Formuła matematyczna

Zastanawiam w jaki sposób skonfigurować node function aby policzył prostą formułę matematyczną.
Mam dane z czujnika analogowego (wilgotność gleby) podpiętego do Wemos D1 Mini. Oczywiście są one z zakresu 1-1024. Moim zamiarem jest aby wyświetlane były w postaci procentowej ale też nie interesuje mnie cały zakres. Gdy czujnik jest w suchej glebie wartość wynosi 270, gdy w ekstremalnie mokrej - 630.
Równanie matematyczne, które chcę zastosować wygląda następująco:
(x - 270) / (630-270) * 100

Możecie mnie naprowadzić jak to ugryźć?

Wyszukane :

// create shorter references for message properties
temp = msg.payload[0].HeatTreatTemperature;
time = msg.payload[0].HeatTreatTimeInSeconds;

a = (temp-820.7)/(0.0239time); // part of the numerator
b = (temp-820.7)/(0.0239
time); // part of the denominator

numerator = 3.792 * Math.pow(2.71828, a); // plug in “a”
denominator = 1621.5 + Math.pow(2.71828, b); // plug in “b”

msg.payload = numerator/denominator;

return msg;

Odpowiedź powyżej to chyba do tego tematu:

Zakres to 0 - 1023 (rozdzielczość 10 bit). Wyrażenie dla Ciebie (x-270)/3,6
Otrzymasz wartości w % dla zakresu od 270 do 630 (270 = 0%; 630 = 100%).

Dziękuję @artpc
Co prawda Twój przykład jest mocno zaawansowany ale dzięki niemu doszedłem jak to zrobić. Dopiero powoli zaczynam rozumieć podstawy JS.

hum = (msg.payload-270)/(630-270)*100
msg.payload = hum;
return msg;