Esphome problem z kompilacją

Cześć, pochylcie się proszę nad moim problemem.
Próbuję wgrać na ESP kod do obsługi mojej pralki:

Projekt na githubie: GitHub - tailsu/miele-brain
Dodałem nowe urządzenie do Esphome
dodałem do katalogu Esphome include: MotorolaLedDriverSniffer.h
i przy próbie kompliacji otrzymuję takie błędy:

INFO Reading configuration /config/esphome/miele-brain.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing miele-novotronic (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 2.6.3)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
Dependency Graph
|-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
|  |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <AsyncMqttClient-esphome> 0.8.6
|  |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
|  |  |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ArduinoJson-esphomelib> 5.13.3
|-- <ESP8266mDNS> 1.2
|  |-- <ESP8266WiFi> 1.0
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/src/main.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiScan.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiServer.cpp.o
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:65:13: error: cannot declare field 'esphome::MC14489::_data' to be of abstract type 'esphome::GPIOPin'
   GPIOPin _data;
       ^
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  because the following virtual functions are pure within 'esphome::GPIOPin':
 class GPIOPin {
    ^
src/esphome/core/gpio.h:52:16: note: 	virtual void esphome::GPIOPin::setup()
  virtual void setup() = 0;
        ^
src/esphome/core/gpio.h:54:16: note: 	virtual void esphome::GPIOPin::pin_mode(esphome::gpio::Flags)
  virtual void pin_mode(gpio::Flags flags) = 0;
        ^
src/esphome/core/gpio.h:56:16: note: 	virtual bool esphome::GPIOPin::digital_read()
  virtual bool digital_read() = 0;
        ^
src/esphome/core/gpio.h:58:16: note: 	virtual void esphome::GPIOPin::digital_write(bool)
  virtual void digital_write(bool value) = 0;
        ^
src/esphome/core/gpio.h:60:23: note: 	virtual std::string esphome::GPIOPin::dump_summary() const
  virtual std::string dump_summary() const = 0;
            ^
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:66:13: error: cannot declare field 'esphome::MC14489::_cs' to be of abstract type 'esphome::GPIOPin'
   GPIOPin _cs;
       ^
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  since type 'esphome::GPIOPin' has pure virtual functions
 class GPIOPin {
    ^
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h: In constructor 'esphome::MC14489::MC14489(uint8_t, esphome::GPIOPin*)':
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:10:81: error: no matching function for call to 'esphome::GPIOPin::GPIOPin(uint8_t&, int, bool)'
   MC14489(uint8_t csPin, GPIOPin* data) : _data(*data), _cs(csPin, INPUT, true) {
                                         ^
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:10:81: note: candidates are:
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin()
 class GPIOPin {
    ^
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 0 arguments, 3 provided
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin(const esphome::GPIOPin&)
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 1 argument, 3 provided
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin(esphome::GPIOPin&&)
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 1 argument, 3 provided
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h: In member function 'void esphome::MC14489::setup()':
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:18:13: error: 'class esphome::GPIOPin' has no member named 'attach_interrupt'
     _cs.attach_interrupt(&handleChipSelect, this, CHANGE);
       ^
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h: At global scope:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:224:13: error: cannot declare field 'esphome::MotorolaLedDriverSniffer::_data' to be of abstract type 'esphome::GPIOPin'
   GPIOPin _data, _clk;
       ^
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  since type 'esphome::GPIOPin' has pure virtual functions
 class GPIOPin {
    ^
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:224:20: error: cannot declare field 'esphome::MotorolaLedDriverSniffer::_clk' to be of abstract type 'esphome::GPIOPin'
   GPIOPin _data, _clk;
          ^
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  since type 'esphome::GPIOPin' has pure virtual functions
 class GPIOPin {
    ^
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h: In constructor 'esphome::MotorolaLedDriverSniffer::MotorolaLedDriverSniffer(esphome::text_sensor::TextSensor*, esphome::text_sensor::TextSensor*)':
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:87:35: error: no matching function for call to 'esphome::GPIOPin::GPIOPin(int, int)'
     , _stateOutput(stateOutput)
                  ^
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:87:35: note: candidates are:
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin()
 class GPIOPin {
    ^
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 0 arguments, 2 provided
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin(const esphome::GPIOPin&)
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 1 argument, 2 provided
Compiling /data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureAxTLS.cpp.o
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin(esphome::GPIOPin&&)
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 1 argument, 2 provided
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:87:35: error: no matching function for call to 'esphome::GPIOPin::GPIOPin(int, int)'
     , _stateOutput(stateOutput)
                  ^
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:87:35: note: candidates are:
In file included from src/esphome/core/hal.h:4:0,
         from src/esphome/components/esp8266/gpio.h:5,
         from src/esphome.h:3,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin()
 class GPIOPin {
    ^
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 0 arguments, 2 provided
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin(const esphome::GPIOPin&)
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 1 argument, 2 provided
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note: constexpr esphome::GPIOPin::GPIOPin(esphome::GPIOPin&&)
src/esphome/core/gpio.h:50:7: note:  candidate expects 1 argument, 2 provided
In file included from src/main.cpp:29:0:
src/MotorolaLedDriverSniffer.h: In member function 'virtual void esphome::MotorolaLedDriverSniffer::setup()':
src/MotorolaLedDriverSniffer.h:112:14: error: 'class esphome::GPIOPin' has no member named 'attach_interrupt'
     _clk.attach_interrupt(&handleClk, this, RISING);
       ^
*** [/data/miele-novotronic/.pioenvs/miele-novotronic/src/main.cpp.o] Error 1
========================== [FAILED] Took 7.92 seconds ==========================

Czy przed kompilacją Twój plik YAML przechodzi sprawdzenie walidacji?

Tak

INFO Reading configuration /config/esphome/miele-brain.yaml...
INFO Configuration is valid!
esphome:
 name: miele-novotronic
 includes:
 - MotorolaLedDriverSniffer.h
 platformio_options:
  build_flags: -O2
  board_build.f_cpu: 160000000L
 build_path: miele-novotronic
 libraries: []
 name_add_mac_suffix: false
esp8266:
 board: d1_mini
 framework:
  version: 2.7.4
  source: ~3.20704.0
  platform_version: 2.6.3
 restore_from_flash: false
 board_flash_mode: dout
wifi:
 networks:
 - ssid: Iot
  password: 
  priority: 0.0
 reboot_timeout: 1min
 domain: .local
 power_save_mode: NONE
 fast_connect: false
 output_power: 20.0
 use_address: miele-novotronic.local
ota:
 num_attempts: 5
 safe_mode: true
 port: 8266
 reboot_timeout: 5min
mqtt:
 broker: mqtt.local
 port: 1883
 username: ''
 password: ''
 discovery: true
 discovery_retain: true
 discovery_prefix: homeassistant
 topic_prefix: miele-novotronic
 keepalive: 15s
 reboot_timeout: 15min
 birth_message:
  topic: miele-novotronic/status
  payload: online
  qos: 0
  retain: true
 will_message:
  topic: miele-novotronic/status
  payload: offline
  qos: 0
  retain: true
 shutdown_message:
  topic: miele-novotronic/status
  payload: offline
  qos: 0
  retain: true
 log_topic:
  topic: miele-novotronic/debug
  qos: 0
  retain: true
text_sensor:
- platform: custom
 lambda: !lambda |-
  auto sniffer = new MotorolaLedDriverSniffer(miele_time, miele_state);
  App.register_component(sniffer);
  return {sniffer};
 text_sensors:
 - id: sniffer
  disabled_by_default: false
  name: sniffer
  internal: true
- platform: template
 name: Time Left
 id: miele_time
 icon: mdi:washing-machine
 disabled_by_default: false
 update_interval: 60s
- platform: template
 name: State
 id: miele_state
 icon: mdi:washing-machine
 disabled_by_default: false
 update_interval: 60s
status_led:
 pin:
  number: 2
  inverted: true
  mode:
   output: true
   analog: false
   input: false
   open_drain: false
   pullup: false
   pulldown: false

Czy mieliście taki problem, że podczas kompilacji zawiesza się HA? dochodzi do tego momentu i trzeba zrestartować malinę.

INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-c0a2d5.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing sterowanie-roletami (board: nodemcuv2; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ESP8266mDNS> 1.2
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o

Natomiast jak w programie zmienię definicję płyty na ESP_01m to działa

Pokaż YAML, tego projektu.

esphome:
 name: sterowanie-roletami
 platform: ESP8266
 board: nodemcuv2

wifi:
 ssid: nazwa
 password: haslo

api:

logger:

ota:

globals:
- id: button1
 type: int
 restore_value: no
 initial_value: '0'


binary_sensor:
- platform: gpio
 pin:
  number: GPIO14
  inverted: true
 id: button_up
 on_press:
  - cover.toggle: my_cover
- platform: gpio
 pin:
  number: GPIO13
  inverted: true
 id: button_down
 on_press:
  - cover.toggle: my_cover

switch:
- platform: gpio
 pin: GPIO12
 inverted: true
 interlock: &interlock [open_cover, close_cover]
 id: open_cover
- platform: gpio
 inverted: true
 pin: GPIO5
 interlock: *interlock
 id: close_cover

cover:
- platform: time_based
 device_class: shutter
 name: "Cover"
 id: my_cover
 open_action:
  - switch.turn_on: open_cover
  - delay: 1s
  - switch.turn_off: open_cover
 open_duration: 30s
 close_action:
  - switch.turn_on: close_cover
  - delay: 1s
  - switch.turn_off: close_cover
 close_duration: 27s
 stop_action:
  - switch.turn_on: open_cover
  - delay: 1s
  - switch.turn_off: open_cover

Coś nie cos poprawiłem, spórbuj z tego YAML(popraw sobie hasło do wi fi i sieć) :

esphome:
 name: rolety

esp8266:
 board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
 password: "69a1bdd01a006a0aea2f1c534e0d6b9c"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Rolety Fallback Hotspot"
  password: "drq9Q3xodHlm"

captive_portal:

globals:
 - id: button1
  type: int
  restore_value: no
  initial_value: '0'


binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO14
   inverted: true
  id: button_up
  on_press:
   - cover.toggle: my_cover
 - platform: gpio
  pin:
   number: D7
   inverted: true
  id: button_down
  on_press:
   - cover.toggle: my_cover

switch:
 - platform: gpio
  pin: GPIO12
  inverted: true
  interlock: &interlock [open_cover, close_cover]
  id: open_cover
 - platform: gpio
  inverted: true
  pin: GPIO5
  interlock: *interlock
  id: close_cover

cover:
 - platform: time_based
  device_class: shutter
  name: "Cover"
  id: my_cover
  open_action:
   - switch.turn_on: open_cover
   - delay: 1s
   - switch.turn_off: open_cover
  open_duration: 30s
  close_action:
   - switch.turn_on: close_cover
   - delay: 1s
   - switch.turn_off: close_cover
  close_duration: 27s
  stop_action:
   - switch.turn_off: open_cover
   - switch.turn_off: close_cover

U mnie się kompiluje (przed kopiowaniem do siebie usunąłem nieco białych znaków z twojego kodu edytując twojego posta dla zwiększenia czytelności, może coś tam było niezdrowego i niewidzialnego?)

INFO Reading configuration /config/esphome/sterowanie-roletami.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Core config or version changed, cleaning build files...
INFO Compiling app...
Processing sterowanie-roletami (board: nodemcuv2; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
--------------------------------------------------------------------------------
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
|-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 2.1.0
|  |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
|  |-- <Hash> 1.0
|  |-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <DNSServer> 1.1.1
|-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ESP8266mDNS> 1.2
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/api/util.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/cover/cover.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/gpio/switch/gpio_switch.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/network/util.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/switch/automation.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/switch/switch.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/time_based/time_based_cover.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/application.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/color.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/component.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/controller.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/helpers.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/log.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/esphome/core/util.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/src/main.cpp.o
Generating LD script /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/ld/local.eagle.app.v6.common.ld
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib975/ESPAsyncTCP-esphome/AsyncPrinter.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib975/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCP.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib975/ESPAsyncTCP-esphome/ESPAsyncTCPbuffer.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib975/ESPAsyncTCP-esphome/SyncClient.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib975/ESPAsyncTCP-esphome/tcp_axtls.c.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libaf0/Hash/Hash.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/BearSSLHelpers.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib975/libESPAsyncTCP-esphome.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/CertStoreBearSSL.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFi.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libaf0/libHash.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiAP.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiScan.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClient.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiServer.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/WiFiUdp.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/ESP8266WiFi/enable_wifi_at_boot_time.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib67b/libESP8266WiFi.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libecb/DNSServer/DNSServer.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libecb/libDNSServer.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Control.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libc74/libESPAsyncWebServer-esphome.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Helpers.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Structs.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/ESP8266mDNS/LEAmDNS_Transfer.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libFrameworkArduinoVariant.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Crypto.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Esp-frag.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Esp-version.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/FS.cpp.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/lib3ff/libESP8266mDNS.a
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/FSnoop.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/LwipDhcpServer-NonOS.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/LwipDhcpServer.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/LwipIntf.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/LwipIntfCB.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Print.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Schedule.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/StackThunk.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/StreamSend.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/TypeConversion.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/Updater.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/WString.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/abi.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/aes_unwrap.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/base64.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/cont.S.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/cont_util.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_app_entry_noextra4k.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_eboot_command.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_features.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_quirks.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_flash_utils.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_i2s.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_main.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_non32xfer.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_noniso.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_phy.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_postmortem.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_si2c.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_sigma_delta.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_spi_utils.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_timer.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_vm.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_waveform_phase.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_waveform_pwm.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_analog.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_digital.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pulse.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_pwm.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/core_esp8266_wiring_shift.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/crc32.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/debug.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/exc-c-wrapper-handler.S.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/exc-sethandler.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/flash_hal.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/gdb_hooks.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/heap.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/hwdt_app_entry.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/libb64/cdecode.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/libb64/cencode.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/libc_replacements.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/mmu_iram.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/reboot_uart_dwnld.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_cache.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_check.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_gc.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_hydrogen.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/spiffs/spiffs_nucleus.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/spiffs_api.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/sqrt32.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/stdlib_noniso.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/time.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/uart.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_info.c.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_integrity.c.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_local.c.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_malloc.cpp.o
Compiling /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_poison.c.o
Archiving /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/libFrameworkArduino.a
Linking /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/firmware.elf
RAM:  [====   ] 40.3% (used 33020 bytes from 81920 bytes)
Flash: [====   ] 39.9% (used 416845 bytes from 1044464 bytes)
Building /data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/firmware.bin
esp8266_copy_factory_bin(["/data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/firmware.bin"], ["/data/sterowanie-roletami/.pioenvs/sterowanie-roletami/firmware.elf"])
========================= [SUCCESS] Took 98.99 seconds =========================

********************************************************************************
We found 105.77MB of unnecessary PlatformIO system data (temporary files, unnecessary packages, etc.).
Use `pio system prune --dry-run` to list them or `pio system prune` to save disk space.
INFO Successfully compiled program.
 1. Malina jest online (z dostępem do internetu)? (to raczej pytanie retoryczne, skoro po zmianie definicji płytki się kompiluje, ale spróbuj opcji Clean Build Files przed zmianą definicji płytki)

Na moje oko to ten projekt nie będzie działał na ESP-01 (niezależnie od odmiany)
jakkolwiek prawidłowa definicja dla ESP-01-1M to board: esp01_1m

 1. Masz sporo wolnego miejsca na nośniku? (aby potrzebne komponenty mogły się pobrać)

 2. Czy masz instalację na karcie TF czy na dysku? (można podejrzewać problemy z działaniem karty)

Do momentu aktualizacji ESPHome było OK. Wszystko się kompilowało. Odinstalowałem już ten dodatek i zainstalowałem na nowo i dalej to samo.

Karta SD 64GB

To chyba kluczowa informacja…
Cofnij wersję.

Wprawdzie u mnie 2022.3.0 ale kompilowałem to na x64 (może arm64 ma błędy?)

Przywróciłem wersje 2022.1.4 i teraz się kompiluje