbowałbym najprościej (nie wiem czy to wystarczy, ale nie mam czasu na zabawę) czas się z pewnością nie wydłuży o 2 min. tylko co najwyżej do 2 min. (jeśli chcesz dodawać to trzeba wprowadzić jakąś zmienną)

   then:
    - switch.turn_on: sw01
    - delay: 120s
    - switch.turn_off: sw01
   then:
    - switch.turn_on: sw01
    - delay: 120s
    - switch.turn_off: sw0

@szopen
Dzięki, działa przez 5 minut, w tym czasie naciśnięcie przycisku nie zmienia stanu. Jest jakaś reguła by naciśnięcie przycisku w czasie tych 5 minut przedłużyło działanie tej funkcji o następne x minut?

Jeśli chcesz dodawać czas do zmiennej to musisz pokombinować mniej więcej tak:

PS 120s to moim zdaniem jakieś 2 minuty.

script:
 - id: hallway_light_script
  mode: restart   # Light will be kept on during 1 minute since
           # the latest time the script is executed
  then:
   - light.turn_on: hallway_light
   - delay: 1 min
   - light.turn_off: hallway_light

...
 on_...:      # can be called from different wall switches
  - script.execute: hallway_light_script
script:
 id: my_timer
 then:
 - # on_start
 - delay: 30min # timer length
 - # on_end

# start/reset timer
- script.stop: my_timer
- script.execute: my_timer

# stop timer
- script.stop: my_timer

W Tasmota prosta reguła:

podziękowania dla @szopen @angler - jesteście wielcy!

Użyłem NodeMCU v3 i przekaźnik z optoizolacją zasilany 5V.
Przekaźnik wejście IN1 podpięte pod ESP8266 PIN D7 (GPIO13)
Przycisk dzwonkowy podpiety pod ESP8266 PIN D1 (GPIO5).
Kod działa wyśmienicie, po zwarciu pinu D1 do masy włącza przekaźnik na 2 minuty.
Każde naciśnięcie przycisku D1 przedłuża do 2 minut działanie przekaźnika.

esphome:
 name: test

esp8266:
 board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
 password: "afe78518ea3599494473a627db474666"

wifi:
 ssid: moja_siec
 password: moje_haslo

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "wifi_plytki_test"
  password: "moje_haslo"

captive_portal:
  
web_server:
 port: 80
 
# przekaznik on_off pin D7
switch:
 - platform: gpio
  pin: D7
  name: "test_przekaznik_1"
  id: sw01
  icon: "mdi:light-switch"
  inverted: true
  
#skrypt czasowka przekaznik  
script:
 - id: przekaznik_script
  mode: restart   # Przekaznik bedzie wlaczony przez 2 minuty
           # od ostatniego nacisniecia przycisku
  then:
   - switch.turn_on: sw01
   - delay: 2 min
   - switch.turn_off: sw01
  
# przycisk na pinie D1
binary_sensor:

 - platform: gpio
  pin:
   number: D1
   mode:
    input: true
    pullup: true
  name: "test_przycisk_1"

  on_press:
   then:
    - switch.turn_on: sw01
    - script.execute: przekaznik_script
    
  device_class: opening
1 Like

No raczej, skoro napisał go sam twórca ESPHome Otto Winter (ja tylko go znalazłem).

1 Like

Wg powyższego kody ESPHome tak to nie działa, naciśnięcie przycisku wydłuża jednorazowo (tylko raz) czas do 2 minut, jeżeli naciśniesz 4 razy pokolei, czas nie wydłuży się o kolejne 4x 2 minuty (w sumie 8 minut), tylko ustawi czas na 2 minuty.

1 Like