Gosund SP111 i Esphome - problem z kalibracją

Od kilku godzin walczę z kalibracją tego gniazdka po wgraniu esphome.
Za każdym razem daje nieprawidłowe odczyty. Jedynie z czym sobie poradziłem to z Voltage. Jest już w miarę dokładny.
Niestety W i A niekiedy po wyłączeniu urządzenia dają odczyty nawet na minusie.
Mój config:

esphome:
 name: skuter
 platform: esp8266
 board: esp01_1m
 esp8266_restore_from_flash: true
# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "key"

ota:
 password: "passw"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password
# use_address: 192.168.254.15
# Optional manual IP
 manual_ip:
  static_ip: 192.168.254.19
  gateway: 192.168.254.254
  subnet: 255.255.255.0

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Skuter Fallback Hotspot"
  password: "pass"

time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time
  timezone: Europe/Warsaw

substitutions:
 plug_name: skuter 
 # Higher value gives lower watt readout
 current_res: "0.0012"
 # Lower value gives lower voltage readout
 voltage_div: "771"

# Enable Web server
web_server:
 port: 80

sensor:
 - platform: wifi_signal
  name: "${plug_name} - WiFi Signal"
  update_interval: 60s
 
 - platform: uptime
  name: "${plug_name} - Uptime"
  icon: mdi:clock-outline
  update_interval: 60s
  
 - platform: hlw8012
  sel_pin:
   number: GPIO12
   inverted: True
  cf_pin: GPIO05
  cf1_pin: GPIO04
  current_resistor: ${current_res}
  voltage_divider: ${voltage_div}
  
  current:
   name: "${plug_name} - Ampere"
   unit_of_measurement: A
   accuracy_decimals: 3
   icon: mdi:flash-outline
   filters:
   # Map from sensor -> measured value
    - calibrate_linear:
      - 0.25416 -> 0
      - 0.17338 -> 0
      - 0.43453 -> 0.4167
      - 0.43856 -> 0.4267
      - -0.61162 -> 0.000
  voltage:
   name: "${plug_name} - Volt"
   unit_of_measurement: V
   accuracy_decimals: 1
   icon: mdi:flash-outline
   filters:
   # Map from sensor -> measured value
    - calibrate_linear:
      - 242.96107 -> 239
      - 239.74483 -> 236
 
  power:
   name: "${plug_name} - Watt"
   unit_of_measurement: W
   id: "${plug_name}_Wattage"
   icon: mdi:flash-outline
   accuracy_decimals: 0
   filters:
   # Map from sensor -> measured value
    - calibrate_linear:
      - -51.42855 -> 0.000
      - 18.58305 -> 0.000
      - 8.94716 -> 0.000
      - 5.31689 -> 0.000
      - 3.58723 -> 0
      - 2.62106 -> 0
      - 91.60732 -> 100
      - 166.78029 -> 75
      - 199.75945 -> 100
  change_mode_every: 4
  update_interval: 3s
  
 - platform: total_daily_energy
  name: "${plug_name} - Consumption"
  power_id: "${plug_name}_Wattage"
  filters:
    # Multiplication factor from W to kW is 0.001
    - multiply: 0.001
  unit_of_measurement: kWh
  icon: mdi:clock-alert 

text_sensor:
 - platform: version
  name: "${plug_name} - ESPHome Version"
 - platform: wifi_info
  ip_address:
   name: skuter IP Address
  ssid:
   name: skuter Connected SSID
  bssid:
   name: skuter Connected BSSID
  mac_address:
   name: skuter Mac Wifi Address
  scan_results:
   name: skuter Latest Scan Results
 
binary_sensor:
 # Binary sensor for the button press
 - platform: gpio
  name: Physical Button Sensor
  pin:
   number: GPIO13
   inverted: true
  on_press:
   - switch.toggle: relay

switch:
 # Switch to toggle the relay
 - platform: gpio
  id: relay
  name: skuter
  pin: GPIO15
  on_turn_on:
   - light.turn_on: led
  on_turn_off:
   - light.turn_off: led

output:
 # Relay state led
 - platform: esp8266_pwm
  id: state_led
  pin:
   number: GPIO00
   inverted: true

light:
 # Relay state light
 - platform: monochromatic
  output: state_led
  id: led

# Uses the red LED as a ESPhome status indicator
status_led:
 pin:
  number: GPIO2
  inverted: true

captive_portal:

To była moja konfiguracja, obecnie nie używam już EspHome, może ci w czymś pomoże.
https://pastebin.com/hh9ch23U

substitutions:
 plug_name: lodowka
 # Higher value gives lower watt readout
 current_res: "0.00221"
 # Lower value gives lower voltage readout
 voltage_div: "945"esphome:
 name: lodowka
 platform: ESP8266
 board: esp8285

# WiFi connection
wifi:
 ssid: 'lan'
 password: 'pass'
 manual_ip:
  static_ip: 192.168.1.94
  gateway: 192.168.1.100
  subnet: 255.255.255.0
  dns1: 192.168.1.100
  dns2: 192.168.1.100
  
# Enable logging
logger:

# Enable Web server
#web_server:
# port: 80

# Enable Home Assistant API
api:
 password: 'PASSWORD'

ota:
 password: 'PASSWORD'

time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time
  

binary_sensor:
 - platform: gpio
  name: "${plug_name}_button"
  pin:
   number: GPIO3
   inverted: True
  on_press:
   - switch.toggle: relay
 - platform: status
  name: ${plug_name}_Status
  
  
  
switch:
- platform: gpio
 id: relay
 name: "${plug_name}_Relay"
 pin: GPIO14
 icon: mdi:power-socket-eu
 restore_mode: ALWAYS_ON
 on_turn_on:
  - switch.turn_on: blue_led
 on_turn_off:
  - switch.turn_off: blue_led

- platform: gpio
 id: blue_led
 name: "${plug_name}_LED_Blue"
 icon: mdi:led-on
 pin: GPIO1
 inverted: True
 restore_mode: ALWAYS_ON

- platform: gpio
 id: red_led
 name: "${plug_name}_LED_Red"
 pin: GPIO13
 inverted: True
 restore_mode: ALWAYS_OFF

sensor:
 - platform: hlw8012
  sel_pin:
   number: GPIO12
   inverted: True
  cf_pin: GPIO04
  cf1_pin: GPIO05
  # Higher value gives lower watt readout
  current_resistor: 0.00221
  # Lower value gives lower voltage readout
  voltage_divider: 794
  current:
   name: "${plug_name}_Amperage"
   icon: mdi:current-ac
   unit_of_measurement: A
  voltage:
   name: "${plug_name}_Voltage"
   icon: mdi:flash-circle
   unit_of_measurement: V
  power:
   name: "${plug_name}_Wattage"
   unit_of_measurement: W
   id: "${plug_name}_Wattage"
  change_mode_every: 8
  update_interval: 10s
 - platform: total_daily_energy
  name: "${plug_name}_Total Daily Energy"
  icon: mdi:circle-slice-3
  power_id: "${plug_name}_Wattage"
  filters:
    # Multiplication factor from W to kW is 0.001
    - multiply: 0.001
  unit_of_measurement: kWh
   
# Extra sensor to keep track of plug uptime

 - platform: uptime
  id: uptime_sec

text_sensor:
 - platform: template
  name: ${plug_name}_Uptime Sensor
  lambda: |-
   int seconds = (id(uptime_sec).state);
   int days = seconds / (24 * 3600);
   seconds = seconds % (24 * 3600); 
   int hours = seconds / 3600;
   seconds = seconds % 3600;
   int minutes = seconds / 60;
   seconds = seconds % 60;
   return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
  icon: mdi:clock-start
  update_interval: 113s

# - platform: uptime
#  name: ${plug_name}_Uptime Sensor
  
# - platform: wifi_signal
#  name: ${plug_name}_Wi-Fi_Signal
#  update_interval: 60s

#text_sensor:
# - platform: version
#  name: ${plug_name}_firmware_version
``

Dzięki. Poradziłem sobie ustawiając current_res i voltage_div.
A wiesz może co wpisać, żeby gniazdko wyłączyło się po przekroczeniu zadanej mocy np. 2000W? max_power: 2000 ?

W kwestii poprzedniego pytania - w konfiguracji moim zdaniem mapy wartości były niewłaściwe (lewa kolumna raczej powinna zawierać wartości rosnąco), punkty kalibracyjne powinny być daleko od siebie (i zakładając liniowy przebieg właściwie im mniej tym lepiej - optymalne są 2 lub 3 punkty w wypadku takiego gniazdka - np. grzałka/czajnik 2kW i grzałka 500W oczywiście zmierzone innym przyrządem, we wskazania którego wierzysz, a w zerze możesz przyjąć zero).
Musisz też brać pod uwagę wpływ szumów - dokładność pomiaru w najlepszym miejscu (dla bardzo dużych prądów i mocy - bliskich obciążalności) jest nie gorsza niż 1%, natomiast dla bardzo małych wartości szum bywa wyższy niż mierzona wartość - dlatego fabryczny soft w gniazdach bazujących na tym i podobnych układach pomiarowych po prostu odfiltrowuje wartości dla mocy poniżej 0,5W i prezentuje zero.

Musisz sobie napisać prostą automatyzację (aby to było przetwarzane lokalnie)

Mam miernik Uni-T UT33C. Za pomocą niego sprawdzam aktualne napięcie w gniazdku. A co do W i A zrobiłem sobie takie gniazdko testowe jak na zdjęciu. W środku siedzi Shelly 1PM

Urządzenia które podpinam:
żarówka 7,5W
żarówka 75W
żarówka 100W
suszarka z 3ma trybami pracy

1 Like