Get history node - NODE RED - pobranie danych z ustalonego przedziału czasowego

Mam dylemat rzućcie okiem na dane wejściowe do noda get history i powiedzcie co robię źle.

jak widać data od kiedy ma być pobrana historia:
msg.datexStart
jak widać data do kiedy ma być pobrana historia:
msg.datexEnd
jest zgodnia z przykładem podanym w nodzie.

Date parsuje funkcja:

function toTimestamp(strDate) {
  var datum = Date.parse(strDate);
  return datum;
}

function dateToLocalISO(date) {
  const off = date.getTimezoneOffset()
  const absoff = Math.abs(off)
  return (new Date(date.getTime() - off * 60 * 1000).toISOString().substr(0, 23) +
    (off > 0 ? '-' : '+') +
    Math.floor(absoff / 60).toFixed(0).padStart(2, '0') + ':' +
    (absoff % 60).toString().padStart(2, '0'))
}
var d = new Date(msg.datawywoz);
msg.datexEnd = dateToLocalISO(d);
msg.datexEnd = msg.datexEnd.substring(0, 19) + msg.datexEnd.substring(23, 29)
var d2 = toTimestamp(d);
d2 = new Date(d2 - (1000*60*60));
msg.datexStart = dateToLocalISO(d2);
msg.datexStart = msg.datexStart.substring(0, 19) + msg.datexStart.substring(23, 29)

return msg;


EDIT:
Błędna statystyka na poprzednim zdjęciu:

skończyły mi się pomysły.

Update: 2023-01-23
Jeżeli ręcznie wklepie daty z zmiennych msg. to dostaje prawidłowy wynik

O co może chodzić… format zmiennych? W funkcji string musze przekonwertować na format daty?

Edit:

No to rozwiązanie:
zmiana nazwy zmiennych:

function toTimestamp(strDate) {
  var datum = Date.parse(strDate);
  return datum;
}

function dateToLocalISO(date) {
  const off = date.getTimezoneOffset()
  const absoff = Math.abs(off)
  return (new Date(date.getTime() - off * 60 * 1000).toISOString().substr(0, 23) +
    (off > 0 ? '-' : '+') +
    Math.floor(absoff / 60).toFixed(0).padStart(2, '0') + ':' +
    (absoff % 60).toString().padStart(2, '0'))
}
var d = new Date(msg.datawywoz);
msg.enddate = dateToLocalISO(d);
msg.enddate = msg.enddate.substring(0, 19) + msg.enddate.substring(23, 29)
var d2 = toTimestamp(d);
var d3 = new Date(d2 - (1000 * 60 * 15));
d2 = new Date(d2 - (1000*60*60));
msg.startdate = dateToLocalISO(d2);
msg.startdate = msg.startdate.substring(0, 19) + msg.startdate.substring(23, 29);
msg.startdateMsg = dateToLocalISO(d3);
msg.startdateMsg = msg.startdateMsg.substring(0, 19) + msg.startdateMsg.substring(23, 29)
return msg;

czyli:
msg.startdate i msg.enddate i nod pobiera dane z wiadomości.