Gdzie/jak mogę ręcznie wyedytować dashboard?

Cześć
Stworzyłem sobie dość skomplikowany dashboard (siatki w siatkach) i po zmianie dwóch encji i próbie poprawienia ich w dashboardzie (nie są już widoczne) widok się zawiesza.
Czy istnieje możliwość ręcznego poprawienia tych encji w plikach konfiguracyjnych?
Mam zainstalowaną sambę ale nie wiem gdzie tego szukać.

Jak wiesz dokładnie co źle wpisałeś to trzeba edytować w trybie RAW. Wyszukaj to co zmieniłeś.
Screenshot - 28.07.2023 , 11_29_48
Przed zmianami skopiuj zawartość okna

Naciśnij Ctrl + A zaznaczenie.

Naciśnij Ctrl + C kopiowanie.

I wklej do nowo utworzonego pliku *.txt użyj jakiegoś dobrego edytora np. Notepad++

Ręczna zmiana pomogła i wszystko wyświetla się prawidłowo. Dziękuję.
W dalszym jednak ciągu próba standardowej edycji powoduje zawieszenie przeglądarki.
Próbowałem na Opera, Firefox i Edge i zawsze to samo chociaż Firefox próbuje wyświetlić część lewego panelu .
Wygląda na to że przekombinowałem z tymi siatkami w siatkach.

Sprawdź w trybie incognito. Używasz jakieś adblockery?

W trybie incognito bez zmian. Nie używam adblockerów.

  path: pc-prad
  type: panel
  icon: mdi:transmission-tower-export
  badges: []
  cards:
   - square: false
    type: grid
    cards:
     - square: false
      type: grid
      cards:
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: sensor.sterownik_pv_naslonecznienie
        name: Nasłonecznienie
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_sun_low
        name: 1400W
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_sun_high
        name: 2800W
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_nastawa_cwu
        name: CWU
        icon: mdi:ray-vertex
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: switch.sterownik_pv_grzalki
        name: Grzałki
        icon: mdi:heating-coil
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: binary_sensor.sterownik_pv_cwu_grzalka_1
        name: CWU 1
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: binary_sensor.sterownik_pv_cwu_grzalka_2
        name: CWU 2
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: binary_sensor.sterownik_pv_bufor_grzalka_1
        name: Bufor 1
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: binary_sensor.sterownik_pv_bufor_grzalka_2
        name: Bufor 2
      columns: 9
     - square: false
      type: grid
      cards:
       - type: gauge
        name: 'PV Napięcie '
        unit: V
        max: 410
        needle: true
        severity:
         green: 300
         yellow: 200
         red: 100
        entity: sensor.sterownik_pv_falownik_pv_input_voltage
       - type: gauge
        max: 4500
        needle: true
        severity:
         green: 1500
         yellow: 300
         red: 0
        entity: sensor.sterownik_pv_falownik_pv_charging_power
        name: PV Produkcja
       - type: gauge
        max: 27
        name: 'Bateria Napięcie '
        min: 20
        needle: true
        severity:
         green: 24
         yellow: 22
         red: 0
        entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_voltage
       - type: gauge
        name: 'Bateria Naładowanie '
        needle: true
        entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_capacity_percent
        severity:
         green: 80
         yellow: 50
         red: 0
       - type: gauge
        max: 3600
        needle: true
        severity:
         green: 0
         yellow: 2000
         red: 3000
        name: Pobór z falownika
        entity: sensor.sterownik_pv_falownik_ac_output_active_power
       - type: gauge
        max: 100
        name: Obciążenie falownika
        needle: true
        severity:
         green: 0
         yellow: 70
         red: 90
        entity: sensor.sterownik_pv_falownik_output_load_percent
       - type: gauge
        entity: sensor.liczniki_grid_apparent_power
        name: GRID
        min: 0
        max: 4000
        needle: true
        severity:
         green: 300
         yellow: 1500
         red: 2000
       - type: gauge
        entity: sensor.liczniki_off_grid_apparent_power
        name: OFF-GRID
        min: 0
        max: 4000
        needle: true
        severity:
         green: 0
         yellow: 2500
         red: 3200
      columns: 8
     - square: false
      type: grid
      cards:
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: switch.sterownik_pv_ups_grid
        name: UPS - Grid
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_bat_min
        name: Napięcie wyłączenia
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_bat_max
        name: Napięcie włączenia
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: switch.sterownik_pv_warsztat_grid
        name: WARSZTAT - Grid
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_bat1_min
        name: Napięcie wyłączenia
       - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: number.sterownik_pv_bat1_max
        name: Napięcie włączenia
      columns: 6
     - square: true
      type: grid
      cards:
       - square: false
        type: grid
        cards:
         - type: history-graph
          entities:
           - entity: sensor.kotlownia_cwu_hi
           - entity: sensor.kotlownia_bufor_hi
           - entity: sensor.kotlownia_cwu_low
           - entity: sensor.kotlownia_bufor_mid
           - entity: switch.sterownik_pv_1400w
           - entity: switch.sterownik_pv_2800w
          hours_to_show: 4
         - square: false
          type: grid
          cards:
           - type: gauge
            entity: sensor.kotlownia_cwu_hi
            max: 63
            needle: true
            severity:
             green: 55
             yellow: 55
             red: 62
            min: 45
            name: CWU Góra
           - type: gauge
            entity: sensor.kotlownia_cwu_low
            max: 63
            needle: true
            severity:
             green: 55
             yellow: 55
             red: 62
            min: 45
            name: CWU Dół
           - type: gauge
            entity: sensor.kotlownia_bufor_hi
            max: 90
            needle: true
            severity:
             green: 0
             yellow: 50
             red: 62
            name: Bufor Góra
           - type: gauge
            entity: sensor.kotlownia_bufor_mid
            max: 90
            needle: true
            severity:
             green: 0
             yellow: 50
             red: 62
            name: Bufor Środek
          columns: 4
        columns: 1
       - square: false
        type: grid
        cards:
         - type: gauge
          entity: sensor.sterownik_pv_akumulator
          unit: A
          min: -100
          max: 100
          needle: true
          severity:
           green: 0
           yellow: 100
           red: -100
          name: 'Rozładowywanie - AKUMULATOR - Ładowanie     '
         - square: false
          type: grid
          cards:
           - type: custom:mushroom-entity-card
            entity: >-
             binary_sensor.sterownik_pv_falownik_scc_charging_status
            name: SCC Status
            icon: mdi:battery-charging-20
           - type: custom:mushroom-entity-card
            entity: sensor.sterownik_pv_falownik_device_mode
            icon_color: white
           - type: custom:mushroom-entity-card
            entity: >-
             binary_sensor.sterownik_pv_falownik_charging_to_floating_mode
            name: FLOAT Status
          columns: 3
         - type: history-graph
          entities:
           - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_voltage
          hours_to_show: 4
         - square: false
          type: grid
          cards:
           - type: gauge
            entity: sensor.sonoff_100171ccca_power_1
            name: Klimatyzacja Eliza
            needle: true
            severity:
             green: 100
             yellow: 500
             red: 1000
            max: 1500
           - type: gauge
            entity: sensor.sonoff_100171ccca_power_2
            name: Klimatyzacja Dawid
            needle: true
            severity:
             green: 100
             yellow: 500
             red: 1000
            max: 1500
          columns: 2
        columns: 1
       - type: entities
        entities:
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_ac_output_active_power
          name: Falownik ac_output_active_power
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_ac_output_apparent_power
          name: Falownik ac_output_apparent_power
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_bulk_voltage
          name: Falownik battery_bulk_voltage
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_float_voltage
          name: Falownik battery_float_voltage
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_rating_voltage
          name: Falownik battery_rating_voltage
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_redischarge_voltage
          name: Falownik battery_redischarge_voltage
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_recharge_voltage
          name: Falownik battery_recharge_voltage
         - entity: sensor.sterownik_pv_falownik_battery_under_voltage
          name: Falownik battery_under_voltage
         - entity: >-
           binary_sensor.sterownik_pv_falownik_battery_voltage_to_steady_while_charging
          name: Falownik battery_voltage_to_steady_while_charging
         - entity: binary_sensor.sterownik_pv_falownik_charging_status
          name: Falownik charging_status
         - entity: >-
           sensor.sterownik_pv_falownik_inverter_heat_sink_temperature
          name: Falownik inverter_heat_sink_temperature
        show_header_toggle: false
      columns: 3
    columns: 1

tak to wygląda:

Może być że za dużo na jednej stronie i się zawiesza, czasami niektóre dodatki z HACS potrafią zawiesić podgląd jak jest ich dużo na jednej stronie.
Spróbuj wywalić to
Screenshot - 28.07.2023 , 14_30_23

Raczej nie w tym jest problem. Wyświetlanie działa ok ale zawiecha powstaje w momencie próby edycji. Na innym dashboardzie mam dokładnie te same karty i działa to bez zarzutu oprócz tego że wkurza mnie strasznie sposób w jaki HA to układa, mimo że ustawioną mam swoją kolejność. Dlatego też mam trochę inne karty do podglądu na PC i na telefonie.

Inne karty na tym samym dashboardzie czy masz osobne dashboardy dla mobile i pc

Mam osobne dashboardy do PC i telefonów. Przepraszam źle się wyraziłem.