Galaxy SmartTag - da się?

Zmieniłem telefon, a że nie jest to tel z seri galaxy to z poziomu telefonu i aplikacji Smart Things nie mam możliwości dostępu do Taga Samsunga.
Jedyną opcją jest logowanie przez przeglądarkę na stronę samsunga.
Jest może możliwość żeby mieć dostęp do podglądu taga z poziomu HA?

Hello

To access Samsung Tag from Home Assistant (HA):

Go to Configuration > Integrations > + Add Integration in HA.

Search for SmartThings and follow the setup instructions to log in and authorize.

SmartThings API:

Register an app in the SmartThings Developer Workspace for API keys.

Use these keys in HA with a custom component or RESTful sensor.

Hope it helps :slightly_smiling_face:

You can describe the steps more:
SmartThings API:

Register your app in the SmartThings Developer Workspace to obtain API keys.

Use these keys in HA with a custom component or RESTful sensor.