Frigate dodanie drugiej kamery w pliku

jak dodać w frigate.yml drugą kamerę

mqtt: ...
cameras:
 back: ...
 front: ...
 side: ...

/
Kod wklej poprawnie


ScreenShot_20220928192136

3 razy " ` "

wklejony kod

3 razy " ` "

czyli powielamy w pliku wpis z pierwszej kamery zmieniając dane dla drugiej kamery

mqtt:
 host: mqtt.server.com
cameras:
 back:
  ffmpeg:
   inputs:
    - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
     roles:
      - detect
      - rtmp
    - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/live
     roles:
      - record
  detect:
   width: 1280
   height: 720
mqtt:
 host: mqtt.server.com
cameras:
 back:
  ffmpeg:
   inputs:
    - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
     roles:
      - detect
      - rtmp
    - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/live
     roles:
      - record
  detect:
   width: 1280
   height: 720

Sprawdź co zmieniłem w twoim poście.
Poza konkurencją YAML, który zaprezentowałeś nie wygląda na prawidłowy… nie można powtarzać w nim sekcji “na pałę”.