Ha Telegram drugie konto

Witam,
Czy istnieje możliwość dodatnia drugiego konta telegram w configuration.yaml ?
Potrzebuje dodać konto żony. Dodałem drugie konto tak jak poniżej ale wtedy nie wysyła na żadne konto.

telegram_bot:
 - platform: polling
  api_key: moj_api_key
  allowed_chat_ids:
   - moj chat_id
 - platform: polling
  api_key: api_key_zony
  allowed_chat_ids:
   - chat_id_zony

Tak samo notify.