Grupa dynamiczna

Chce zrobić automatyzację sterowania termostatami grzejnikowymi.
Jednak chcę zignorować te termostaty, ktore są wyłączone.
Czy jest możliwe stworzenie “dynamicznej” grupy, żeby brane byly tylko pod uwagę encje z odpowiednim stanem?